Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

Historie

Obec Holovousy tvoří čtyři místní části – Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Leží na jižním svahu Chlumu, obklopují ji lesy, zemědělská půda a ovocné sady.

Obec je známá lokální odrůdou jablka Holovouské malinové.

Od r. 1951 sídlí v obci Výzkumný šlechtitelský ústav ovocnářský.

Výměra katastru je 929 ha a obec se nachází v nadmořské výšce 306 metrů.

HOLOVOUSY

V písemných pramenech je ves Holovousy poprvé uvedena roku 1260. „Z Holovous“ se psali drobní venkovští šlechtici, kteří ves vlastnili ve 14. a 15. století. Prvním historicky známým příslušníkem rodiny vlastnící Holovousy je Miroslav z Holows.

Název Holovousy vyšel zřejmě od slova holobradý – „kdo má holou bradu“. Kdo je bez brady - bez vousů na bradě. Podle toho vznikla i složenina holovousý – „ten, kdo je bez vousů“.


CHODOVICE

První písemná zmínka o Chodovicích je z roku 1143, kdy ves patřila strahovským premonstrátům.

Název Chodovice pochází zřejmě od pojmenování „ves lidí Chodových“, to je po nějakém Chodovi, který patřil buď mezi zakladatele, nebo majitele, nebo byl představitelem vsi v nějakém výrazném období.


CHLOUMKY

Ves byla založena pravděpodobně ve 14. století, ale už roku 1542 je uváděna jako pustá. Důvodem mohly být husitské války. V půli 17. století byl v Chloumkách vrchnostenský hospodářský dvůr a vesnice při něm byla obnovena až na samém konci tohoto století.  

Název Chloumky byl úředně vyhlášen v roce 1924, do té doby se užíval název Chloumek.


DOLNÍ MEZIHOŘÍ

Tato místní část se nachází 2,5 km na severozápad od Holovous. Obyvatelé Mezihoří byli se svými domy evidenčně zařazeni do části obce Chloumky, ačkoli ani teritoriálně na sebe tyto části nenavazují. Vyšla novela zákona, která umožňovala, aby obce vytvářely (navrhovaly) nové části obce  - to dříve možné nebylo. Byl podán návrh na vytvoření nové části obce Dolní Mezihoří. Návrh zastupitelstvo schválilo 4. 11. 1997 a byl odeslán ke schválení na Ministerstvo vnitra. Od 1. 1. 1998 je Dolní Mezihoří místní částí obce Holovousy.


publikováno: 19. 3. 2021 09:08, admin OI

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 7. října 2023 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 33
Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Nestátní nezisková a veřejně prospěšná organizace Domeček plný koleček, z. s. (DPK) poskytuje již mnoho let nepřetržitou terénní osobní asistenci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně všech svátků) v regionech Novopacka a Hořicka, tedy i v naší obci Holovousy. Starají se o nesoběstačné lidi (jakéhokoliv věku – od dětí až po seniory) v přirozeném prostředí jejich domova.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 39
Pojízdná prodejna

Pojízdná prodejna

Pojízdná prodejna je zpět!

Milí spoluobčané, opět bude do našich obcí zajíždět pojízdná prodejna pana Poláka, která Vám nabízela zboží v době covidové. Jejich služeb můžete využít každý pátek, poprvé 10. března. Bude přijíždět nejprve do Holovous před obecní úřad v 9:00 hodin, další zastávka bude v Chodovicích u Svartesu v 9:20 hodin. Přesný čas však nelze zaručit, záleží mimo jiné i na silničním provozu. Buďme proto trpěliví, jiná možnost nákupu už zajistit nelze. Pan Polák nabízí pečivo, chléb, sladkosti, uzeninu, mléčné výrobky, drogerii. Věříme, že jsme Vám, kteří nemáte sami možnost jezdit na nákup do Hořic nebo potřebujete něco narychlo, udělali radost!

Obec