Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vesnice roku

Soutež VESNICE ROKU  a obec Holovousy

Naše obec se pravidelně účastní soutěže o vesnici roku. Největší úspěch jsme zaznamenali v roce 2013, kdy jsme vyhráli krajské kolo a postoupili do celorepublikového finále. Celorepublikové finále proběhlo 14. září 2013 v Luhačovicích a naše obec Holovousy se v něm umístila na krásném druhém místě. 

VESNICE ROKU – získaná ocenění

Rok 2003      bílá stuha za činnost s mládeží

Rok 2004      zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Rok 2007      oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Rok 2013       zlatá stuha a první místo Vesnice roku 2013 Královéhradeckého kraje

                     stříbrná stuha za druhé místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2013

Jediná stuha, která obci Holovousy zatím chybí je modrá – za společenský život.

Po roční pauze jsme se v letošním roce přihlásili do soutěže Vesnice roku 2013. Společně s námi se přihlásilo celkem 273 obcí ze třinácti krajů České republiky. Každou vesnici pak navštívila krajská hodnotitelská komise a do celostátního kola za každý kraj postoupila vždy jedna obec a na světě bylo třináct držitelů ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajském kole. Každou „zlatou“ obec čekala návštěva celostátní hodnotitelské komise. Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámil ministr pro místní rozvoj František Lukl dne 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu "Písní a tancem“.


No ale hezky postupně a od začátku.

VESNICE ROKU 2013 KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

V červnu naši obec navštívila krajská hodnotitelská komise a začátkem července jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli 1. místo v soutěži Vesnice roku 2013 Královehradeckého kraje. No tak to je naprosto skvělá zpráva. Máme „zlato“ a jsme nejkrásnější vesnicí v Královehradeckém kraji, hurá.... o tuhle skvělou zprávu se hned paní starostka Mgr. Martina Berdychová podělila se všemi spoluobčany – místním rozhlasem zní – jsme zlatí, přijďte tuto radost vstřebat k vagonu. Popovídáme si a dáme hlavy dohromady, protože jako vítězové krajského kola máme tu čest uspořádat krajskou slavnost pro oceněné obce.

PŘÍPRAVNÉ SCHŮZKY A NÁCVIK LEGENDY

Datum konání slavnosti a částečně i oficiální program byl stanovený, ale jak vyplníme ten zbytek. Čeká nás velmi náročný víkend – datum krajské slavnosti byl stanoven na sobotu 24. 8. 2013 a v neděli 25. 8. 2013 se u nás koná tradiční Pouťový jarmark – takže opravdu nabitý víkend.

Do příprav se zapojili dobrovolníci i spolky. Chtěli jsme přece dokázat, že si titulu Vesnice Královehradeckého kraje roku 2013 právem zasloužíme. A tak začala série přípravných schůzek. K naší velké radosti se nás scházelo celkem dost a tak jsme začali věřit, že vše klapne. S obavami jsme přijímali nápad, se kterým přišla Martina – secvičit Legendu o vzniku Holovous, Chodovic a Holovouského malináče. Nápad to byl moc hezký, ale zvládneme to vůbec za tak krátkou dobu? Dala se však dohromady skvělá parta lidí a tak jsme i tohle dokázali. Měli jsme text i hudbu, zbývalo namalovat kulisy a vybrat hlavní představitele. Tak to byl opravdu oříšek, ale jejich konečná volba se povedla. Domluvili jsme si schůzku na malování kulis a tak vznikl tým kolem Dany Svobodové a Lenky Doležalové – pod jejich vedením se i z nás nevýtvarníků stali celkem výtvarně zdatní pomocníci. I když venku lilo jako z konve, my pod pergolou u vagonu tvořili. Roj divokých včel se nám opravdu povedl, Dana krásně namalovala chodovický kostel a společně s Tomášem Doležalem nakreslili zámek a domečky. Díky pilným dětským pomocníkům vznikl i hustý les a ovocné stromy, na kterých vyrostla i krásná jablíčka – zkrátka kulisy se povedly. To byl ten správný čas na zkoušku
legendy. S Lenkou Doležalovou jsme dokola poslouchaly Legendu a hledaly možnosti a nápady, jak ji oživit.
12. 8. 2013 proběhla za vagonem první zkouška. Všichni se s chutí zapojili a nápad střídal nápad. Užili jsme si spoustu legrace a už bylo jasné, že s touhle partou to dáme . Všichni poctivě chodili na zkoušky a z domova přinášeli další doplňky a dekorace, Milan Ondráček přitloukal držátka na cedule i kulisy, a stále bylo co vylepšovat. Při nácviku Legendy jsme ještě vždycky stihli vyřešit spoustu dalších věcí, které byly třeba zajistit a zařídit. A že toho opravdu nebylo málo. 19. 8. 2013 se na návsi v Holovousích sešli dobrovolníci na stavění pódia, parketu a stanu. A když už stál parket, tak bylo třeba zkusit i Legendu na těch „prknech co znamenají
svět“. Kulisy dorazily na náves do Holovous a začala první zkouška na místě. Do soboty proběhly ještě další dvě.
Všichni jsme s výsledkem byli spokojeni a zbývalo už jen čekat, co tomu řeknou diváci???
S blížící se sobotou bylo každé odpoledne na návsi v Holovousích a nejen tam rušno, vždyť bylo třeba stihnout připravit takovou spoustu věcí. Postavit pódium, parket, stany. Nesměl chybět ani slaměný hrad. Všem návštěvníkům jsme měli v plánu ukázat všechno, co tady máme a s čím se můžeme pochlubit. Na jejich návštěvu se chystal kostel i škola – tady byly připraveny nástěnky, na kterých si mohli všichni prohlédnout „Rok v obci“ – šlo o 12 panelů a každý z nich reprezentoval měsíc v roce. Na nástěnkách jsme pracovaly s Lenkou Doležalovou
a byly jsme mile překvapené. Žádný měsíc nebyl prázdný a na některé bychom klidně mohly mít panely dva. Ale zbývající panely byly určené pro prezentaci spolků, které v naší obci máme. Svůj prostor tady měl Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalisti, Zahrádkáři, Klub seniorů, Spolek pro fantazii, Sdružení občanů při ZŠ Chodovice a Hruštičky. Všem moc děkujeme za fotografie a texty.
Velké přípravy probíhaly i na hřišti u vagonu. Sobota patřilla hlavně našim hasičům, kteří si připravovali opravdu bohatý odpolední program.

SOBOTA – 24. 8. 2013 – SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2013


A je tady sobota. Naše obec je připravena na víkendovou slávu. Dnes se oficiálně stane Vesnicí Královehradeckého kraje roku 2013.
Je brzy ráno a my spěcháme na slaměný hrad. Ozdobí ho 31 znaků obcí, které se krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 zúčastnily. Náves se začíná hemžit dobrovolníky. Každý z nich má nějaký úkol. Musíme postavit stánky pro prodejce, kteří přijedou prodávat regionální
výrobky a potraviny, připravit registraci hostů, rozmístit přijíždějící stánkaře, zajistit parkoviště atd. atd. Soukupovi nám svojí krásnou květinovou výzdobou krášlí pódium, parket i registraci. Návsí se line vůně připravovaného zvěřinového guláše – to vaří Lověna Dobrá Voda.
Svůj stánek s občerstvením mají připravený i místní hasiči. Na stoly pro hosty zbývá ještě připravit malé občerstvení, toho se ujímají naše mladé hostesky. Jejich hlavy zdobí slamáčky se slunečnicí a stuhou – samozřejmě zeleno-žlutou – v barvách naší obce.
Moc jim to sluší. Koláče pro hosty nám upekly ženy z Ostroměře – a mají tu i svůj stánek, ve kterém budou prodávat nejen vlastní koláče.
Před 8:00 hodinou se z věže chodovického kostela sv. Bartoloměje rozezněl historický zvon. Tím bylo vše odstartováno. V kostele se konala bohoslužba, které se ujal Tomáš Petráček z královehradecké diecéze. Byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijal právě on. Zpracoval dějiny naší obce a v roce 1999 byl hlavním autorem publikace Dějiny obce Holovousy.
Okolo 9:00 hodiny začínají k registraci přicházet první hosté. Pozván byl mj. hejtman Královehradeckého kraje, jeho náměstci, zástupci ministerstev, poslanci, senátoři a zástupci obcí, které se soutěže Vesnice roku 2013 účastnili, každý z nich dostává něco na památku. Prostor určený pro hosty, ale i celá náves se začíná plnit návštěvníky. Návsí se prochází dámy ze Spolku Panstvana na tvrzi Žíželeves a pro přesun mezi obcemi nebo jen
tak pro radost zve k projížďkám 6 kočárů s koňmi.
V 10:00 hodin slavnostní program zahájila paní starostka Mgr. Martina Berdychová. S úsměvem přivítala všechny příchozí návštěvníky i pozvané významné hosty. Na pódium pak pozvala Vendu Rachotu z Bílska, který bez doprovodu zazpíval státní hymnu. Celá náves stála a jen málokteré oko zůstalo suché. Krása. Pak už se slova ujal skvělý moderátor pan Jan Rosák, který postupně dal u mikrofonu prostor pozvaným hostům. Poté následovalo vystoupení dětí ze Základní školy v Chodovicích. Zazpívaly hymnu naší školy a právem sklidily velký potlesk. Děti pak vystřídala Legenda. Přípravy souboru byly trochu delší, než bylo třeba, ale vtipný moderátor Jan Rosák prostor vyplnil svým povídáním. Zaznělo natahování hodin a kukačka – znamení, že Legenda právě začíná. Paní starostka začala číst text a na parketu se objevil hustý tmavý les a stáda divoké zvěře. Přílet rojů divokých včel sklidil velký potlesk od diváků. To už na scénu přišel Holovous se svojí družinou a děj Legendy se začal odvíjet. Zaplněná náves se zájmem sledovala Legendu o tom, jak vznikly Holovousy, Chodovice a
Holovouský malináč. Děj na parketu plynul dle čteného textu a na závěr právem všichni sklidili obrovský aplaus
za skvělý výkon. Téměř 50 „herců“ – představitelů hlavních či vedlejších rolí a nosičů krásných kulis se uklonilo a za velkého potlesku uvolnilo parket dalšímu programu.
Moderátor Jan Rosák pak na parket pozval zástupce všech třiceti obcí, které se soutěže v Královehradeckém kraji zúčastnili. Protože sami dobře víme, co práce se skrývá za účastí v soutěži, byli paní starostkou Martinou Berdychovou všichni účastníci odměněni „Řádem Holovouského malináče".
Poté přišel čas na předání doprovodných ocenění krajské soutěže a následovalo předávání jednotlivých stuh. Postupně si zástupci oceněných obcí z rukou hejtmana Lubomíra France a zástupců vyhlašovatelů soutěže převzali za své zásluhy jednotlivé stuhy. Předána byla stuha – modrá, bílá, zelená a oranžová. Zazněla slavnostní famfára a byla předána stuha zlatá, ta k naší velké radosti zůstala u nás v Holovousích. Paní starostka poděkovala všem spoluobčanům a vzpomínka i poděkování v podobě zelených a žlutých balonků patřila bývalým zastupitelům, kteří už nejsou mezi námi a na úspěchu naší obce mají také svůj podíl. A to byla zlatá tečka za oficiálním programem, ale sobota ještě nekončila.
V 12:00 hodin proběhlo před zámkem VŠÚO slavnostní poklepání základního kamene stavby „Ovocnářský výzkumný institut“. Krásné jablíčko na pískovcovém podstavci poklepali významní hosté. Poté byl pro hosty připraven v zámeckém parku raut.
Na návsi program pokračoval dál. To už se slova ujala slečna Klára Davidová. Za doprovodu harmonikáře proběhlo tradiční plavení koní v rybníce a od 14:00 hodin se na pódiu vystřídala kapela Levou rukou, svůj tanec se psem divákům předvedla Zuzka s Jenny a dál pobyt diváků na návsi zpříjemnil Evergreen Dixieland Band Nová Paka. Program na návsi byl po 16:00 hodině zakončen seskokem dvanácti parašutistů do prostoru návsi.
I když foukal nárazový vítr, všichni parašutisté nám divákům předvedli skvělou podívanou.
Během celého dne si návštěvníci mohli projít jarmark regionálních výrobců, potravinářů a pěstitelů ovoce a zeleniny a z Holovous si tak mohli přivézt něco dobrého k snědku nebo jen tak pro radost. Děti si v korálkové dílně paní Machové mohly vyrobit něco pro parádu. Prozkoumat mohly i slaměný hrad, který zdobily znaky všech 31 obcí a v neposlední řadě mohly děti soutěžit. Lesy ČR si pro ně připravily řadu zajímavých soutěží a společně s nimi přijela i paní s dravci. A aby toho bylo opravdu dost, byly po celý den v provozu na farské zahradě v Chodovicích pouťové atrakce.
Současně s programem na návsi, probíhal i program další. Ve 14:00 hodin se v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích rozezněly varhany. Koncert tu měli Martin a Petr Strejcovi. Zazněly skladby J. S. Bacha, J. Rejška a J. Strejce. Odměněni byli zaslouženým potleskem. V tuto dobu byla veřejnosti otevřená i škola, kde si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií a prezentaci spolků.
Od 13:00 hodin probíhal také program u hasičů na hřišti u vagonu. Vystaveny zde byly hasičské historické stříkačky, viděli jsme hasičskou techniku SDH Holovousy a tleskat za skvělé výkony jsme mohli při ukázkách požárních sportů. Roztomilý útok našich nejmenších hasičů se všem přihlížejícím moc líbil.
Po programu na návsi v Holovousích už zbývalo rychle uklidit po té sobotní slávě a lavičky a stoly přestěhovat k vagonu. Tady se večer konala taneční pouťová zábava s kapelou Reflex, která se protáhla do ranních hodin a my se tak protančili do pouťové neděle.

4. ZÁŘÍ 2013 – NÁVŠTĚVA CELOSTÁTNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE


Krajská oslava se povedla, my postoupili do kola celostátního a to pro nás znamenalo, že v žádném případě nesmíme usnout na vavřínech. Čekala nás návštěva celostátní hodnotitelské komise. Pečlivě jsme se připravovali. Do příprav se zapojily i spolky v obci, uspořádali jsme i přípravnou schůzku, dali hlavy dohromady a plán, jak co nejlépe před komisí prezentovat naši obec, byl na světě. Ženy z klubu seniorů napekly výborné koláče – vždyť v soutěži šlo i o koláčovou cenu, tak ať máme „políčeno" všude.
Ve středu 4. září přijel na náves do Holovous autobus. Zdobila ho cedulka na předním okně s nápisem „Komise Vesnice roku 2013 jede". Přivítat komisi přišly z rybníka i obecní kačeny. Nervozita by se v tu chvíli dala krájet.
Z autobusu však vystoupila parta příjemných a usměvavých lidí. No a pak šlo všechno jako po drátku. Paní starostka všechny na obecním úřadě přivítala a v krátkosti u kávy při prezentaci fotografií představila obec se všemi částmi jako celek. Auta před obecním úřadem byla připravená na rychlý přesun hodnotitelské komise – to aby opravdu viděli vše. Při nastupování vzbudilo největší zájem hasičské auto, ale všech dvanáct komisařů se do
něho bohužel nevešlo. Naše cesta vedla na Chloumka, kde nás přivítal pan Knězáček se slovy, že nás vítá v nejkrásnější části obce. No a pak rychle do školy, tam už na nás čekaly děti. Komisi přivítaly školní hymnou a Holovous je pak provedl celou školou. Zástupci spolků dostali prostor k prezentaci svých nástěnek a pak komise shlédla videozáznam Legendy, kterou jsme sehráli na krajské slavnosti Vesnice Královehradeckého kraje roku 2013. I od nich jsme sklidili potlesk. Paní ředitelka školy Lucka Nimsová pak komisi seznámila se vším, co se v naší škole děje a společně s paní starostkou představila plánovaný projekt na komunitní centrum obce ve škole.
Malé občerstvení od zaměstnanců školy přišlo vhod, čekala nás ještě prohlídka kostela sv. Bartoloměje. Tady se k naší velké radosti pod rukama jedné ze členek hodnotitelské komise rozezněly varhany. Z kostela pak vedla naše cesta Holovousovou stezkou. Takže přes čertovu lávku dál na bývalé koupaliště. Komisi velmi zaujal skleněný vodník, který nádrž hlídá. V tu chvíli ještě netušili, že se u nás setkají i se skutečným vodníkem – v našem případě vodnicí. Ta na ně čekala u přívozu. Odvážní nastoupili a nechali se převézt na druhou stranu.
Za mohutného skandování našich malých hasičů se všichni přepravili na druhou stranu. A to už jsme byli na hřišti u vagonu. Komisi přivítal vagon vyzdobený fotkami z akcí. Vystavené tu byly nástěnky ze života fotbalistů i hasičů a poháry z jejich soutěží (hasiči jich mají víc). Pokračovala prezentace a představení fotbalistů a hasičů a pak už program patřil mladým hasičů. Ti právem sklidili od komise velký potlesk. Čas byl i na malé občerstvení.
Kulajda a zelňačka od Ivy Sudíkové zaslouženě sklidily u komise velký úspěch. Posilněni jsme po prohlídce skateparku pokračovali dál a to zámeckým parkem na zámek k základnímu kameni stavby „Ovocnářský výzkumný institut“. Tady nám zástupce VŠÚO představil plány do budoucna. Čas se v tu chvíli neúprosně chýlil ke konci. Na představení a prezentaci naší obce jsme měli čtyři hodiny. Ty uběhly jako voda a my už zase byli zpět před obecním úřadem. Se členy komise jsme se rozloučili. Z jejich návštěvy jsme měli všichni moc dobrý pocit. Pro úspěch naší obce jsme udělali všechno a jen jsme doufali, že z naší prezentace bude zřejmé, jak se nám tu dobře žije. No a teď už opravdu bylo na komisi, jak rozhodne. Moc dobře jsme věděli, že vybrat tu nejlepší ze třinácti obcí, nebudou mít vůbec jednoduché. Tajně jsme však doufali v naše umístění.

14. ZÁŘÍ 2013 – LUHAČOVICE


Přišla sobota 14. září. V Luhačovicích se konalo slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice roku 2013. Tento den se konal i výlet pro seniory. Byl hezký, a i když se bylo na co dívat, byli jsme všichni myšlenkami s Martinou v Luhačovicích a před 16:00 hodinou, kdy mělo k vyhlášení dojít, jsme na Jiřinkových slavnostech všichni mačkali pěsti a Martinu přes MMS podporovali alespoň na dálku. Došlo na otevírání obálek a na tu skvělou, nádhernou
zprávu. Holovousy jsou stříbrné – to znamená, že jsme druhou nejkrásnější vesnicí v České republice. Velká radost a zpráva o našem úžasném umístění se
šířila vesnicí jako blesk. No a teď co s tím? Vesnicí se rozezněl místní rozhlas a v něm paní starostka pozvala všechny své spoluobčany na oslavu toho velkého úspěchu.

20. ZÁŘÍ 2013 – OSLAVA


A tak se v pátek 20. září sešli na hřišti u vagonu všichni, kteří si udělali čas a chtěli úspěch naší obce oslavit. Vše zahájila paní starostka Berdychová. Po krátkém přivítání všech přítomných se s námi podělila o zážitky z Luhačovic. Poděkovala všem za
skvělou spolupráci při pořádání jednotlivých akcí, kterých se u nás během roku koná celá řada. Vždyť každý, kdo přiloží ruku k dílu vždycky, když je třeba, má svůj podíl na získání tohoto krásného stříbrného ocenění. Bez spolupracujících spolků, ale i jednotlivců, by náš život v obci nemohl být tak bohatý. Došlo i na kytičku a velké poděkování paní
starostce. Následovala spousta otázek a odpovědí. Zkrátka celý večer bylo o čem povídat. Zdarma bylo pivo, limo i klobása. A tak se povídalo, slavilo i tancovalo. Oslava se protáhla až do ranních hodin – vždyť bylo co oslavovat.

11. ŘÍJNA 2013 – JESENÍK NAD ODROU


V pátek 11. října jsme se vydali na cestu do Jeseníku na Odrou, který získal první místo a stal se Vesnicí roku 2013. Právě tady se konalo slavnostní předávání stuh celostátního kola Vesnice roku 2013. Dostalo se nám velmi milého přivítání. Sešli se zde zástupci všech třinácti vítězů krajských kol. Ti všichni vystoupili na pódium a byli krátce představeni. Hezký doprovodný program – zejména vystoupení folklorního souboru Hanýsek ze Šakvic
bylo oceněno velkým potleskem. Po chutném obědě došlo na předávání stuh za první tři místa v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2013. Na třetím místě se umístila obec Dolní Újezd. Za obrovské podpory téměř plného autobusu spoluobčanů si starosta obce převzal ocenění za třetí místo. Druhá famfára lesního rohu vyzvala nanpódium zástupce stříbrného místa – tedy druhé nejkrásnější obce v ČR – našich Holovous. Na pódium přišla paní
starostka Mgr. Martina Berdychová v doprovodu zastupitele Libora Hejduka. Převzali stříbrnou stuhu a šek nab1.900.000,- Kč. My jako doprovod jsme museli zamáčknout slzu. Takový úspěch. Nejdelší famfára, největší potlesk a zlatou stuhu převzal starosta obce Jeseník nad Odrou. Tím byla sláva u konce. Byl však prostor k povídání. Potkali jsme se tady s celostátní hodnotitelskou komisí a povídali si se starosty obcí, které zvítězily v krajských kolech. Bylo o čem. Čas rychle plynul a přišlo loučení. Plni zvědavosti jsme ještě před cestou domů autem projeli obce, které k Jeseníku na Odrou patří. Ve večerních hodinách jsme se pak vraceli do naší stříbrné Vesnice roku 2013.

HODNOCENÍ


Vím, že jsem toho napsala moc a moc, ale tohle všechno jsou pocity a postřehy, které z letošní Vesnice roku 2013 mám. Pro naši vesnici je zlatá stuha v krajském kole a stříbrná stuha v celostátním kole Vesnice roku 2013 obrovský úspěch. První místo v soutěži obsadil Jeseník nad Odrou, který má 1916 obyvatel a třetí byl Dolní Újezd, který má 2016 obyvatel. Takže jak sami vidíte, jsme nejmenší obcí z umístěných. Je nás něco málo přes 500 obyvatel a přesto jsme komisi přesvědčili, byli vybráni a obsadili krásné stříbrné místo v celé ČR. A k té velké radosti patří i velké poděkování. Vám všem, kteří jste pomohli, s čím bylo třeba, přišli s nápadem či pomocí a aktivně se účastnili všech výše uvedených akcí, které s sebou nesly spoustu práce. Neodvážím se jmenovat, protože Vás bylo hodně. Ale Vám všem, všem, všem moc děkujeme za spolupráci, byli jste skvělí a byla radost s Vámi spolupracovat. Co si přát
víc, snad jen to, ať to takto funguje i dál. Děkujeme.

publikováno: 18. 1. 2021 10:33, Jan Mácha

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková
  • 20
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. 6. 2024 panem MVDr. Josefem Zvoníčkem.

V Chodovicích u Svartesu 19:15 - 19:30 hodin

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 104
Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Žádáme občany, kteří ještě nejsou přihlášeni k aplikaci Munipolis - mobilní rozhlas, aby vyplnili své údaje a zaregistrovali se tak k odběru zpráv z rozhlasu.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 70
Svoz pytlů na tříděný odpad

Svoz pytlů na tříděný odpad

Milí spoluobčané, svozová firma FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Lodín dnes zaslala  nové termíny svozu pytlů s tříděným odpadem. Svoz bude rozdělen, a to na vývoz modrých+červených pytlů a v jiný termín žlutých pytlů. Níže uvádím nové termíny svozů pytlů. Děkujeme.
Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  nové termíny jsou: 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) - nové termíny jsou: 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12..

Obec
  • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec