Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Návštěva prezidenta

Návštěva prezidenta republiky v Holovousích

Jak to všechno začalo, co tomu předcházelo a jak to všechno dopadlo?

Informace o tom, že naši obec navštíví prezident republiky pan Miloš Zeman se z počátku zdála být neuvěřitelná, ale opak byl pravdou. V rámci třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje prezidenta republiky byla do programu zařazena také zastávka v naší obci. Důvodem bylo to, že jsme se v loňském roce stali vítězem soutěže Vesnice roku 2013 Královéhradeckého kraje. Bylo to jediné zastavení prezidenta na venkově našeho kraje a na jeho návštěvu bylo vymezeno 30 minut.


Jak 30 minut využít a jak co nejlépe prezentovat naši obec, bylo pro nás velkou výzvou. Návštěvě prezidenta předcházela spousta schůzek se zástupci kraje, ochranky a policie i šéfa hradního protokolu pana Jindřicha Forejta. Program se pomalu rýsoval a mohlo se začít s přípravami. Co nám ale chybělo, byl prapor, který při své návštěvě, ať už ve městě či v obci, pan prezident dekoruje prezidentskou standardou. Díky skvělé spolupráci a ochotě Petry Fikkerové, Tomáše Doležala, Hanči Rozsévačové a Romana Balihara byl do týdne prapor na světě.

V úterý upekly ženy z klubu seniorů ve škole v Chodovicích výborné koláče. Tímto patří jim i kuchařkám ve škole velké poděkování. Kdo z návštěv koláčky ochutnal, jen chválil, a tak už jen teď rozdáváme recept J, o který nás poprosili.

Nesmím zapomenout ani na naše zaměstnance v péči o zeleň. Chvála o skvěle posekané a upravené holovouské návsi se dostala až do vysílání České televize.

Přišla středa 16. dubna 2014. Bylo ráno a nervozita by se dala krájet, vždyť při návštěvě hlavy státu musí všechno klapat. Díra pro zasazení lípy byla připravená, pódium před obecním úřadem už také stálo. Bylo třeba ho jen vyzdobit a to byla práce pro Markétu Soukupovou, která přivezla krásnou květinovou výzdobu a nezapomněla ani na květináče do oken obecního úřadu. Vše se pomalu rýsovalo. Za doprovodu paní ředitelky Lucky Nimsové dorazila do knihovny i část dětí ze školy, které bylo třeba před návštěvou pana prezidenta „vyfešákovat“. Před obecní úřad pak přišly děti přestrojené – některé do krojů (ty byly zapůjčeny z Hořeňáku z Lázní Bělohrad) a ostatní do hasičských dresů.  Moc jim to všem slušelo. Stejně tak jako zástupcům hasičů, kteří přišli v hasičských uniformách. Nechyběli ani myslivci, kteří byli pod vedením Ing. Libora Hejduka připraveni přivítat pana prezidenta nejenom slavnostní fanfárou, ale i češovskou pálenkou. To už se pomalu začínala holovouská náves plnit zvědavci, kteří se přišli na pana prezidenta podívat.  

Vše i všichni byli na svých místech, když na náves přijela kolona aut s panem prezidentem, kterého doprovázel hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc. Oba hned po příjezdu přivítala starostka, toho času i poslankyně paní Martina Berdychová. Zazněla slavnostní fanfára v podání myslivců, došlo na slavnostní přípitek češovskou pálenkou a poté pan prezident ochutnal upečené koláče, které mu nabídla děvčata z naší školy převlečená v krojích. Pak už z pódia přivítala paní starostka pana prezidenta, pana hejtmana i všechny přítomné. Krátce ve svém projevu pohovořila o historii a současnosti obce a zmínila i dlouholetou ovocnářskou tradici.

Nezapomněla ani na náš holovouský malináč, který k naší obci zkrátka neodmyslitelně patří. Děti z místní MŠ a ZŠ zazpívaly školní hymnu a pak už dostal slovo hejtman Královéhradeckého kraje. Po něm se dostal ke slovu i sám pan prezident, který svůj proslov zahájil větou z knihy Dobrý voják Švejk: „Já mám v Holovousích chalupu a na zahradě mám malináče. Až pojedu na Urlaub, tak ti jich přivezu třeba padesát kilo.“ Touto větou si získal celý dav přihlížejících a jeho projev se nesl v přátelském duchu.

Hodně toho o naší obci věděl. Pochválil za vše, co se u nás povedlo a nadšený byl z počtu fungujících spolků v naší obci. V podkladech, které si vyžádal, se však také dočetl o zanedbaném zámeckém parku, který patří k holovouskému zámku a chtěl znát jméno jeho majitele. Poté následovala diskuse s občany. Pan prezident zodpověděl dotazy a přišel čas na dekorování praporu. S ním na pódium přišel Roman Balihar a pan prezident na něj zavěsil prezidentskou standardu. Poté se s krátkým vzkazem „Blahopřeji nejúspěšnější vesnici roku Královéhradecké kraje.

Ať žijí Holovousy!“ podepsal do kroniky obce a převzal koš plný regionálních produktů. Posledním bodem programu pak bylo zasazení lípy v prostranství obecního úřadu, kterou společnými silami zasadil pan prezident, hejtman Královéhradeckého kraje a paní starostka. Na sázení dohlížel člen našich zahrádkářů pan Josef Vávra. I při této příležitosti opět zazněla slavnostní fanfára. A to už byl čas na rozloučení. Před odjezdem se ještě pan prezident ochotně vyfotil s dětmi z naší školky a školy, nasedl do auta a prezidentská kolona pomalu opustila holovouskou náves.

Byla to první návštěva prezidenta republiky v naší obci. V roce 1926 z plánované návštěvy prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka nakonec sešlo. A tak my všichni, kteří jsme se této návštěvy ve středu 16. dubna 2014 zúčastnili, budeme moct jednou svým dětem, vnoučatům či pravnoučatům vyprávět, že jsme byli u toho.

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří s přípravou všeho kolem návštěvy pana prezidenta jakkoliv pomohli. Vše nakonec klaplo na jedničku, počasí nám přálo a tak se za prezentaci naší obce nemusíme stydět. Pochvala od vás všech, se kterými jsem mluvila, nás moc těší a děkujeme za ni. Návštěva pana prezidenta v Holovousích se vydařila a snad i jemu se u nás líbilo.

Brádlová Zlata

publikováno: 15. 1. 2021 22:53, Jan Mácha

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 7. října 2023 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 40
Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Nestátní nezisková a veřejně prospěšná organizace Domeček plný koleček, z. s. (DPK) poskytuje již mnoho let nepřetržitou terénní osobní asistenci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně všech svátků) v regionech Novopacka a Hořicka, tedy i v naší obci Holovousy. Starají se o nesoběstačné lidi (jakéhokoliv věku – od dětí až po seniory) v přirozeném prostředí jejich domova.

Obec