Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Nalezeno: 186 výsledků
 • začíná v - končí v
publikováno

Masopustní veselí

Od 14:30 hodin průvod masek od kostela sv. Bartoloměje do Holovous. Veselí bude pokračovat na zámku tancovačkou.

Volný čas
 • Hana Sehnoutková
 • 73
publikováno

Zrušení koncertu a zpívání koled

Vážení spoluobčané, Česká vláda vyhlásila sobotu 23. prosince dnem státního smutku na památku obětí tragické střelby, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ze solidárních důvodů jsme se rozhodli dne 23. 12. 2023 zrušit plánovaný varhanní koncert, který se měl konat v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích od 17:00 hodin. Je to ten nejmenší projev úcty k obětem této velké tragédie. Betlémské světlo si budete moct vyzvednout v kostele svatého Bartoloměje v plánovaném čase od 18:00 hodin do 18:30 hodin. Zrušeno je také zpívání koled v kostele na Štědrý večer. Všechny nás v tomto předvánočním čase zasáhla tato tragická událost a soucítíme s rodinami všech studentů i pedagogů. V sobotu 23. prosince bude i u našeho obecního úřadu viset vlajka na půl žerdi a ve 12 hodin minutou ticha a zvoněním zvonu z našeho kostela uctíme památku obětí této velké tragédie, která nemá v naší historii obdoby. Děkujeme za pochopení.

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 46
publikováno

Betlémské světlo

V sobotu 23. prosince 2023 si budete moci ve svých lucerničkách odnést z kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích Betlémské světlo v době od 18:00 do 18:30 hodin.

 • začíná v - končí v
 • Kostel sv. Bartoloměje Chodovice
publikováno

nová událost

Vánoční mše svatá 25. 12. 2023 v 11:00 hodin

 • začíná v - končí v
 • Kostel sv. Bartoloměje Chodovice
publikováno

Štědrý večer v kostele

Štědrý večer neděle 24. 12. 2023 ve 22:00 hodin

zpívání koled pro veřejnost.

Na varhany zahraje Zuzka Tomešová. Před zpíváním zazvoní na zvon kostela svatého Bartoloměje Zdeněk Novotný.

 • Hana Sehnoutková
 • 181
publikováno

Advent v obci

Srdečne Vás zveme na adventní koncerty v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích.

Volný čas
 • začíná v - končí v
 • Kostel sv. Bartoloměje Chodovice, Sportovní areál U Vagónu
publikováno
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
 • 374
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje

Zveme Vás na Slavnosti sv. Bartoloměje, které se konají 26. - 27. srpna 2023.

Volný čas
 • Hana Sehnoutková
publikováno

Sbor pro občanské záležitosti

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI  

má v naší obci dlouholetou tradici. Zastává v obci milé „povinnosti“. Jeho členky zastupují obec při významných životních i společenských událostech našich občanů.

Obec
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
publikováno

Spolek školy pro život

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT
(původně Sdružení přátel při ZŠ Chodovice)    

se již 27 let stará o vyplnění volného času nejen našich dětí ale i seniorů.  Ke své činnosti využívá prostor Základní školy a Mateřské školy Chodovice. Činnost spolku je financována především z grantů Královéhradeckého kraje a každoročních dotací od obce Holovousy. Zájmové činnosti uměleckého a sportovního charakteru nebo společné výlety zajišťují dobrovolnice především z řad školy a školky, za což jim patří velké poděkování.

Obec
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
 • 362
publikováno

Akustický koncert Ondřeje Smeykala

Obec Holovousy zve širokou veřejnost na akustický koncert Ondřeje Smeykala - Didgeridoo solo a gong v neděli 11. 6. 2023 od 17:00 hodin v kostele sv. Bartloměje v Chodovicích. Poté bude následovat volně navazující beseda o austraslkých didgeridoo, o tradici asijských gongů, muzikoterapie, meditace.

Volný čas
 • Hana Sehnoutková
publikováno

Masopust 18. 2. 2023

vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
vyhledáno: Kostel
Volný čas
 • Jan Mácha
publikováno

Holovousy

O obci

Holovousy, okres Jičín, kraj Královéhradecký

Obec se skládá ze 4 částí: Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Většina území obce leží podél hlavní komunikace Hradec Králové - Jíčín 6 km západně od Hořic v Podkrkonoší.

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

O Naší obci

O obci

Obec Holovousy, okres Jičín, kraj Královéhradecký.

Výměra obce 929 ha.

Počet obyvatel k 1. 1. 2023 - 534.

Hasiči
Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Mateřská a základní škola

Obec Holovousy je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, která sídlí v Chodovicích v budově bývalé fary v těsné blízkosti kostela svatého Bartoloměje. Přítomnost školy v obci je předpokládána už v době existence církevní správy, tj. od prvních zmínek o kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích z konce 14. století. Lze předpokládat, že při faře existovala i školní instituce.

Obec
publikováno

Tipy na výlet

Turistická oblast Podzvičinsko

Podzvičinsko - malebné Podkrkonoší Turistická oblast Podzvičinsko tvoří jižní část turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Sousední národní park Krkonoše i nově vyhlášený geopark Český ráj patří k nejnavštěvovanějším oblastem v okolí a proto bychom Vás rádi pozvali také do klidnějšího Podzvičinska, které Vás svou nabídkou historie i současnosti určitě příjemně překvapí.

Obec
Volný čas
 • Jan Mácha
publikováno

Kostel sv. Bartoloměje

Historie kostela

Kostel svatého Bartoloměje v Chodovicích je výraznou jedinečnou a malebnou dominantou vesničky na úpatí hořického Chlumu. Spolu s konecchlumským kostelíkem vytváří v tomto zalesněném prostoru s roztroušenými vesničkami typické venkovské panorama. 

Obec
 • Petra Škvrnová
publikováno

Holovousova steska

Holovousova stezka vás provede po místech spojených s legendami a historickými zajímavostmi obce Holovousy a Chodovice.

Obec
publikováno

Projekty

Rok 2018

„Přátelská škola pro praktický život“ 

Na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2017 bylo projednáno a zastupiteli schváleno podání Žádosti o podporu do vypsané 4. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 4. výzva IROP – Investice do vzdělávání, vyhlášené v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Podchlumí.

Žádost o podporu včetně Studie proveditelnosti a všech potřebných příloh byla podána dne 22. 1. 2018. Jedná se o typ výzvy, který se týká pouze základních škol. Po drobných doplněních přišla dne 5. 6. 2018 depeše s informací, že žádost o podporu prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP k financování.  Do 2 měsíců od schválení projektu bude vydán právní akt. 

Realizací tohoto projektu budou zmodernizovány dvě stávající a méně využívané učebny, ze kterých v přízemí s bezbariérovým vchodem z venku vznikne učebna „Řemeslná“. V tomto nově vybudovaném vstupu vznikne také bezbariérové WC. V učebně bude vyměněna podlaha a pořízeno vybavení – dílenské ponky a drobné nářadí.

Vstup do budovy bude díky výměně dveří i zádveří bezbariérový. Vyměněny budou také dveře do školní jídelny a v přízemí bude vybudováno bezbariérové WC a pořízen schodolez, který bude sloužit v případě potřeby jako individuální kompenzační pomůcka pomocí které bude zajištěn bezbariérový přístup do 2.NP – to je do učebny „Polytechnické“. V té budou vyměněna okna, podlaha, provedena nová elektroinstalace včetně nových svítidel. Učebna bude vybavena výukovými pomůckami v oblasti polytechniky. Ze stávající sborovny vznikne ke každé odborné učebně kabinet, do kterého budou pořízeny nové vestavné skříně. Ve 2. NP bude také nově vybudováno bezbariérové WC a do všech tříd a kabinetů budou pořízeny nové bezbariérové vstupní dveře. Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2018.

Celkové náklady na realizaci jsou 2.295.056,56 Kč včetně DPH a dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu bude poskytnuta ve výši 2 060 453,12 Kč. Podíl obce Holovousy tak bude činit 234.603,44 Kč. Odkaz na FOTKY.

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Vesnice roku

Soutež VESNICE ROKU  a obec Holovousy

Naše obec se pravidelně účastní soutěže o vesnici roku. Největší úspěch jsme zaznamenali v roce 2013, kdy jsme vyhráli krajské kolo a postoupili do celorepublikového finále. Celorepublikové finále proběhlo 14. září 2013 v Luhačovicích a naše obec Holovousy se v něm umístila na krásném druhém místě. 

Obec
 • Hana Sehnoutková
publikováno

Spolek školy pro život

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT
(původně Sdružení přátel při ZŠ Chodovice)    

se již 27 let stará o vyplnění volného času nejen našich dětí ale i seniorů.  Ke své činnosti využívá prostor Základní školy a Mateřské školy Chodovice. Činnost spolku je financována především z grantů Královéhradeckého kraje a každoročních dotací od obce Holovousy. Zájmové činnosti uměleckého a sportovního charakteru nebo společné výlety zajišťují dobrovolnice především z řad školy a školky, za což jim patří velké poděkování.

Obec
Volný čas
 • Jan Mácha
publikováno

Legenda jak vznikly Holovousy, Chodovice a Holovouský malináč

Jak vznikly Holovousy, Chodovice a Holovouský Malináč

Mezi Hořicemi a Ostroměří leží pěkné osady Chodovice a Holovousy. Dříve prostíral se tam hustý a tmavý les, v němž se proháněla stáda divoké zvěře, vysoké i černé, dravé i neškodné, v korunách staletých stromů hnízdili draví i zpěvní ptáci, a v jejich vykotlaných nitrech sídlily roje divokých včel. Jejich med byl cítit po celém lese.

Obec
 • Hana Sehnoutková
publikováno

Sbor pro občanské záležitosti

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI  

má v naší obci dlouholetou tradici. Zastává v obci milé „povinnosti“. Jeho členky zastupují obec při významných životních i společenských událostech našich občanů.

Obec
Volný čas
 • 273
publikováno

Betlémské světlo

Ve středu 23. 12. 2020 si budete moci ve svých lucerničkách odnést z kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích Betlémské světlo v době od 17:00 do 18:00 hodin.
 • 256
publikováno

Rozsvěcení vánočního stromečku

Z důvodu prodloužení nouzového stavu a aktuálních mimořádných opatření vydaných vládou ČR se ruší v neděli 29. listopadu 2020 tradiční setkání u vánočního stromu před kostelem sv. Bartoloměje v Chodovicích. Dále jsou zrušeny plánované adventní koncerty 6. prosince a 12. prosince 2020. Děkujeme za pochopení.

 • 258
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje - pouť

Milí spoluobčané a příznivci našich obcí, přijměte pozvání na tradiční letošní již 14. ročník Slavnosti svatého Bartoloměje. Pouťové veselení začne v sobotu 29. srpna zábavou pod otevřenou oblohou ve sportovním areálu U Vagónu. K tanci a poslechu zahraje od 20:00 - 02:00 hodin oblíbená kapela POKROKV neděli 30. srpna se začne poutní mší svatou v 11:00 hodin v kostele svatého Bartoloměje. Avšak kulturní program pro děti i dospělé bude probíhat již ve zmíněném sportovním areálu U Vagónu od 13:30 hodin. Doufáme, že jsme Vás krásně naladili a budeme se těšit na společné setkání!

 • 246
publikováno

Masopustní průvod maškar 2020

Tradiční oslava masopustu se bude konat v sobotu 15. února 2020. Průvod maškar bude zahájen ve 14:30 hodin u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, odkud půjde přes náves se zastávkou u Svartesu a na parcelách. Dál bude pokračovat na náves do Holovous a do Zahumení. Průvod maškar se vrátí do sportovního areálu U Vagónu, kde bude dle počasí a zájmu pokračovat masopustní veselí s hudbou. Přijďte si užít příjemné sobotní odpoledne:).

 • 224
publikováno

Tříkrálová sbírka

V našich obcích máme krásnou tradici – obcházení Tří králů. „My tři králové jdeme k vám......" Tato koleda se ponese obcemi Holovousy, Chodovice a Chloumky v sobotu 4. ledna 2020 již po 9. hodině ranní.
Děkuji našim dětem a rodičům za ochotu pomáhat a všem lidem dobré vůle za finanční obnos. Vybraná částka půjde do fondu oprav kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Děkujeme!

 • 240
publikováno

Čtvrtá adventní neděle 22.12.2019

Obec Holovousy Vás zve na "VÁNOČNÍ KONCERT" v neděli 22. prosince 2019 v 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. Na varhany zahraje Václav Metoděj Uhlíř a na lesní roh doprovodí Eva Tesaříková. V jejich podání zazní skladby známých mistrů J. S. Bacha, F. A. Rösslera-Rosetti, L. Sluky a J. Strejce. Všichni jste srdečně zváni.

 • 217
publikováno

Štědrý den 24.12.2019

Obec Holovousy Vás srdečně zve na Štědrý den do kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, kde se můžete těšit od 16:00 hodin  na mši s P. F. Janákem a od 22:00 hodin na společné zpívání koled. Na varhany zahraje Zuzka Žďárská. Těšíme se na Vás.

 • 195
publikováno

Třetí adventní neděle 15.12.2019

Obec Holovousy Vás zve na koncert "OD ADVENTU K NOVOROČÍ" v neděli 15. prosince 2019 v 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. V podání Hořického komorního orchestru a sólistů zazní staročeské roráty, lidové vánoční písně a koledy. Všichni jste srdečně zváni.

 • 226
publikováno

První adventní neděle

Obec Holovousy společně se ZŠ a MŠ Chodovice Vás srdečně zvou 1. prosince 2019 v 17:00 hodin na ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU před kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích. Společně s dětmi si zazpíváme známé koledy. V prodejním stánku u kostela si můžete zakoupit drobnosti s vánoční tématikou od dětí ze ZŠ a MŠ Chodovice a zahřát se teplým nápojem. Přijďte s námi zahájit adventní čas.

 • 223
publikováno

Druhá adventní sobota 7.12.2019

Obec Holovousy Vás zve na koncert "BRÁNA DO ADVENTU" v sobotu 7. prosince 2019 v 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. Vystoupí pěvecké sbory RATIBOR A VESNA pod vedením Olhy Kolodiy, s klavírním doprovodem Venduly Vrátilové. Zazní duchovní skladby našich i cizích autorů. Všichni jste srdečně zváni.

 • 204
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje - pouťový jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na již 13. ročník Pouťového jarmarku Slavnosti sv. Bartoloměje. Pouťová veselice začne v sobotou 24. srpna zábavou pod otevřenou oblohou ve sportovním areálu U Vagónu od 20:00 hodin zahraje kapela POKROK. V neděli 25. srpna slavnosti pokračují jarmarkem s kulturním programem u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Od pátku do neděle budou na farské zahradě v provozu pouťové atrakce pro všechny generace. Všichni jste srdečně zváni!

 • 201
publikováno

Letní koncert v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích

Srdečně Vás zveme na koncert do kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích v neděli 9. června 2019 od 18:30 hodin. Vystoupí ženský flétnový soubor PIFFERAIOS a mužský sbor TONI DEI SIGNORI z Lázní Bělohrad pod vedením Ivany Václavů. Přijďte si užít nedělní podvečer plný krásných skladeb. Těšíme se na Vás.

 • 220
publikováno

Prohlídka zvonice a kostela sv. Bartoloměje

Obec Holovousy Vás zve na "Noc kostelů", která bude poprvé v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích v sobotu 25. května 2019 od 16:00 - 19:00 hodin. Více informací na ikona souboruPlakátu. Těšíme se na Vás.

 • 231
publikováno

Masopustní průvod maškar

Tradiční oslava masopustu se bude konat 16. února 2019. Průvod maškar bude zahájen ve 14:30 hodin u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, odkud půjde přes náves se zastávkou na parcelách. Dál bude pokračovat na náves do Holovous a do Zahumení. Protože je hostinec U Krejčů uzavřen, vrátí se průvod maškar do sportovního areálu U Vagónu, kde bude dle počasí a zájmu pokračovat masopustní veselí s hudbou. Přijďte si užít příjemné sobotní odpoledne:). ikona souboruPlakát.

 • 257
publikováno

Tříkrálová sbírka

V našich obcích máme krásnou tradici – obcházení Tří králů. „My tři králové jdeme k vám......" Tato koleda se ponese obcemi Holovousy, Chodovice a Chloumky v sobotu 5. ledna 2019 již po 9. hodině ranní.
Děkuji našim dětem a rodičům za ochotu pomáhat a všem lidem dobré vůle za finanční obnos. Vybraná částka půjde do fondu oprav kostela sv. Bartoloměje. Děkujeme!

 • 177
publikováno

Čtvrtá adventní neděle a štědrý den

Obec Holovousy Vás srdečně zve ikona souboruna čtvrtou adventní neděli 23. prosince 2018 od 15:00 hodin do kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Kde si můžete zazpívat tradiční i netradiční vánoční koledy. Po koncertě si ještě budete moci odnést z kostela Betlémské světlo, které se nám díky ochotě hořických skautů podařilo pro Vás získat. Na ikona souboruŠtědrý den se můžete těšit od 16:00 hodin  na mši s P. F. Janákem a od 22:00 hodin na společné zpívání koled pro širokou veřejnost, na varhany zahraje Zuzka Žďárská. Před mší a koledami zazní z kostelní věže zvon na který zazvoní pan Z. Novotný. Těšíme se na Vás.

 • 206
publikováno

Třetí adventní neděle

Obec Holovousy Vás srdečně zve na "ADVENTNÍ KONCERT" v neděli 16. prosince od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. Zazní zde skladby známých mistrů v podání Jitky K. Přibylové - soprán, Ondřeje Vávry - varhany. Jako host vystoupí Novobydžovský chrámový sbor. Přijďte se zaposlouchat do krásných tónů a strávit tak příjemně třetí adventní neděli. Těšíme se na Vás.

 • 199
publikováno

První adventní neděle

Obec Holovousy a ZŠ a MŠ Chodovice Vás srdečně zvou 2. prosince 2018 v 17:00 hodin na Rozsvěcení vánočního stromu před kostelem sv. Bartoloměje v Chodovicích. Přijďte si zazpívat vánoční koledy, ochutnat netradiční cukroví a čaj nebo punč v malovaných hrnečcích. V prodejním stánku u kostela si budete moct také zakoupit výrobky od dětí s vánoční tématikou. Přijďte si s námi užít první adventní neděli a zahájit tak advent v naší obci.

 • 195
publikováno

Druhá adventní sobota

Obec Holovousy Vás srdečně zve na adventní a vánoční hudbu "Z BETLÉMA SE OZÝVÁ"  v podání ženského flétnového souboru PIFFERAIOS společně s mužským sborem TONI DEI SIGNORI pod vedením Ivany Václavů. V sobotu 8. prosince od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. Přijďte si zpříjemnit adventní čas a užít si předvánoční atmosféru.

 • začíná v - končí v
 • hostinec U Krejčů v Holovousích
publikováno
Obec
 • začíná ve - končí v
publikováno
 • začíná v - končí v
publikováno
Obec
Volný čas
 • začíná v - končí v
 • kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích
publikováno
 • začíná v - končí v
 • U Vagónu
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje - pouť

Srdečně Vás zveme na tradiční, letos 15.ročník

Slavností svatého Bartoloměje.

I v letošním roce se z bezpečnostních důvodů nedělní program uskuteční ve sportovním areálu U Vagónu.

Pouťové veselí začne od pátku 27.8.2021 atrakcemi na farské zahradě.

V sobotu 28.8.2021 v areálu U Vagónu zahraje k tanci a poslechu od 20:00-02:00 hodin kapela POKROK.

V neděli 29.8.2021 bude od 11:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje poutní mše svatá a od 14:00 hodin varhanní koncert v podání V. M. Uhlíře s doprovodem. Odpolední program ve sportovním areálu začne ve 13:30 hodin - střídavě zahraje jarmareční těleso NEŠLAPETO,dále pro děti zahraje pohádku "O Sněhurce" divadlo ZVONEK a také uvidíme hru "Dovolená" -  pokračování osudu rodiny Burákových v podání divadelního spolku Blsko.

Těšit se můžete i na pouťové koláče a bohaté občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.

Obec
Volný čas
 • začíná v - končí v
publikováno

Výlet nejen pro seniory

Výlet nejen pro seniory se letos uskuteční tuto sobotu 11.9.2021.
Pojedeme tradičně s cestovní kanceláří Hoška Tour a průvodcem T. Horákem směr orlicko.

První zastávka bude v Neratově - prohlídka kostela s výkladem a prohlídkou obce.

Další zastávka bude na Masarykově chatě na Šerlichu s krátkou procházkou, posezením a výhledem do Polska.

Třetí zastávka bude v Náchodě - 2hodinová exkurze s prohlídkou pivovaru Primátor a konzumací 4 piv z výčepu a nealkopiva či limonád - vstupné 200,- kč.

Kdo by neměl zájem, může navštívit muzeum historických kočárků - senioři 70,- kč (dospělí 100,-kč). Na závěr je naplánovaná večeře v blízké restauraci.

Nástupní místa autobusu: v Holovousích na autobusové zastávce u hlavní silnice v 7:00 hodin, v Chodovicích u Svartesu v 7:05 hodin, v Bílsku na zastávce v 7:07 hodin a v Hořicích u Olpranu v 7:10 hodin.

Celý výlet je uzpůsoben možnostem a pohyblivosti seniorů. Těšíme se na všechny zájemce.

Volný čas
 • začíná ve - končí v
 • kostel sv. Bartoloměje
publikováno

Betlémské světlo

Betlémské světlo a světýlko naděje si budete moci odnést ve svých lucerničkách z kostela sv. Bartoloměje ve čtvrtek 23. prosince v době od 17:00 do 18:00 hodin.

Volný čas
 • začíná v - končí v
 • před kostelem sv. Bartoloměje
publikováno

První adventní neděle - Rozsvěcení vánočního stromu

Obec Holovousy Vás srdečně zve tuto neděli 27. listopadu v 17:00 hodin na rozsvěcení vánočního stromu a zpívání koled před kostelem sv. Bartoloměje v Chodovicích.

Volný čas
 • začíná v - končí v
 • kostel sv. Bartoloměje
publikováno

Druhá adventní sobota

Obec Holovousy Vás zve na koncert

KŮSOVIC KOLEDNÍCI v sobotu 3. prosince 2022 v 17:00 hodin

v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích.

Volný čas
 • začíná v - končí v
 • kostel sv. Bartoloměje
publikováno

Třetí adventní sobota

Obec Holovousy Vás zve na koncert

 "PŘIŠLO JSI K NÁM, JEZULÁTKO" 

v sobotu 10. prosince 2022 v 17:00 hodin 

Volný čas
 • začíná v - končí v
 • kostel sv. Bartoloměje
publikováno

Čtvrtá adventní neděle

Obec Holovousy Vás zve na

"ADVENTNÍ KONCERT" 

v neděli 18. prosince 2022 v 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích.

Volný čas
 • začíná v - končí v
publikováno

Obchůzky tří králů

Milí spoluobčáné,
v sobotu 7. ledna se konají v našich obcích

obchůzky Tří králů

V čase mezi 9:00 až 12:00 hodinou u Vašich dveří zazvoní a zazpívají koledu Tři králové. Děti z chodovické školy se na koledu už moc těší.

Volný čas
 • začíná v - končí v
publikováno

Masopustní průvod maškar 2023

Tradiční oslava masopustu se bude konat v sobotu 18. února 2023.

Průvod maškar bude zahájen ve 14:30 hodin u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, odkud půjde přes náves se zastávkou u Svartesu a na parcelách.

Volný čas
 • začíná v - končí v
 • Kostel sv. Bartoloměje Chodovice, Sportovní areál U Vagónu
publikováno
Volný čas