Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Služby a poplatky

                                            Platby v roce 2024

Odpady:

systém nakládání s odpady se pro rok 2024 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. S platností od 1. 1. 2024 se nemění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Uzavřené Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2023 jsou platné i v roce 2024 pokud četnost svozu nádob zůstává stejná. Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši.

Poplatek pro rok 2024 je stanoven cenou za 1 litr (0,70 Kč) x kapacita nádoby (120 litrů) x četnost svozu v kalendářním roce.

Termíny svozů pro rok 2024:

Modrá známka

týdenní svoz
cena 4. 368,- Kč
 

každé úterý od 2. 1. do 31. 12. 2024

Zelená známka

čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní
cena 2.184,- Kč 

2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12. 2024.


Žlutá známka

měsíční svoz
cena 1.092,-  Kč 

16. 1., 13. 2., 12. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 30. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12. 2024.

Černé pytle na směsný odpad

svoz každé úterý
cena 85,- Kč/Ks

Tříděný odpad

POZOR pro tříděný odpad – odvoz pytlů je svozový den ČTVRTEK.

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 15,- Kč/kus.

Svoz bude rozdělen, a to na vývoz modrých+červených pytlů a v jiný termín žlutých pytlů. Níže uvádíme nové termíny svozů pytlů. 

Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  5. 7., 2. 8., 30. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) -  4. 7.,  1. 8.,  5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12., 2. 1. 

Známky z roku 2023 budou platit celý leden 2024. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od úterý 2. ledna 2024 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet – 5 pytlů na osobu a rok zdarma, které při placení poplatku za komunální odpad obdrží každá osoba s trvalým pobytem. Od nového roku si může občan vyzvednout pytle dle vlastního výběru. Nárok platí po celý rok 2024.

Poplatek za psy:

poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2024. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.


Stočné: 

Stočné: výše stočného na rok 2024 je stanovena zastupitelstvem ve výši 34,- Kč/m3, vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

  1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.
  1. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2024. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2024.
  1. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2024.


Zpravodaj: 

předplatné Zpravodaje pro rok 2024 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky, nebo elektronicky zaslané do emailu), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného.


Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obcePřed platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.


Úřední hodiny:

zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin.

Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát,

že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců.

Proto PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH HODIN.

Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.


Vybírání poplatků:

Petra Škvrnová 
730 519 013
obec@holovousy.cz


Od 1. 1. 2021 dochází ke změně systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. Občané obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří mohou využívat sběrný dvůr v Hořicích. Více informací naleznete zde:

publikováno: 17. 1. 2021 17:11, Jan Mácha