Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Prohlídka ZŠ a MŠ Chodovice - dokončeného projektu „Přátelská škola pro praktický život“ 7.11.2018

Logo IROP

Letošní nový školní rok jsme netradičně zahájili v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích v pondělí 3. září 2018. Důvodem byla plánovaná rozsáhlá rekonstrukce budovy školy, ve které byla na začátku prázdnin v červenci zahájena realizace projektu s názvem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“. Na spolufinancování tohoto projektu se nám podařilo získat finanční prostředky ze dvou dotačních programů. První projekt s názvem „Přátelská škola pro praktický život“ je spolufinancován Evropskou unií z výzvy MAS Podchlumí-IROP a jeho cílem bylo vytvoření dvou odborných učeben a příslušných kabinetů k nim a zajištění bezbariérovosti budovy školy.

Druhý projekt s názvem „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“ je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 1.200.000,- Kč. Předpokládané náklady celého projektu jsou 4.870.150,- Kč. V rámci něj dojde k výměně oken v mateřské škole, jídelně, na schodišti, v kabinetu, ve stávajících šatnách pro školáky a v kmenových učebnách a dále k přístavbě šaten pro děti ze školky i ze školy a zateplení stropů a obvodového pláště budovy včetně nové fasády. Tím se budova ZŠ a MŠ dostane ze současné energetické třídy F (velmi nehospodárná) do energetické třídy C (úsporná). Tím dojde k minimalizaci tepelných ztrát a úsporám energie a ke snížení provozních nákladů.  Přístavbou vzniknou oddělené šatny pro děti z mateřské školy a žáky základní školy. Do třídy a herny mateřské školy budou pořízeny rekuperační jednotky Tak bude zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu a současně budou minimalizovány tepelné ztráty větráním.

Z důvodu rekonstrukce trávily první týdny v září děti z mateřské školky většinu času na hřišti za školou a děti ze školy zahájily svoji školní docházku ve sportovním areálu U Vagónu. Za tímto účelem byly pod pergolu k vagónu převezeny i školní lavice.

Děti MŠ plnily plány vzdělávacího programu formou výprav do okolí. Žáky základní školy provázely každoroční projektové dny a denní režim jim určoval všudypřítomný zvoneček, který přesně stanovuje, kdy je čas na učení a kdy na hraní. Jedinou novinkou, kterou žáci vítali a nechtěli se jí vzdát, byla možnost trávit čas před vyučováním a o přestávkách na hřišti a prolézačkách. Těší nás fakt, že začátkem školního roku byla v televizi zveřejněna reportáž o školách ve velkých městech, které jako novinku zavádějí venkovní učebny a učení v přírodě. Pro naši školu je tento způsob vzdělávání na denním pořádku, vždyť již v minulých letech jsme využívali blízký les, hřiště nebo jen lavičky před budovou školy a co nejvíce pobytu na čerstvém vzduchu, je pro nás samozřejmostí.

Krásné podzimní počasí nám letos přálo a tak se děti učily a trávily svůj čas venku a dle úsměvu na jejich tváři si to užívaly.  Ve škole hlučela bourací kladiva, míchačka a práce byly v plném proudu. Vchod do školy fungoval pouze ze zadní části budovy přes hřiště. Pro rodiče to byla sice komplikace, ale pro bezpečí jejich dětí i jich samotných nutnost. Po třech týdnech se pak mohly děti vrátit do svých tříd a zpřístupněn byl také hlavní vchod budovy školy. Práce na rekonstrukci však pokračují dál. Nejhorší období je však již za námi a proto děkuji všem rodičům, dětem i personálu školy za trpělivost a shovívavost. Pro nikoho z vás to jistě nebylo jednoduché, ale společně jsme to zvládli. Vždyť kdo z nás, kdo ve své domácnosti někdy něco rekonstruoval, ví,  že to s sebou nese řadu omezení. Jen pro upřesnění bych chtěla konstatovat, že po řádném výběrovém řízení, které bylo zadáno firmě, byla až 27. června 2018 podepsána Smlouva o dílo na realizaci projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“. Teprve po jejím podpisu mohla vítězná firma z výběrového řízení – Petr Andrejs začít objednávat materiál potřebný k realizaci obou projektů. Během letních prázdnin tak probíhaly hlavně intenzivní bourací práce, aby bylo vše připraveno, až bude objednaný materiál připraven k odběru.

Dne 27. září 2018 byl první projekt s názvem „Přátelská škola pro praktický život“ dle Smlouvy o dílo řádně ukončen. Děti tak mají dvě nové učebny – Polytechnickou a Řemeslnou a příslušné kabinety k nim. Nově vznikla tři bezbariérová WC. Jedno v přízemí u mateřské školky, druhé na chodbě základní školy a třetí v přístavbě, která vznikla za kuchyní společně s venkovním vstupem do Řemeslné učebny. Vznikl také nový hlavní vchod do budovy včetně zádveří v podobě automaticky se otevírajících dveří. Nové bezbariérové dveře byly osazeny do jídelny. Pro přesun do patra základní školy byla pořízena individuální kompenzační pomůcka – schodolez, která v případě potřeby zajistí bezbariérové zpřístupnění základní školy, kde byly také vyměněny stávající dveře v kmenových učebnách za bezbariérové. Do učeben a kabinetů bylo pořízeno nové vybavení.

V učebně Řemeslné byla vyměněna okna a pořízena nová podlaha. Vybavena je čtyřmi výškově stavitelnými ponky, plně funkčním ručním nářadím a sadou pro obrábění dřeva.

V učebně Polytechnické byla také výměněna okna, opravena podlaha a byly provedeny nové rozvody elektriky. Učebna je vybavena technickými stavebnicemi, stavebnicemi modelujícími fyzikální pokusy – magnetismus a zvuk, přírodovědnými pomůckami – lidská kostra, sluneční soustava a mikroskopy, stavebnicemi, které je možné rozpohybovat díky vymyšlení speciálního logaritmu prostřednictvím programu v počítači, didaktickými pomůckami rozvíjejícími jemnou i hrubou motoriku a speciální koberec pro výuku vlastivědy ČR.

Náklady na realizaci výše uvedených prací a vybavení činí 2.333.737,- Kč. Dotace MAS Podchlumí-IROP je 1.988.170,- Kč. Vlastní zdroje obce Holovousy: 345.567,- Kč. Dne 25. října 2018 byla podána Žádost o platbu a Závěrečná zpráva o realizaci celého projektu.

První projekt byl úspěšně ukončen a děti si užívají nových učeben i jejich moderního vybavení. Stavební práce však pokračují dál a to na dokončení druhého projektu s názvem „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“, který má být dle Smlouvy o dílo dokončen do 31. července 2019.

V současné době zbývá vyměnit okna v kabinetu, stávajících šatnách školy a v kmenových učebnách. Dokončit přístavbu šaten a provést zateplení stropů, pláště budovy a fasádu.

Mimo výše uvedené projekty bylo již zrealizováno přepažení v přízemí mezi chodbou a školkou a vyměněna byla podlaha v jídelně, kde bylo také vymalováno. Ve školní kuchyni byla zrekonstruována škrabárna brambor a zakoupena nová škrabka na brambory.

Nyní probíhá také příprava projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny. Zároveň byla také provedena hydroizolace v prostoru přístavby šaten.

Jedná se o rozsáhlý objem prací, které není možné provádět pouze v době prázdnin. Práce jsou koordinovány vzhledem k probíhajícímu provozu školky i školy. Poděkování tak patří celému personálu školy, vám rodičům, ale také Petru Andrejsovi a jeho zaměstnancům za pochopení, podporu a toleranci. Letošní školní rok tak bude z pohledu rekonstrukce náročný, ale já věřím, že společně vše zvládneme. Škola i děti si moderní a hezké prostředí, ve kterém tráví svoji školkovou i školní docházku, určitě zaslouží.

 

Na středu 7. 11. 2018 jsme pro vás připravili společnou prohlídku dokončeného projektu „Přátelská škola pro praktický život“ podpořeného ze 4. výzvy MAS Podchlumí - IROP- Investice do vzdělávání spolufinancovaného Evropskou Unií. Prohlédnout si budete moct nové učebny i další prostory školy. Společná prohlídka se bude konat ve středu 7. 11. 2018 v 15:00hod.

Za přítomnosti zástupců obce Holovousy, Základní školy a Mateřské školy Chodovice, MAS Podchlumí a dodavatele stavby bude prohlídka zahájena v 15:00 hodin u hlavního vstupu do budovy školy. Po krátkém úvodním slovu se společně vydáme na prohlídku budovy. Tak se přijďte podívat. Všichni jste srdečně zváni.2018_11_07 Prohlídka dokončeného projektu v ZŠ a MŠ v Chodovicích

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 

"Přátelská škola pro praktický život"

 
 
Vytvořeno 12.11.2018 14:19:35 | přečteno 1095x | skvrnova

Navigace

Fotogalerie

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load