Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obecní knihovna

Obecní knihovna Holovousy je umístěna v budově obecního úřadu v Holovousích, v samostatné místnosti. V únoru 2011 byla znovu otevřena obecní knihovna. V rámci projektu ROP - EU byly tyto prostory zrekonstruovány a vybaveny nábytkem.

Má své webové stránky http://knihovna.holovousy.cz i on-line katalog.

Je tvořena stávajícím fondem obecní knihovny a výměnným fondem z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, který je 2krát ročně obměňován. Nabízí širokou škálu románů, povídek, detektivek, naučné a historické literatury, životopisy slavných a hobby. Dětská literatura je rozdělena podle věku a knížky jsou vybírány podle současných trendů a zájmů dětí. Knížky si u nás lze vypůjčit zcela zdarma a bez poplatku.

Naše místní knihovna získala v listopadu 2019 titul Knihovna Jičínska 2019. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Ocenění jsme získali za využití knihovny a její propojení se životem a akcemi obce. 

Naše knihovna opravdu žije!

Místnost knihovny je využívána Klubem seniorů k jejich pravidelným schůzkám. Konají se zde různé tematické semináře, besedy s promítáním, ale také výtvarné dílny pro naše seniory. Pro děti z místní mateřské a základní školy je každoročně v jarních měsících připravený zážitkový program s knížkou. Naše obecní knihovna je příjemné místo k posezení a setkávání.

V lednu 2021 byla zřízena pobočka obecní knihovny v budově ZŠ a MŠ Chodovice. Důvodem bylo zajistit snadnější přístup dětem ke knížkám v době střídajících se nouzových opatření proti COVID-19. Žáci tak ve velkém počtu využívají tuto možnost. Učí se půjčování knížek, čtou si více ve škole i doma a kdykoliv se mohou s volbou četby poradit. Knižní fond je využíván i pedagogickým sborem ve školce i ve škole.


Knihovna Holovousy je Knihovnou roku Královéhradeckého kraje

?Místní knihovna Holovousy se zúčastnila krajského kola soutěže "Knihovna roku". Hodnotící komise nás navštívila v pátek 23. 6. 2023. ?
? Rozhodnutím komise byla naše knihovna vybrána, aby reprezentovala Královéhradecký kraj v celostátním kole soutěže. Získali jsme tedy 1. místo!! ???
?Komise kladně hodnotila moderní a příjemný interiér knihovny i jeho bezbariérové řešení ??
? S velkým ohlasem se u komise setkala pobočka v ZŠ a MŠ Chodovice, kde se ve spolupráci se školou pořádají akce na podporu čtenářské a mediální gramotnosti ?‍?‍?
?Osobnost paní knihovnice a její zaujetí pro knihovnu a obec je též velkým přínosem ?‍?

LOGO KNIHOVNY

 • Žáci ZŠ Chodovice vytvořili pro knihovnu nové logo.
 • V květnu 2023 v rámci výtvarné výchovy navrhovali žáci ZŠ Chodovice nové logo knihovny.
 • Autorkou vítězného loga je žákyně 5. ročníků z Holovous.

V roce 2020 byla Ministerstvem kultury ČR poskytnuta dotace ve výši 14.000,- Kč. Pořízen počítač-notebook a tablet. 

Celkové náklady projektu 25.130,- Kč.


V roce 2017 získala obecní knihovna od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 20.000,- Kč. Pořízen byl nový počítač-notebook, laserová čtečka čárových kódů, dataprojektor a plátno. 

Celkové náklady projektu 39.864,- Kč. 

Vše je využíváno při besedách, přednáškách a různých setkáních.


publikováno: 19. 3. 2021 09:05, Jan Mácha

Novinky z obce

 • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 95
Platby v roce 2024

Platby v roce 2024

Níže přinášíme přehled o platbách za odpad, stočné, psi, zpravodaj v roce 2024

Obec
Úřad
 • začíná v - končí v
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

 sobotu 6. ledna 2024 v časech od 9:00 do 11:30 hodin u Vašich dveří zazní známá koleda "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám..."

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 74
DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

V noci z 24. 12. 2023 na 25. 12. 2023 došlo k vylití řeky Javorky mimo koryto řeky a zaplavení některých nemovitostí v blízkosti řeky. Jedná o rekreační objekty. Vlastníkům nemovitostí doporučujeme provést kontrolu stavu svých chat a chatek.

Obec
Úřad
 • Hana Sehnoutková
 • 73
Zrušení koncertu a zpívání koled

Zrušení koncertu a zpívání koled

Vážení spoluobčané, Česká vláda vyhlásila sobotu 23. prosince dnem státního smutku na památku obětí tragické střelby, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ze solidárních důvodů jsme se rozhodli dne 23. 12. 2023 zrušit plánovaný varhanní koncert, který se měl konat v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích od 17:00 hodin. Je to ten nejmenší projev úcty k obětem této velké tragédie. Betlémské světlo si budete moct vyzvednout v kostele svatého Bartoloměje v plánovaném čase od 18:00 hodin do 18:30 hodin. Zrušeno je také zpívání koled v kostele na Štědrý večer. Všechny nás v tomto předvánočním čase zasáhla tato tragická událost a soucítíme s rodinami všech studentů i pedagogů. V sobotu 23. prosince bude i u našeho obecního úřadu viset vlajka na půl žerdi a ve 12 hodin minutou ticha a zvoněním zvonu z našeho kostela uctíme památku obětí této velké tragédie, která nemá v naší historii obdoby. Děkujeme za pochopení.

Obec