Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

Historie

Obec Holovousy tvoří čtyři místní části – Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Leží na jižním svahu Chlumu, obklopují ji lesy, zemědělská půda a ovocné sady.

Obec je známá lokální odrůdou jablka Holovouské malinové.

Od r. 1951 sídlí v obci Výzkumný šlechtitelský ústav ovocnářský.

Výměra katastru je 929 ha a obec se nachází v nadmořské výšce 306 metrů.

HOLOVOUSY

V písemných pramenech je ves Holovousy poprvé uvedena roku 1260. „Z Holovous“ se psali drobní venkovští šlechtici, kteří ves vlastnili ve 14. a 15. století. Prvním historicky známým příslušníkem rodiny vlastnící Holovousy je Miroslav z Holows.

Název Holovousy vyšel zřejmě od slova holobradý – „kdo má holou bradu“. Kdo je bez brady - bez vousů na bradě. Podle toho vznikla i složenina holovousý – „ten, kdo je bez vousů“.


CHODOVICE

První písemná zmínka o Chodovicích je z roku 1143, kdy ves patřila strahovským premonstrátům.

Název Chodovice pochází zřejmě od pojmenování „ves lidí Chodových“, to je po nějakém Chodovi, který patřil buď mezi zakladatele, nebo majitele, nebo byl představitelem vsi v nějakém výrazném období.


CHLOUMKY

Ves byla založena pravděpodobně ve 14. století, ale už roku 1542 je uváděna jako pustá. Důvodem mohly být husitské války. V půli 17. století byl v Chloumkách vrchnostenský hospodářský dvůr a vesnice při něm byla obnovena až na samém konci tohoto století.  

Název Chloumky byl úředně vyhlášen v roce 1924, do té doby se užíval název Chloumek.


DOLNÍ MEZIHOŘÍ

Tato místní část se nachází 2,5 km na severozápad od Holovous. Obyvatelé Mezihoří byli se svými domy evidenčně zařazeni do části obce Chloumky, ačkoli ani teritoriálně na sebe tyto části nenavazují. Vyšla novela zákona, která umožňovala, aby obce vytvářely (navrhovaly) nové části obce  - to dříve možné nebylo. Byl podán návrh na vytvoření nové části obce Dolní Mezihoří. Návrh zastupitelstvo schválilo 4. 11. 1997 a byl odeslán ke schválení na Ministerstvo vnitra. Od 1. 1. 1998 je Dolní Mezihoří místní částí obce Holovousy.


publikováno: 19. 3. 2021 09:08, admin OI

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková
  • 11
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. 6. 2024 panem MVDr. Josefem Zvoníčkem.

V Chodovicích u Svartesu 19:15 - 19:30 hodin

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 97
Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Žádáme občany, kteří ještě nejsou přihlášeni k aplikaci Munipolis - mobilní rozhlas, aby vyplnili své údaje a zaregistrovali se tak k odběru zpráv z rozhlasu.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 67
Svoz pytlů na tříděný odpad

Svoz pytlů na tříděný odpad

Milí spoluobčané, svozová firma FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Lodín dnes zaslala  nové termíny svozu pytlů s tříděným odpadem. Svoz bude rozdělen, a to na vývoz modrých+červených pytlů a v jiný termín žlutých pytlů. Níže uvádím nové termíny svozů pytlů. Děkujeme.
Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  nové termíny jsou: 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) - nové termíny jsou: 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12..

Obec
  • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec