Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Spolek školy pro život

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT
(původně Sdružení přátel při ZŠ Chodovice)    

se již 27 let stará o vyplnění volného času nejen našich dětí ale i seniorů.  Ke své činnosti využívá prostor Základní školy a Mateřské školy Chodovice. Činnost spolku je financována především z grantů Královéhradeckého kraje a každoročních dotací od obce Holovousy. Zájmové činnosti uměleckého a sportovního charakteru nebo společné výlety zajišťují dobrovolnice především z řad školy a školky, za což jim patří velké poděkování.

V posledních letech jsme zapracovali na materiálně technickém zázemí pro spolek, které je zároveň k dispozici pro školu a školku. Pořídili jsme regály na ukládání výtvarného a sportovního náčiní, vybavení pro kroužek vaření, sportovní náčiní nebo výtvarný materiál. Účastníme se i společenských akcích v obci. V době covidové jsme například na Velikonoce zavedli novou tradici Vajíčkovníku - stromu, který si místní zdobí rozličnými kraslicemi vlastní výroby. Být a žít spolu, to je to, na čem nám záleží.

za Spolek školy pro život Bc. Ludmila Škvrnová

Oblast zaměření aktivity, cílová skupina

V minulých letech jsme působnost rozšířili na mikroregion v blízkém okolí (Ostroměř, Vojice, Milovice, Bílsko a další). I nadále chceme pokračovat prací ve všech aktivitách sdružení, tj. v zájmových kroužcích, ekologických aktivitách, víkendových a jednorázových akcích.
Dále plánujeme prohloubení spolupráce a výměnných akcích se školou v Itálii ve městě Sgurgola, konkrétně pobyt dětí z Itálie u nás koncem května 2006. Při této akci počítáme s účastí rodičů , institucí a veřejnosti.
Do projektu je zahrnuta aktivní spolupráce se sdružením pro záchranu kostela v Chodovicích.
Již v minulých letech se osvědčilo propojení a spolupráce několika generací, některé akce jsou určeny pro děti různých věkových kategorií, jejich rodiče, ale i širší veřejnost. Do projektu nejsou začleněny pouze místní děti, ale i obyvatelé okolních obcí, kde se tyto aktivity neuskutečňují.


Způsob realizace, časový harmonogram


a) Zájmové kroužky:

Sportovní kroužek - lektor pan Miroslav Špicar, 1x týdně 2 hodiny pro žáky 1.-5. ročníku.
Náplň: Sportovní aktivity dle zájmu dětí a místních možností. Například míčové hry, hry v lese, turistika, cykloturistika, stolní tenis, plavecký výcvik, bruslení, sjezdové lyžování, běžky, fotbalový turnaj s okolními obcemi. Týdenní výcvikový zimní pobyt na horách. Jednodenní či víkendové zájezdy na hory, pětidenní letní táboření


Hudební kroužek - lektor Lenka Doležalová, 1 x týdně 1 hodina pro žáky 1.- 3.ročníku
Náplň: Hra na flétnu, poslech vážné hudby, zájezd na vhodné hudební představení pro děti a rodiče.


Výtvarný kroužek 1 - lektor Zuzana Slezáková, 1 x měsíčně 4 hodiny pro všechny zájemce z řad dětí a mládeže obcí Chodovice, Chlum, Holovousy .
Náplň: Výtvarné činnosti : vánoční a velikonoční vazba, šperky z přírodních materiálů, batikování, linorit, pletení z pedigu, keramika, malba na hedvábí, drátkování a podobně. Návštěva Muzea a Galerie v Hořicích, Muzea ve Dvoře Králové, vernisáž a výstava prací dětí.


Výtvarný kroužek 2 - zahájil činnost v září 2005 pod vedením Jany Kubíčkové, 1 x týdně pro starší děti z okolních obcí.
Náplň: výtvarné činnosti, zejména malba a kresba.


Zdravotnický kroužek - lektor paní Lenka Kořísková, 1 x týdně pro žáky 4.-5.ročníku
Náplň: Zdravověda, spolupráce s ČČK, účast v soutěži mladých zdravotníkůKroužek informatiky - lektor ing. Petr Kloutvor, 1x týdně pro žáky 2.-5.ročníku
Náplň: základní znalosti a dovednosti s PC


Kroužek anglického jazyka - lektor Soňa Jarošová, 2x týdně pro žáky 1.-3. ročníku, základy Aj., konverzace , korespondence a E-maily s dětmi v Itálii


Keramický kroužek - lektor Zuzana Slezáková, Irena Peterová, 1 x měsíčně 4hodiny . Tento kroužek zahájil činnost v loňském školním roce pro velký zájem z řad mládeže i dospělých .
Náplň: Práce na hrnčířském kruhu, keramické výrobky, glazování, návštěva výrobny keramiky v Hořicích. Z fondu sdružení byl zakoupen hrnčířský kruh a elektrická pec.
V říjnu loňského roku se uskutečnil prodej výtvarných prací dětí na oslavách holovouského malináče. Výtěžek byl použit na služby - fotodokumentace a na nákup potravin pro vánoční besídku s pohoštěním. V příštím roce plánujeme prodejní jarní - velikonoční výstavu.


b) Jednorázové akce

- besídka k Svátku matek a vánoční besídka (děti, rodiče, veřejnost)
- oslava Dne dětí
- jednodenní výlety (ZOO, kulturní památky, pěší a cyklo výlety)
- oslava a vítání jara (širší veřejnost)
- lampiónový průvod k pomníku (širší veřejnost)
- návštěva Jičína-města pohádky
- kulturní zájezdy na divadelní či hudební představení do Prahy, Hořic
- koledování na Tři krále (výtěžek na kostel)
- návštěva loděnice v Ostroměři
- Holovouská neckyáda
- fotbalový a hokejový turnaj o pohár starosty Holovous
- lyžařské závody v Mezihoří
- exkurze v knihovně, muzeu
- vystoupení dětí na akcích obcí : odemykání Javorky, oslavy holovouského malináče, vánoční vystoupení pro důchodce
- vánoční besídka, besídka k svátku maminek

c) Ekologické aktivity

- úprava zeleně v okolí školy
- péče o pomníky v obcích Chodovice a Holovousy
- ekologické výrobky
- sběr druhotných surovin a léčivých bylin
- oslava Dne Země

d) Výměnné akce s dětmi z Itálie

Pokračování v započatých akcích - výměna zkušeností , výrobků, korespondence, další získávání informací o místě bydliště, o vlasti, krajině, dějinách, o tradicích a podobně.
V loňském roce se uskutečnila naše návštěva ve Sgurgole, děti z Itálie přivítáme poslední týden v květnu tohoto roku. Pro jejich pobyt připravujeme pestrý program.

publikováno: 28. 3. 2023 22:27, Hana Sehnoutková

Novinky z obce a volného času

  • Hana Sehnoutková
  • 17
Výkup malináčů

Výkup malináčů

? Prosíme všechny majitele stromů s pravými holovouskými malináči, přihlaste se nám, rádi vám malináče na slavnostech prodáme ?

Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 46
Slavosti holovouských malináčů

Slavosti holovouských malináčů

Zveme širokou veřejnost na 19. ročník Slavností holovouských malináčů, které patří první říjnové sobotě - letos 7. října 2023 na návsi v Holovousích

Volný čas
  • začíná v - končí v
  • ZŠ a MŠ Chodovice
Autorská beseda nejen pro seniory

Autorská beseda nejen pro seniory

Zveme nejen naše seniory na besedu o Krkonoších s autorkou knihy "Krkonoše, seznamte se", paní spisovatelkou Dankou Šárkovou. Beseda se koná v jídelně Základní školy v Chodovicích v pondělí 9. října ve 14:00 hodin.

Volný čas
  • začíná v - končí v
Lampionový průvod

Lampionový průvod

V předvečer české státnosti, tj. pátek 27. října se sejdeme u pomníku v 18:00 hodin. Odtud přejdeme s lampiónky na náves do Holovousy, kde na rybníku vypustíme lodičky s kůry.

Volný čas