Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

Historie

Obec Holovousy tvoří čtyři místní části – Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Leží na jižním svahu Chlumu, obklopují ji lesy, zemědělská půda a ovocné sady.

Obec je známá lokální odrůdou jablka Holovouské malinové.

Od r. 1951 sídlí v obci Výzkumný šlechtitelský ústav ovocnářský.

Výměra katastru je 929 ha a obec se nachází v nadmořské výšce 306 metrů.

HOLOVOUSY

V písemných pramenech je ves Holovousy poprvé uvedena roku 1260. „Z Holovous“ se psali drobní venkovští šlechtici, kteří ves vlastnili ve 14. a 15. století. Prvním historicky známým příslušníkem rodiny vlastnící Holovousy je Miroslav z Holows.

Název Holovousy vyšel zřejmě od slova holobradý – „kdo má holou bradu“. Kdo je bez brady - bez vousů na bradě. Podle toho vznikla i složenina holovousý – „ten, kdo je bez vousů“.


CHODOVICE

První písemná zmínka o Chodovicích je z roku 1143, kdy ves patřila strahovským premonstrátům.

Název Chodovice pochází zřejmě od pojmenování „ves lidí Chodových“, to je po nějakém Chodovi, který patřil buď mezi zakladatele, nebo majitele, nebo byl představitelem vsi v nějakém výrazném období.


CHLOUMKY

Ves byla založena pravděpodobně ve 14. století, ale už roku 1542 je uváděna jako pustá. Důvodem mohly být husitské války. V půli 17. století byl v Chloumkách vrchnostenský hospodářský dvůr a vesnice při něm byla obnovena až na samém konci tohoto století.  

Název Chloumky byl úředně vyhlášen v roce 1924, do té doby se užíval název Chloumek.


DOLNÍ MEZIHOŘÍ

Tato místní část se nachází 2,5 km na severozápad od Holovous. Obyvatelé Mezihoří byli se svými domy evidenčně zařazeni do části obce Chloumky, ačkoli ani teritoriálně na sebe tyto části nenavazují. Vyšla novela zákona, která umožňovala, aby obce vytvářely (navrhovaly) nové části obce  - to dříve možné nebylo. Byl podán návrh na vytvoření nové části obce Dolní Mezihoří. Návrh zastupitelstvo schválilo 4. 11. 1997 a byl odeslán ke schválení na Ministerstvo vnitra. Od 1. 1. 1998 je Dolní Mezihoří místní částí obce Holovousy.


publikováno: 19. 3. 2021 09:08, admin OI

Novinky z obce

  • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 98
Platby v roce 2024

Platby v roce 2024

Níže přinášíme přehled o platbách za odpad, stočné, psi, zpravodaj v roce 2024

Obec
Úřad
  • začíná v - končí v
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

 sobotu 6. ledna 2024 v časech od 9:00 do 11:30 hodin u Vašich dveří zazní známá koleda "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám..."

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 75
DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

V noci z 24. 12. 2023 na 25. 12. 2023 došlo k vylití řeky Javorky mimo koryto řeky a zaplavení některých nemovitostí v blízkosti řeky. Jedná o rekreační objekty. Vlastníkům nemovitostí doporučujeme provést kontrolu stavu svých chat a chatek.

Obec
Úřad
  • Hana Sehnoutková
  • 74
Zrušení koncertu a zpívání koled

Zrušení koncertu a zpívání koled

Vážení spoluobčané, Česká vláda vyhlásila sobotu 23. prosince dnem státního smutku na památku obětí tragické střelby, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ze solidárních důvodů jsme se rozhodli dne 23. 12. 2023 zrušit plánovaný varhanní koncert, který se měl konat v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích od 17:00 hodin. Je to ten nejmenší projev úcty k obětem této velké tragédie. Betlémské světlo si budete moct vyzvednout v kostele svatého Bartoloměje v plánovaném čase od 18:00 hodin do 18:30 hodin. Zrušeno je také zpívání koled v kostele na Štědrý večer. Všechny nás v tomto předvánočním čase zasáhla tato tragická událost a soucítíme s rodinami všech studentů i pedagogů. V sobotu 23. prosince bude i u našeho obecního úřadu viset vlajka na půl žerdi a ve 12 hodin minutou ticha a zvoněním zvonu z našeho kostela uctíme památku obětí této velké tragédie, která nemá v naší historii obdoby. Děkujeme za pochopení.

Obec