Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zámek v Holovousích

Dominantou obce Holovousy je zámek. Jedná se původně o tvrz, jež byla prvně písemně připomínána v roce 1433. Kolem roku 1594, byla tvrz přestavěna v renesanční zámek. Stalo se tak zřejmě za Vladislava Smiřického ze Smiřic, který ji koupil a připojil k Hořickému panství. Na zámku se pak vystřídala celá řada majitelů. V letech 1621 – 1628 se na krátký čas spojují osudy Holovous a Chodovic s fascinující osobou – s Albrechtem z Valdštejna.


V 19. století byl zámek jen minimálně udržován, dlouhodobě nebyl obýván a značně zpustl. V roce 1904 zámek koupil MUDr. František Malinský a ten jej v letech 1906- 1907 nechal pod vedením architekta Jana Vejrycha zrekonstruovat. Přestavba proběhla v secesním slohu s romantickými prvky. Přesto okrouhlé nárožní věže připomínají renesanční předbělohorskou přestavbu. Zámek je dvoukřídlá, patrová stavba s mansardovou střechou a věží. Do parku, který je součástí zámku, vede z hlavní budovy dvojramenné schodiště.

V zámeckých prostorách sídlil od roku 1951 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, který se v roce 2015 přestěhoval do nově vybudovaných prostor. Od této doby je zámek opuštěný.


Zámecký park

má rozlohu 1,5 ha a roste v něm 20 druhů různých jehličnanů a 66 druhů listnatých stromů.


Je v něm umístěn soubor sochařských alegorií z roku 1751 (jaro, léto, podzim, zima) a secesní altánek. 

Zámek i park je v současné době veřejnosti nepřístupný. Po revoluci v roce 1989 byl vrácen do soukromého vlastnictví rodině Malinských.


Zámecká obora

Významnou kulturní památkou je slovanské hradiště v zámecké oboře datované do první poloviny 9. století. 

Pro svůj význam a velmi dobrý stav zachování je hradiště zapsáno do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

publikováno: 23. 3. 2021 10:01, Jan Mácha

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková
  • 16
Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Z důvodu rekonstrukce silnice Chodovice - Bílsko bude v termínu od 9. 6. 2023 - 31. 8. 2023 bude silnice uzavřena.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 18

Územní plán obce Holovousy

Dne 18. 4. 2023 předložil zpracovatel Územního plánu kompletní průzkumy a rozbory s textovou částí návrhu zadání Územního plánu obce Holovousy. Tím je ukončena první etapa. Jedná se o obecné zadání, které zahrnuje všechny žádosti fyzických i právnických osob, které jsme obdrželi. Město Hořice – Odbor územního plánování zaslal k vyvěšení návrh zadání na úřední desku.

Obec
  • Hana Sehnoutková

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 7. října 2023 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 49
Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Nestátní nezisková a veřejně prospěšná organizace Domeček plný koleček, z. s. (DPK) poskytuje již mnoho let nepřetržitou terénní osobní asistenci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně všech svátků) v regionech Novopacka a Hořicka, tedy i v naší obci Holovousy. Starají se o nesoběstačné lidi (jakéhokoliv věku – od dětí až po seniory) v přirozeném prostředí jejich domova.

Obec