Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Čistírna odpadních vod - ČOV

Reklamační řád je k dispozici ke stažení zde:

Stočné: 

výše stočného na rok 2023 je stanovena zastupitelstvem ve výši 31,- Kč/m3
vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2023. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2023.

3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2023.


CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE

Máte povědomí o tom, co patří do kanalizace? Kanalizace není odpadkový
koš a tak jako třídění odpadů má i nakládání s odpadní vodou svá pravidla.


  • HYGIENICKÉ POTŘEBY – nejhorší neřest domácností – pleny, vložky, tampony, dětské vlhčené ubrousky či odličovací pomůcky rozhodně nepatří do záchodu ale do komunálního odpadu. Pokud se tyto věci dostanou do kanalizace, velmi ohrožují chod čistírny odpadních vod, může dojít také k ucpání kanalizace.
  • ZBYTKY Z KUCHYNĚ – jeden z nejčastějších prohřešků, který končí v kanalizaci. Jsou to především zbytky jídel, ovoce nebo zeleniny nebo zbytky z drtičů odpadů. Ty ale patří do bio odpadu či kompostu.
  • TUKY A OLEJE – kde skončil váš olej ze smažení řízků po nedělním obědě? Pokud jste ho umístili do uzavíratelné lahve a odnesli na sběrné místo U Vagónu, udělali jste správě. Po vylití do dřezu či záchodu se ucpávají nejen vám odtokové trubky v domácnosti, ale zanáší se i centrální kanalizační sběrače, ale hlavně čerpadla na ČOV trpí ucpáním a poruchami.
  • LÉKY – ty rozhodně do kanalizace nepatří, čistírna odpadních vod není schopna některé látky úplně zachytit a poté končí ve volné přírodě. Nepoužitá či prošlá léčiva můžete odnést zpět do lékárny.

Všechny tyto látky, které se v odpadních vodách vyskytují, zvyšují náklady na čištění odpadních vod, protože jejich odstraňování není vůbec jednoduché. Kvůli nesprávnému zacházení s odpadními vodami dochází k nadměrné zátěži zařízení ČOV a tím se zvyšuje počet oprav a hrozí riziko možných havárií, které s sebou nesou nemalé finanční výdaje obce, které by jinak mohla věnovat do jiných potřebných aktivit. Z tohoto důvodu jsme nuceni i navyšovat cenu za stočné.

publikováno: 17. 1. 2021 15:01, Jan Mácha