Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

JPO

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

s místní působností kategorie JPO V

Jednotku zřizuje obec. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobily v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. K výjezdu jednotky k zásahu od vyhlášení poplachu by mělo dojít do 10 minut.


Členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou:

  • velitel - Roman Balihar
  • velitel družstva - Martin Škvrna
  • strojník - Karel Kalenský a Lukáš Nims
  • členové - Lukáš Doležal, Jan Vojtěch, Marek Hejduk, Petr Andrejs a Martin Brabec.


Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala, případně se podílela svojí přítomností na těchto akcích:

rok 2012  dozor u ohně na čarodějnicích, pomoc při hledání pohřešované osoby na Chloumkách

rok 2013 dohled u ohně na čarodějnicích, pomoc při povodních v Ostroměři ( několikadenní)

rok 2014  brigáda na Avii a vozíku, požár autobazaru v Holovousích, výjezd k požáru elektrického rozvaděče, dohled u ohně na čarodějnicích

rok 2015 brigáda na rekonstrukce Avie, oprava kladiny, stříkačky PS – 12, školení velitelů a strojníků ve školícím středisku Bílé Poličany, kontrola u ohně na čarodějnicích

rok 2016 výjezd k zahoření propanbutanové lahve –Holovousy, kontrola hydrantů, kontrola u ohně na čarodějnicích, odmašťování skateparku, oprava překážek, práce na rekonstrukci Avie

rok 2017 čištění stavidla v Mezihoří, námětové cvičení dálkové dopravy vody v Domoslavicích, školení techniků ochrany obyvatelstva v Náchodě, dozor u ohně na čarodějnice

Během uplynulých let Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce zasahovala a podílela se svou přítomností na dozoru u ohně na čarodějnicích. Vyjížděla k ucpanému stavidlu na Javorce  v Dolním Mezihoří, k likvidaci obtížného hmyzu, k požáru kompostu a dřevěného plotu v Chodovicích, k úniku plynu v Holovousích, k požáru nákladního automobilu na R 35, k planému výjezdu požáru lesa v Holovousích, ke spadlému stromu a větví na cestě z Chodovic na Chlum, k odklízení větví a zprůjezdnění komunikace v Holovousích, k čištění komunikace, propustí a kanálů po přívalovém dešti v Holovousích, Chodovicích a Chloumkách.

Mimo to se jednotka stará o opravu a údržbu hasičské techniky, do které patří Avie A 30 vybavená kalovým čerpadlem, elektrocentrálou, motorovou pilou, požární stříkačkou PS 12, vyprošťovacím nářadím a dalšími požárními věcnými a ochrannými prostředky.

V roce 2021 po tornádu na Hodonínsku se JSDH přihlásila na pomoc v zasažených oblastech.

JSDH Holovousy je od roku 2017 proškolena a předurčena pro ochranu obyvatelstva v mimořádných situacích Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

publikováno: 20. 1. 2021 14:08, Jan Mácha

Novinky z obce a volného času

  • Hana Sehnoutková
  • 16
Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Z důvodu rekonstrukce silnice Chodovice - Bílsko bude v termínu od 9. 6. 2023 - 31. 8. 2023 bude silnice uzavřena.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 18

Územní plán obce Holovousy

Dne 18. 4. 2023 předložil zpracovatel Územního plánu kompletní průzkumy a rozbory s textovou částí návrhu zadání Územního plánu obce Holovousy. Tím je ukončena první etapa. Jedná se o obecné zadání, které zahrnuje všechny žádosti fyzických i právnických osob, které jsme obdrželi. Město Hořice – Odbor územního plánování zaslal k vyvěšení návrh zadání na úřední desku.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 109
Akustický koncert Ondřeje Smeykala

Akustický koncert Ondřeje Smeykala

Obec Holovousy zve širokou veřejnost na akustický koncert Ondřeje Smeykala - Didgeridoo solo a gong v neděli 11. 6. 2023 od 17:00 hodin v kostele sv. Bartloměje v Chodovicích. Poté bude následovat volně navazující beseda o austraslkých didgeridoo, o tradici asijských gongů, muzikoterapie, meditace.

Volný čas