Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty

Rok 2018

„Přátelská škola pro praktický život“ 

Na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2017 bylo projednáno a zastupiteli schváleno podání Žádosti o podporu do vypsané 4. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 4. výzva IROP – Investice do vzdělávání, vyhlášené v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Podchlumí.

Žádost o podporu včetně Studie proveditelnosti a všech potřebných příloh byla podána dne 22. 1. 2018. Jedná se o typ výzvy, který se týká pouze základních škol. Po drobných doplněních přišla dne 5. 6. 2018 depeše s informací, že žádost o podporu prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP k financování.  Do 2 měsíců od schválení projektu bude vydán právní akt. 

Realizací tohoto projektu budou zmodernizovány dvě stávající a méně využívané učebny, ze kterých v přízemí s bezbariérovým vchodem z venku vznikne učebna „Řemeslná“. V tomto nově vybudovaném vstupu vznikne také bezbariérové WC. V učebně bude vyměněna podlaha a pořízeno vybavení – dílenské ponky a drobné nářadí.

Vstup do budovy bude díky výměně dveří i zádveří bezbariérový. Vyměněny budou také dveře do školní jídelny a v přízemí bude vybudováno bezbariérové WC a pořízen schodolez, který bude sloužit v případě potřeby jako individuální kompenzační pomůcka pomocí které bude zajištěn bezbariérový přístup do 2.NP – to je do učebny „Polytechnické“. V té budou vyměněna okna, podlaha, provedena nová elektroinstalace včetně nových svítidel. Učebna bude vybavena výukovými pomůckami v oblasti polytechniky. Ze stávající sborovny vznikne ke každé odborné učebně kabinet, do kterého budou pořízeny nové vestavné skříně. Ve 2. NP bude také nově vybudováno bezbariérové WC a do všech tříd a kabinetů budou pořízeny nové bezbariérové vstupní dveře. Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2018.

Celkové náklady na realizaci jsou 2.295.056,56 Kč včetně DPH a dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu bude poskytnuta ve výši 2 060 453,12 Kč. Podíl obce Holovousy tak bude činit 234.603,44 Kč. Odkaz na FOTKY.


"Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten"


Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 6. 2. 2018 bylo usnesením číslo 3 schváleno podání Žádosti do Královéhradeckým krajem vypsaného dotačního programu číslo 18POVU1 – Program obnovy venkova – Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na realizaci projektu s názvem „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“.

Žádost byla podána a dne 21. 5. 2018 na svém zasedání rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace a to ve výši 1.200.000,- Kč (maximum, o které jsme žádali, bylo 1.500.000,- Kč). Tento dotační program neřeší investice do ZŠ nebo MŠ, ale do budovy jako takové.

Hlavním cílem realizace projektu je zateplení obvodových stěn budovy ZŠ a MŠ Chodovice kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropů k nevytápěné půdě a výměna oken a dveří. Realizací těchto opatření se budova ZŠ a MŠ dostane ze současné energetické třídy F (velmi nehospodárná) do energetické třídy C (úsporná). Tím dojde k minimalizaci tepelných ztrát, úsporám energie a také ke snížení provozních nákladů téměř o 50%. Přístavbou vzniknou oddělené šatny pro děti z mateřské školy a žáky základní školy, které tak nahradí stávající, již nevyhovující šatny. Dalším cílem projektu je pořízení vzduchotechnického systému ve třídě a herně mateřské školy v přízemí. Tímto opatřením bude zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu a současně budou minimalizovány tepelné ztráty větráním. Tímto opatřením dojde ke zvýšení tepelného komfortu ve třídách.

Datum ukončení realizace projektu je do 31. 7. 2019.
Celkové náklady na realizaci jsou 4.870.149,80 Kč včetně DPH a dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje bude poskytnuta ve výši 1.200.000,00 Kč. Podíl obce Holovousy tak bude 3.670.149,80 Kč. 

Na výše uvedené projekty proběhlo výběrové řízení na dodavatele obou projektů s názvem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“. Hodnotící komise pod vedením externího pracovníka Ing. Petra Vláška vybrala z doručených cenových nabídek ekonomicky nejvýhodnější a zastupitelům doporučila schválit vybraného dodavatele. Tím se stal Petr Andrejs, se kterým byly dne 27. 6. 2018 uzavřeny Smlouvy o dílo na jednotlivé projekty.

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 bylo za přítomnosti starostky, Mgr. Lucie Nimsové, ředitelky školy, Radomíra Tomáška – technického dozoru investora, Michala Trnky, projektanta a Petra Andrejse, dodavatele předáno a převzato staveniště. Tím začala modernizace a rekonstrukce naší školy.

Za spolupráci na přípravě obou Žádostí bych chtěla moc poděkovat paní ředitelce Mgr. Lucce Nimsové i projektantovi Michalu Trnkovi.

První výsledky modernizace a bezbariérového zpřístupnění naší školy si budete mít možnost  prohlédnout v době konání komunálních voleb ve dnech 5. – 6. října 2018, kdy v jídelně budovy základní a mateřské školy bude umístěna volební místnost. Důvodem této změny je konání 16. ročníku Slavností holovouských malináčů a to právě v tomto termínu.


Rok 2013

Přívoz na rybníce v Chodovicích

U příležitosti oslavy Dne dětí byl na hladinu chodovického rybníka umístěn přívoz. Nápad vznikl při prohlížení fotografií z dovolené v Holandsku. Proč bychom takový nemohli mít i my u nás v Chodovicích? Zastupitelé návrh schválili a šikovný Roman Balihar pouze podle fotografie přívoz vyrobil a umístil na hladinu rybníka. Oficiálně jsme jej poprvé využili na dětský den 14. 6. 2013.  Přívoz na hladině rybníka zůstal dál, stal se atrakcí naší obce a je využíván k radosti dětí i dospělých.


Rok 2012

Rekonstrukce místních komunikací po bleskové povodni

Výše dotace: 1.765.830,- Kč

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Finanční prostředky byly použity na obnovu povrchu komunikací v Záhumení a pěšin na návsi v Holovousích a byly poskytnuty ve výši 70% celkových nákladů.

Práce provedla firma STRABAG a. s. 


Komunikace v lokalitě nových rodinných domů pod kostelem v Chodovicích

Výše dotace: 760.000,- Kč.

Poskytovatel: Královéhradecký kraj – Program obnovy venkova

Finanční prostředky byly použity na opravu a vybudování komunikace s asfaltovým povrchem v lokalitě nových rodinných domů pod kostelem v Chodovicích a navazující „uličce“.


publikováno: 17. 1. 2021 19:40,

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková
  • 59
Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Žádáme občany, kteří ještě nejsou přihlášeni k aplikaci Munipolis - mobilní rozhlas, aby vyplnili své údaje a zaregistrovali se tak k odběru zpráv z rozhlasu.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 40
Svoz pytlů na tříděný odpad

Svoz pytlů na tříděný odpad

Milí spoluobčané, svozová firma FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Lodín dnes zaslala  nové termíny svozu pytlů s tříděným odpadem. Svoz bude rozdělen, a to na vývoz modrých+červených pytlů a v jiný termín žlutých pytlů. Níže uvádím nové termíny svozů pytlů. Děkujeme.
Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  nové termíny jsou: 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) - nové termíny jsou: 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12..

Obec
  • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 158
Platby v roce 2024

Platby v roce 2024

Níže přinášíme přehled o platbách za odpad, stočné, psi, zpravodaj v roce 2024

Obec
Úřad