Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Nalezeno: 30 výsledků
 • Jan Mácha
publikováno

Služby a poplatky

                                            Platby v roce 2024

Odpady:

systém nakládání s odpady se pro rok 2024 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. S platností od 1. 1. 2024 se nemění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Uzavřené Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2023 jsou platné i v roce 2024 pokud četnost svozu nádob zůstává stejná. Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši.

 • 228
publikováno

Dne 23.10.2010 proběhne svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Zastávky: CHODOVICE v 10,40hod., HOLOVOUSY v 10,50hod. (před OÚ).

 • 260
publikováno

Obec Holovousy oznamuje, že dne 16.04.2011 bude v obci proveden svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Více v příloze.

 • 234
publikováno

V termínu 15. 10. proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu.Více informací zde:

 • 213
publikováno

Odvoz nebezpečného odpadu

V sobotu, 27. 4. 2013 bude proveden svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. V Chodovicích u fi Svartes 10:25 - 10:40, v Holovousích před OÚ 10:50 - 11:05. Sbírané druhy nebezpečných odpadů naleznete ikona souboruzde.

 • 186
publikováno

Platby v roce 2016

Ceny za známky na popelnice zůstávají stejné jako v loňském roce. Navýšení ceny došlo u stočného - nyní 16 Kč/m3. Poplatek za psy zůstává taktéž beze změn i cena předplatného zpravodaje. Podrobné informace, termíny svozů, pokyny k platbám naleznete ikona souboruzde.

 • 165
publikováno

První svozy odpadů

V úterý 5.1.2010 budou odvozeny všechny popelnice označené známkou svozové firmy ASA z roku 2009 - tedy popelnice s modrou, zelenou, červenou a žlutou známkou. Celý leden platí pro svoz popelnic známky z roku 2009. Od února musejí být popelnice označeny novou známkou -na rok 2010 !
Změna nastává v termínech svozů tříděného odpadu. Svoz nebude již pravidelný ( každé první úterý v mněsíci). Svozová firma nastavila pevné termíny, vždy 1x v úterý v měsíci. V lednu budou pytle s vytříděným odpadem (žluté, modré, oranžové) svezeny v úterý 12.1.2010.

 • 207
publikováno

Sběr železného šrotu

SDH Holovousy provedou  v pátek 20. dubna 2012 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Svoz od 16 hodin. Sběr bude proveden v Chodovicích, Holovousích a Chloumkách.
 

 • 214
publikováno

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu ZRUŠEN!

Obec Holovousy je z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 (koronavirus) nucena zrušit konání doposud naplánovaných akcí, které se měli konat do poloviny měsíce dubna. Jedná se o Vynášení Moreny, Svozu nebezpečného odpadu a kontejneru na velkoobjemový odpad. Tyto akce jsou z důvodu bezpečnosti Nás všech ZRUŠENY! Děkujeme za pochopení. 

 • 281
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 21. 10. 2017 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu v obci Chodovice a Holovousy na obvyklých místech, podrobnější informace ikona souborunaleznete zde.

 • 303
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz se uskuteční 5. 4. 2014 v Chodovicích u Svartesu v době od 10:25 - 10:40, v Holovousích u obecního úřadu od 10:50 do 11:05. Více informací o sbíraných druzích odpadů ikona souboruzde.

 • 184
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu 10.4.2010

v sobotu 10.dubna provede firma ASA svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
v 10:30 v Chodovicích u bývalé hospody
v 10:40 v Holovousích před obecním úřadem.

 • 197
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 9. 11. 2013, Chodovice 12:45 - 13:00, Holovousy 13:10 - 13:25. Informace o sbíraných druzích odpadů naleznete ikona souboruzde.

 • 234
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 31. 3. 2012 se v dopoledních hodinách uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Informace o časech a sbíraných druzích odpadů naleznete ikona souboruzde.

 • 297
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 26.9. 2020 v době od 10:25 – 10:40 hodin v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích před obecním úřadem. Více informací naleznete ikona souboruZDE.

 • 255
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Dne 21. září 2019 se uskuteční svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v obci Chodovice a Holovousy na obvyklých místech, podrobnější informace naleznete ikona souboruZDE.

 • 223
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

V sobotu 17.října provede firma ASA svoz nebezpečného odpadu se zastávkou v Chodovicích -u bývalé hospody v 10:25, v Holovousích na návsi před OÚ v 10:50. Časy zastávek jsou orientační, budou ovlivněny množstvím nakládaného odpadu. V uvedeném čase a místě můžete předat svozové firmě lednice, televizory, barvy, chemikálie , fritovací a motorové oleje, zářivky, akumulátory apod.

 • 216
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v sobotu 22. září v době od 10:25 - 10:40 hodin v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 - 11:05 hodin v Holovousích před obecním úřadem. Více ikona souboruZDE.

 • Jan Mácha
publikováno

Služby a poplatky

                                            Platby v roce 2024

Odpady:

systém nakládání s odpady se pro rok 2024 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. S platností od 1. 1. 2024 se nemění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Uzavřené Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2023 jsou platné i v roce 2024 pokud četnost svozu nádob zůstává stejná. Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši.

 • 297
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 26.9. 2020 v době od 10:25 – 10:40 hodin v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích před obecním úřadem. Více informací naleznete ikona souboruZDE.

 • 214
publikováno

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu ZRUŠEN!

Obec Holovousy je z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 (koronavirus) nucena zrušit konání doposud naplánovaných akcí, které se měli konat do poloviny měsíce dubna. Jedná se o Vynášení Moreny, Svozu nebezpečného odpadu a kontejneru na velkoobjemový odpad. Tyto akce jsou z důvodu bezpečnosti Nás všech ZRUŠENY! Děkujeme za pochopení. 

 • 255
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Dne 21. září 2019 se uskuteční svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v obci Chodovice a Holovousy na obvyklých místech, podrobnější informace naleznete ikona souboruZDE.

 • 216
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v sobotu 22. září v době od 10:25 - 10:40 hodin v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 - 11:05 hodin v Holovousích před obecním úřadem. Více ikona souboruZDE.

 • 281
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 21. 10. 2017 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu v obci Chodovice a Holovousy na obvyklých místech, podrobnější informace ikona souborunaleznete zde.

 • 209
publikováno

Vývoz popelnic

V úterý 31. 1. 2017 nebyla vyvezena část popelnic s týdenním svozem v části obci Holovousy (část od obecního úřadu k Ostroměři - Záhumení). Tyto popelnice budou vyvezeny zítra, v pátek 3. 2. 2017, proto prosíme o vystavení popelnic již dnes! 

 • 257
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

V sobotu 8. 10. 2016 proběhne svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. V Chodovicích u Svartesu 10:25 - 10:40 a v Holovousích u obecního úřadu 10:50 - 11:05. Více informací o sbíraných odpadech ikona souboruzde.

 • 242
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční dne 30. 4. 2016 v době od 10:25 – 10:40 v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 – 11:05 v Holovousích před obecním úřadem
Sbírané druhy nebezpečných odpadů ikona souboruzde.

 • 186
publikováno

Platby v roce 2016

Ceny za známky na popelnice zůstávají stejné jako v loňském roce. Navýšení ceny došlo u stočného - nyní 16 Kč/m3. Poplatek za psy zůstává taktéž beze změn i cena předplatného zpravodaje. Podrobné informace, termíny svozů, pokyny k platbám naleznete ikona souboruzde.

 • 303
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz se uskuteční 5. 4. 2014 v Chodovicích u Svartesu v době od 10:25 - 10:40, v Holovousích u obecního úřadu od 10:50 do 11:05. Více informací o sbíraných druzích odpadů ikona souboruzde.

 • 191
publikováno

VÝVOZ POPELNIC

Velice se omlouváme, ale kvůli poruše svozového auta nebyli zatím vyvezeny popelnice. Prosíme, aby jste své popelnice neuklízeli, budou vyvezeny zítra (ve středu 12. 3.) v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení!

 • 197
publikováno

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 9. 11. 2013, Chodovice 12:45 - 13:00, Holovousy 13:10 - 13:25. Informace o sbíraných druzích odpadů naleznete ikona souboruzde.

 • 213
publikováno

Odvoz nebezpečného odpadu

V sobotu, 27. 4. 2013 bude proveden svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. V Chodovicích u fi Svartes 10:25 - 10:40, v Holovousích před OÚ 10:50 - 11:05. Sbírané druhy nebezpečných odpadů naleznete ikona souboruzde.

 • 200
publikováno

Známky na popelnice

Známky roku 2012 platí celý leden. Od února musejí být popelnice již označeny novou známkou, jinak Vám popelnice nebude vyvezena. Známky jsou v prodeji v kanceláři obecního úřadu. Informace o cenách a termínech svozů zde.

 • 246
publikováno

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

se uskuteční dne 6. 10. 2012 v době od 10:25 – 10:40 v Chodovicích u bývalého pohostinství  (u firmy SVARTES) a od 10:50 – 11:05 v Holovousích před obecním úřadem. Sbírané druhy nebezpečných odpadů a více info ikona souboruzde.

 • 257
publikováno

Změna svozu pytlů na tříděný odpad

Z důvodu státního svátku se mění termín svozu pytlů. Z úterý 1. 5. se svoz přesouvá na středu 2. 5. Děkujeme za pochopení