Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obecní knihovna

Obecní knihovna Holovousy je umístěna v budově obecního úřadu v Holovousích, v samostatné místnosti. V únoru 2011 byla znovu otevřena obecní knihovna. V rámci projektu ROP - EU byly tyto prostory zrekonstruovány a vybaveny nábytkem.

Má své webové stránky http://knihovna.holovousy.cz i on-line katalog.

Je tvořena stávajícím fondem obecní knihovny a výměnným fondem z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, který je 2krát ročně obměňován. Nabízí širokou škálu románů, povídek, detektivek, naučné a historické literatury, životopisy slavných a hobby. Dětská literatura je rozdělena podle věku a knížky jsou vybírány podle současných trendů a zájmů dětí. Knížky si u nás lze vypůjčit zcela zdarma a bez poplatku.

Naše místní knihovna získala v listopadu 2019 titul Knihovna Jičínska 2019. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Ocenění jsme získali za využití knihovny a její propojení se životem a akcemi obce. 

Naše knihovna opravdu žije!

Místnost knihovny je využívána Klubem seniorů k jejich pravidelným schůzkám. Konají se zde různé tematické semináře, besedy s promítáním, ale také výtvarné dílny pro naše seniory. Pro děti z místní mateřské a základní školy je každoročně v jarních měsících připravený zážitkový program s knížkou. Naše obecní knihovna je příjemné místo k posezení a setkávání.

V lednu 2021 byla zřízena pobočka obecní knihovny v budově ZŠ a MŠ Chodovice. Důvodem bylo zajistit snadnější přístup dětem ke knížkám v době střídajících se nouzových opatření proti COVID-19. Žáci tak ve velkém počtu využívají tuto možnost. Učí se půjčování knížek, čtou si více ve škole i doma a kdykoliv se mohou s volbou četby poradit. Knižní fond je využíván i pedagogickým sborem ve školce i ve škole.


Knihovna Holovousy je Knihovnou roku Královéhradeckého kraje

?Místní knihovna Holovousy se zúčastnila krajského kola soutěže "Knihovna roku". Hodnotící komise nás navštívila v pátek 23. 6. 2023. ?
? Rozhodnutím komise byla naše knihovna vybrána, aby reprezentovala Královéhradecký kraj v celostátním kole soutěže. Získali jsme tedy 1. místo!! ???
?Komise kladně hodnotila moderní a příjemný interiér knihovny i jeho bezbariérové řešení ??
? S velkým ohlasem se u komise setkala pobočka v ZŠ a MŠ Chodovice, kde se ve spolupráci se školou pořádají akce na podporu čtenářské a mediální gramotnosti ?‍?‍?
?Osobnost paní knihovnice a její zaujetí pro knihovnu a obec je též velkým přínosem ?‍?

LOGO KNIHOVNY

 • Žáci ZŠ Chodovice vytvořili pro knihovnu nové logo.
 • V květnu 2023 v rámci výtvarné výchovy navrhovali žáci ZŠ Chodovice nové logo knihovny.
 • Autorkou vítězného loga je žákyně 5. ročníků z Holovous.

V roce 2020 byla Ministerstvem kultury ČR poskytnuta dotace ve výši 14.000,- Kč. Pořízen počítač-notebook a tablet. 

Celkové náklady projektu 25.130,- Kč.


V roce 2017 získala obecní knihovna od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 20.000,- Kč. Pořízen byl nový počítač-notebook, laserová čtečka čárových kódů, dataprojektor a plátno. 

Celkové náklady projektu 39.864,- Kč. 

Vše je využíváno při besedách, přednáškách a různých setkáních.


publikováno: 19. 3. 2021 09:05, Jan Mácha

Novinky z obce

 • Hana Sehnoutková
 • 24
Svoz pytlů na třídený odpad

Svoz pytlů na třídený odpad

Nezapomeňte, že došlo ke změně systému vývozu pytlů na tříděný odpad!
Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  5. 7., 2. 8., 30. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) -  4. 7.,  1. 8.,  5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12., 2. 1. 

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 42
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. 6. 2024 panem MVDr. Josefem Zvoníčkem.

V Chodovicích u Svartesu 19:15 - 19:30 hodin

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 122
Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Výzva k registraci do mobilního rozhlasu

Žádáme občany, kteří ještě nejsou přihlášeni k aplikaci Munipolis - mobilní rozhlas, aby vyplnili své údaje a zaregistrovali se tak k odběru zpráv z rozhlasu.

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 96
Svoz pytlů na tříděný odpad

Svoz pytlů na tříděný odpad

Milí spoluobčané, svozová firma FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Lodín dnes zaslala  nové termíny svozu pytlů s tříděným odpadem. Svoz bude rozdělen, a to na vývoz modrých+červených pytlů a v jiný termín žlutých pytlů. Níže uvádím nové termíny svozů pytlů. Děkujeme.
Vývoz Žlutých pytlů (plasty) -  nové termíny jsou: 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12..
Vývoz Modrých pytlů (papír) + Červených pytlů (kov) - nové termíny jsou: 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12..

Obec
 • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec