Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

„Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy“

Projekt „Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016867

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice III/28430 a to výstavbou nového chodníku v místech stávající nezpevněné části komunikace (zde je současně příkop či svah).

Tento chodník zajistí bezpečný průchod chodců od návsi východním směrem až po stávající zastávku linkové dopravy (bus). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečného pohybu chodců podél silnice 3. třídy včetně zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice III/28430, a to výstavbou nového chodníku v místech stávající nezpevněné části komunikace (zde je současně příkop či svah). Dále propojení centra obce (obecní úřad, knihovna, obchod potravin, kadeřnictví) s východní části obce Holovous, místní částí Chodovice, kde se nachází další občanská vybavenost či služby (základní a mateřská škola, pošta, sportoviště apod.),

Tento chodník zajistí bezpečný průchod chodců od návsi východním směrem po stávající zastávku linkové dopravy (bus).

Součástí navrhovaného řešení je novostavba chodníkového tělesa (SO 101 Komunikace), IO 301 Odvodnění, příslušné Vedlejší rozpočtové náklady a v neposlední řadě pak realizace Veřejného osvětlení.

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečného pohybu chodců podél silnice 3. třídy včetně zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

publikováno: 29. 5. 2023 07:57, Hana Sehnoutková

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková
  • 11
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. 6. 2024 panem MVDr. Josefem Zvoníčkem.

V Chodovicích u Svartesu 19:15 - 19:30 hodin

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 97
Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Žádáme občany, kteří ještě nejsou přihlášeni k aplikaci Munipolis - mobilní rozhlas, aby vyplnili své údaje a zaregistrovali se tak k odběru zpráv z rozhlasu.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 67
Svoz pytlů na tříděný odpad

Svoz pytlů na tříděný odpad

Milí spoluobčané, svozová firma FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Lodín dnes zaslala  nové termíny svozu pytlů s tříděným odpadem. Svoz bude rozdělen, a to na vývoz modrých+červených pytlů a v jiný termín žlutých pytlů. Níže uvádím nové termíny svozů pytlů. Děkujeme.
Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  nové termíny jsou: 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) - nové termíny jsou: 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12..

Obec
  • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec