Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

SDH Holovousy

SOUČASNOST

Sbor dobrovolných hasičů Holovousy - Chodovice byl založen 20. listopadu 1910.  

V současné době má 40 členů nad 18 let a patří mezi nejvíce aktivní spolek obce. Družstvo mužů a žen se účastní okrskových, okresních, pohárových a jiných hasičských soutěží.

Finanční prostředky sbor získává z pořádaných akcí, z dotací obce nebo z MŠMT.

SDH každoročně připravuje pro své spoluobčany a příznivce Zatoulaný hasičský bál, sběr železného šrotu a netradiční hasičskou soutěž pro děti. Ve spolupráci s obcí pořádají pálení čarodějnic, s okresním sdružením hasičů Jičín - Setkání přípravek Královéhradeckého kraje (děti do 6 let). Členové SDH pomáhají při organizaci obecních akcí - Slavnosti svatého Bartoloměje a Slavnosti holovouských malináčů a v kovidové době pomáhali s rozvozem potravin, dezinfekčních prostředků na ruce a roušek spoluobčanům nad 70 let.


Velkou část svého času věnují někteří členové dětem a mládeži nejen při pravidelných schůzkách, ale také pro ně pořádají letní a zimní hasičské soustředění.

Kroužek mladých hasičů patří mezi mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Tento kolektivní kroužek založili manželé Baliharovi v roce 2008 a měl 10 členů, postupem času se kroužek rozrůstal a v současné době má více než 40 členů do 18 let.


Děti jsou rozděleny do několika kategorií:

Přípravku (děti do 6 let) vede Petra Škvrnová. Děti se pomocí hry učí základy požární ochrany.

Mladší žáky (od 6 do 10 let) vedou Petra Baliharová a Petruška Doležalová (Baliharová).

Starší žáky (od 11 do 15 let a dorost od 15 do 18 let) vede Roman Balihar s Barunkou Baliharovou.

Během celého roku s dětmi jezdí na spousty hasičských soutěží. Již několikrát vystoupili na Slavnostech holovouských malináčů s tanečním vystoupením, účastní se celorepublikové hry PLAMEN a Požární ochrany očima dětí a mládeže (literární, výtvarná a digitální soutěž).

Letošní rok byl pro starší žáky vydařený, nejen že byli v okresním kole hry Plamen nejlepší a obsadili 1. místo, ale tím také získali postup do krajského kola, ve kterém se umístili na krásném 3. místě. Je to veliký úspěch, být třetím nejlepším družstvem v Královéhradeckém kraji.


Cílem hasičského kroužku je nejen aktivně rozvíjet všeobecné dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti požární ochrany, ale i zlepšovat zdravý životní styl, odvahu a fyzickou kondici.

                                                                                                     za SDH Holovousy Petra Baliharová


publikováno: 20. 1. 2021 14:06, Jan Mácha

Novinky z obce a volného času

  • Hana Sehnoutková
  • 11
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. 6. 2024 panem MVDr. Josefem Zvoníčkem.

V Chodovicích u Svartesu 19:15 - 19:30 hodin

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 54
Otevírací doba občerstvení od 1. 6. 2024

Otevírací doba občerstvení od 1. 6. 2024

Od 1. června dojde k úpravě otevírací doby občerstvení U Vagónu. Zavřeno bude v pondělí a úterý. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 78
 KAMÍNKOVÁ VÝZVA

KAMÍNKOVÁ VÝZVA

Po namalování kamínku,vyběhnu s ním k pomníku.Kam, no přeci do Chodovic!Ke zdi plné levandule,
Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 87
Otevření občerstvení 8. 5. 2024

Otevření občerstvení 8. 5. 2024

?‍♀️?Z důvodu pochodu Se skřítkem za klokanem bude občerstvení U Vagónu otevřeno ve středu 8. 5. 2024 od 9:00 hodin do 21:00 hodin. Těšíme se na Vás ?

Volný čas