Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Nalezeno: 13 výsledků
 • Hana Sehnoutková
 • 227
publikováno

Platby v roce 2024

Níže přinášíme přehled o platbách za odpad, stočné, psi, zpravodaj v roce 2024

Obec
Úřad
 • Hana Sehnoutková
 • 350
publikováno

Poplatky splatné do konce března!

Nezapomeňte uhradit poplatky včas!

Upozorňujeme občany, že do konce března 2023 je splatný poplatek za psy a také stočné placené dle směrných čísel (za studnu) – minimálně poloviční částkou.

Úřad
 • Jan Mácha
publikováno

Služby a poplatky

                                            Platby v roce 2024

Odpady:

systém nakládání s odpady se pro rok 2024 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. S platností od 1. 1. 2024 se nemění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Uzavřené Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2023 jsou platné i v roce 2024 pokud četnost svozu nádob zůstává stejná. Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši.

 • 293
publikováno

Nezapomeňte zaplatit stočné!

Upozorňujeme občany, že do konce března je splatná 1. polovina stočného, která činí na osobu a rok 420 Kč, za rekreační objekt je tato čáska paušální, a to v minimální výši 420 Kč/objekt. Do 31. 3. je také splatný poplatek ze psa.

 • 261
publikováno

Platba stočného

V uplynulých dnech jste jistě obrdželi novou fakturu za vodné. Proto prosíme všechny občany, kteří platí stočné dle faktury za vodné, aby se nejpozději do 15. 12. 2015 dostavili do kanceláře obecního úřadu zaplatit stočné! Děkujeme!

 • 250
publikováno

Platba za stočné

Žádáme všechny, kteří ještě neuhradili STOČNÉ, aby tak neprodleně učinili, nejpozději však do 21. července! Stočné je možné zaplatit v úředních hodinách pondělí 8:00 - 12:00 hodin a úterý 15:00 - 17:00 hodin. Děkujeme! 

 • 237
publikováno

Platby v roce 2016

Ceny za známky na popelnice zůstávají stejné jako v loňském roce. Navýšení ceny došlo u stočného - nyní 16 Kč/m3. Poplatek za psy zůstává taktéž beze změn i cena předplatného zpravodaje. Podrobné informace, termíny svozů, pokyny k platbám naleznete ikona souboruzde.

 • 285
publikováno

poplatky 2014

Od pondělí 6.1.2014 budou v kanceláři OÚ prodávány známky na popelnice na rok 2014. Celý leden je v platnosti známka roku 2013. Popelnice a pytle budou sváženy opět každé úterý, zelená známka poprvé 14.1., žlutá 28.1., pytle s plasty a papírem 7.1. Poplatek za psy ( jeho výše se nemění) je splatný do konce března . Stočné bude vybíráno od června.

 • 347
publikováno

Samoodečty vodoměrů

VOS a.s. prosí své zákazníky o nahlášení stavu svého vodoměru na níže uvedené kontakty, a to nejpozději do 30. 4. 2020.
Odečet vodoměru je možné nahlásit:
E-mailem: horice@vosjicin.cz
Telefonicky na provozním středisku Hořice: 493 624 168
On-line: Zákazník si může založit svůj zákaznický účet, kde má přehled nejen o spotřebě vody a stočném, ale může zde nahlásit i odečet vodoměru. Více informaci naleznete ikona souboruZDE. Děkujeme.

 • 321
publikováno

Stočné

V těchto dnech jste nalezli ve své schránce fakturu za vodné. Pro ty z Vás, kteří platíte stočné podle vodovodu to znamená do 30 dní od vystavení faktury za vodné zaplatit na obecním úřadě stočné! Stočné je možné zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat oskenovanou fakturu na základě které Vám zašleme pokyny k platbě převodem. Děkujeme! 

 • 286
publikováno

Stočné 2014

Plartba stočného byla prodloužen do 15.7. 2013, a  bude vybíráno v úředních hodinách v pondělí 8 - 12 hodin a v úterý 15 - 17 hodin. Pro většinu z Vás se výše stočného nemění, tj. 420,- Kč za osobu a rok, pouze ti, co nemají na zahradě studnu, budou stočné platit podle poslední faktury za vodné. Více informaci ve článku:

 • Jan Mácha
publikováno

Služby a poplatky

                                            Platby v roce 2024

Odpady:

systém nakládání s odpady se pro rok 2024 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. S platností od 1. 1. 2024 se nemění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Uzavřené Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2023 jsou platné i v roce 2024 pokud četnost svozu nádob zůstává stejná. Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši.

 • 347
publikováno

Samoodečty vodoměrů

VOS a.s. prosí své zákazníky o nahlášení stavu svého vodoměru na níže uvedené kontakty, a to nejpozději do 30. 4. 2020.
Odečet vodoměru je možné nahlásit:
E-mailem: horice@vosjicin.cz
Telefonicky na provozním středisku Hořice: 493 624 168
On-line: Zákazník si může založit svůj zákaznický účet, kde má přehled nejen o spotřebě vody a stočném, ale může zde nahlásit i odečet vodoměru. Více informaci naleznete ikona souboruZDE. Děkujeme.

 • 321
publikováno

Stočné

V těchto dnech jste nalezli ve své schránce fakturu za vodné. Pro ty z Vás, kteří platíte stočné podle vodovodu to znamená do 30 dní od vystavení faktury za vodné zaplatit na obecním úřadě stočné! Stočné je možné zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat oskenovanou fakturu na základě které Vám zašleme pokyny k platbě převodem. Děkujeme! 

 • 237
publikováno

Platby v roce 2016

Ceny za známky na popelnice zůstávají stejné jako v loňském roce. Navýšení ceny došlo u stočného - nyní 16 Kč/m3. Poplatek za psy zůstává taktéž beze změn i cena předplatného zpravodaje. Podrobné informace, termíny svozů, pokyny k platbám naleznete ikona souboruzde.

 • 261
publikováno

Platba stočného

V uplynulých dnech jste jistě obrdželi novou fakturu za vodné. Proto prosíme všechny občany, kteří platí stočné dle faktury za vodné, aby se nejpozději do 15. 12. 2015 dostavili do kanceláře obecního úřadu zaplatit stočné! Děkujeme!

 • 250
publikováno

Platba za stočné

Žádáme všechny, kteří ještě neuhradili STOČNÉ, aby tak neprodleně učinili, nejpozději však do 21. července! Stočné je možné zaplatit v úředních hodinách pondělí 8:00 - 12:00 hodin a úterý 15:00 - 17:00 hodin. Děkujeme! 

 • 286
publikováno

Stočné 2014

Plartba stočného byla prodloužen do 15.7. 2013, a  bude vybíráno v úředních hodinách v pondělí 8 - 12 hodin a v úterý 15 - 17 hodin. Pro většinu z Vás se výše stočného nemění, tj. 420,- Kč za osobu a rok, pouze ti, co nemají na zahradě studnu, budou stočné platit podle poslední faktury za vodné. Více informaci ve článku:

 • 285
publikováno

poplatky 2014

Od pondělí 6.1.2014 budou v kanceláři OÚ prodávány známky na popelnice na rok 2014. Celý leden je v platnosti známka roku 2013. Popelnice a pytle budou sváženy opět každé úterý, zelená známka poprvé 14.1., žlutá 28.1., pytle s plasty a papírem 7.1. Poplatek za psy ( jeho výše se nemění) je splatný do konce března . Stočné bude vybíráno od června.

 • 293
publikováno

Nezapomeňte zaplatit stočné!

Upozorňujeme občany, že do konce března je splatná 1. polovina stočného, která činí na osobu a rok 420 Kč, za rekreační objekt je tato čáska paušální, a to v minimální výši 420 Kč/objekt. Do 31. 3. je také splatný poplatek ze psa.

 • Hana Sehnoutková
 • 350
publikováno

Poplatky splatné do konce března!

Nezapomeňte uhradit poplatky včas!

Upozorňujeme občany, že do konce března 2023 je splatný poplatek za psy a také stočné placené dle směrných čísel (za studnu) – minimálně poloviční částkou.

Úřad
 • Hana Sehnoutková
 • 227
publikováno

Platby v roce 2024

Níže přinášíme přehled o platbách za odpad, stočné, psi, zpravodaj v roce 2024

Obec
Úřad