Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy ze akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.


Pověřenec pro OÚ:

Titul, jméno a příjmení:

E-mailová adresa:

Číslo mobilního telefonu:


Bc. Kateřina Mitlöhnerová, DiS.

katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz 

+420 777 919 771


Správce OÚ:

Obec Holovousy

sídlo: 

IČ:

DS:

telefon:

e-mailHolovousy 39

00271551

53kbqmc

+420 730 519 013

obec@holovousy.cz


Dokumenty ke stažení:

publikováno: 18. 1. 2021 15:59, Jan Mácha