Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Nalezeno: 98 výsledků
 • Hana Sehnoutková
 • 71
publikováno

Přihláška na Slavnosti holovouských malináčů

Níže naleznete přihlášku na Slavnosti holovouských malináčů. Telefonické ani ústní přihlášky nepřijímáme. Účast bude účastníkovi potvrzena či zamítnuta na základě zaslané přihlášky.

Volný čas
 • Hana Sehnoutková
 • 313
publikováno

Uzavření občerstvení 7. 10. 2023

Z důvodu konání Slavností holovouských malináčů bude občerstvení U Vagónu v sobotu 7. 10. 2023 uzavřeno. Děkujeme za pochopení

Volný čas
 • Hana Sehnoutková
 • 628
publikováno

Slavosti holovouských malináčů

Zveme širokou veřejnost na 19. ročník Slavností holovouských malináčů, které patří první říjnové sobotě - letos 7. října 2023 na návsi v Holovousích

Volný čas
 • Hana Sehnoutková
publikováno

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 5. října 2024 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
 • 447
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje

Zveme Vás na Slavnosti sv. Bartoloměje, které se konají 26. - 27. srpna 2023.

Volný čas
 • Jan Mácha
publikováno

O Naší obci

O obci

Obec Holovousy, okres Jičín, kraj Královéhradecký.

Výměra obce 929 ha.

Počet obyvatel k 1. 1. 2023 - 534.

Hasiči
Obec
publikováno

Tipy na výlet

Turistická oblast Podzvičinsko

Podzvičinsko - malebné Podkrkonoší Turistická oblast Podzvičinsko tvoří jižní část turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Sousední národní park Krkonoše i nově vyhlášený geopark Český ráj patří k nejnavštěvovanějším oblastem v okolí a proto bychom Vás rádi pozvali také do klidnějšího Podzvičinska, které Vás svou nabídkou historie i současnosti určitě příjemně překvapí.

Obec
Volný čas
publikováno

Projekty

Rok 2018

„Přátelská škola pro praktický život“ 

Na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2017 bylo projednáno a zastupiteli schváleno podání Žádosti o podporu do vypsané 4. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 4. výzva IROP – Investice do vzdělávání, vyhlášené v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Podchlumí.

Žádost o podporu včetně Studie proveditelnosti a všech potřebných příloh byla podána dne 22. 1. 2018. Jedná se o typ výzvy, který se týká pouze základních škol. Po drobných doplněních přišla dne 5. 6. 2018 depeše s informací, že žádost o podporu prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP k financování.  Do 2 měsíců od schválení projektu bude vydán právní akt. 

Realizací tohoto projektu budou zmodernizovány dvě stávající a méně využívané učebny, ze kterých v přízemí s bezbariérovým vchodem z venku vznikne učebna „Řemeslná“. V tomto nově vybudovaném vstupu vznikne také bezbariérové WC. V učebně bude vyměněna podlaha a pořízeno vybavení – dílenské ponky a drobné nářadí.

Vstup do budovy bude díky výměně dveří i zádveří bezbariérový. Vyměněny budou také dveře do školní jídelny a v přízemí bude vybudováno bezbariérové WC a pořízen schodolez, který bude sloužit v případě potřeby jako individuální kompenzační pomůcka pomocí které bude zajištěn bezbariérový přístup do 2.NP – to je do učebny „Polytechnické“. V té budou vyměněna okna, podlaha, provedena nová elektroinstalace včetně nových svítidel. Učebna bude vybavena výukovými pomůckami v oblasti polytechniky. Ze stávající sborovny vznikne ke každé odborné učebně kabinet, do kterého budou pořízeny nové vestavné skříně. Ve 2. NP bude také nově vybudováno bezbariérové WC a do všech tříd a kabinetů budou pořízeny nové bezbariérové vstupní dveře. Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2018.

Celkové náklady na realizaci jsou 2.295.056,56 Kč včetně DPH a dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu bude poskytnuta ve výši 2 060 453,12 Kč. Podíl obce Holovousy tak bude činit 234.603,44 Kč. Odkaz na FOTKY.

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Vesnice roku

Soutež VESNICE ROKU  a obec Holovousy

Naše obec se pravidelně účastní soutěže o vesnici roku. Největší úspěch jsme zaznamenali v roce 2013, kdy jsme vyhráli krajské kolo a postoupili do celorepublikového finále. Celorepublikové finále proběhlo 14. září 2013 v Luhačovicích a naše obec Holovousy se v něm umístila na krásném druhém místě. 

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

SDH Holovousy

SOUČASNOST

Sbor dobrovolných hasičů Holovousy - Chodovice byl založen 20. listopadu 1910.  

V současné době má 40 členů nad 18 let a patří mezi nejvíce aktivní spolek obce. Družstvo mužů a žen se účastní okrskových, okresních, pohárových a jiných hasičských soutěží.

Obec
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
publikováno

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 5. října 2024 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
 • 318
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje - pouť

Milí spoluobčané a příznivci našich obcí, přijměte pozvání na tradiční letošní již 14. ročník Slavnosti svatého Bartoloměje. Pouťové veselení začne v sobotu 29. srpna zábavou pod otevřenou oblohou ve sportovním areálu U Vagónu. K tanci a poslechu zahraje od 20:00 - 02:00 hodin oblíbená kapela POKROKV neděli 30. srpna se začne poutní mší svatou v 11:00 hodin v kostele svatého Bartoloměje. Avšak kulturní program pro děti i dospělé bude probíhat již ve zmíněném sportovním areálu U Vagónu od 13:30 hodin. Doufáme, že jsme Vás krásně naladili a budeme se těšit na společné setkání!

 • 307
publikováno

Soutěže - Slavnosti holovouských malináčů 2019

Obec Holovousy vyhlašuje soutěže probíhající v rámci 17. ročníku Slavností holovouských malináčů "O nejlahodnější jablko - MALINÁČ?" a  "O nejchutnější jablečný moučník?" Soutěžit může každý, kdo splní podmínky vypsaných soutěží. Více ikona souboruZDE. Předem vám děkujeme za účast a těšíme se na vás!

 • 277
publikováno

Slavnosti holovouských malináčů 2019

Obec Holovousy ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o. Vás srdečně zvou na 17. ročník Slavnosti holovouských malináčů, kterou zahájíme v sobotu 5. října 2019 od 13:00 hodin na návsi v Holovousích. Těšit se můžete na bohatý ikona souboruprogram po celé odpoledne. Dále připravujeme stánek na prodej Holovouských malináčů, pokud máte zájem jablíčka v rámci slavnosti prodat? Tak více informací se dozvíte ikona souboruZDE.

 • 239
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje - pouťový jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na již 13. ročník Pouťového jarmarku Slavnosti sv. Bartoloměje. Pouťová veselice začne v sobotou 24. srpna zábavou pod otevřenou oblohou ve sportovním areálu U Vagónu od 20:00 hodin zahraje kapela POKROK. V neděli 25. srpna slavnosti pokračují jarmarkem s kulturním programem u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Od pátku do neděle budou na farské zahradě v provozu pouťové atrakce pro všechny generace. Všichni jste srdečně zváni!

 • 283
publikováno

Slavnosti holovouských malináčů 2018

Slavnosti holovouských malináčů jsou v letošním roce v sobotu 6. října od 13:00 hodin v prostranství návsi v Holovousích. Těšit se můžete na jarmark plný zajímavých prodejních stánků nejen od pěstitelů z Podkrkonoší ale i na výrobky řemeslníků. Zároveň bude od 14:00 do 17:00 hodin probíhat Den otevřených dveří v Ovocnářském výzkumném institutu. Všichni jste srdečně zváni. Více se dozvíte v ikona souboruProgramu.

 • 263
publikováno

Výkup Malináčů 2018

Urodila se Vám spousta jablíček - malináčů??? Máte zájem je v rámci 16. ročníku Slavností holovouských malináčů prodat? Přihlaste se na OÚ v Holovousích. Malináče od Vás převezmeme zvážené a v označených bednách. Výkup bude probíhat od 3. 10. 2018 do 5. 10. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin u budovy OÚ. Více informací v kanceláři obecního úřadu nebo na tel.: 730 519 013. Děkujeme.

 • 284
publikováno

Soutěže - Slavností holovouských malináčů 2018

Obec Holovousy vyhlašuje soutěže probíhající v rámci 16. ročníku Slavností holovouských malináčů "O nejlahodnější jablko - MALINÁČ?" a  "O nejchutnější jablečný moučník?" Soutěžit může každý, kdo splní podmínky vypsaných soutěží. Více ikona souboruZDE. Předem vám děkujeme za účast a těšíme se na vás!

 • 273
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje - program

Dovolujeme si Vás pozvat na Slavnosti sv. Bartoloměje, které budou zahájeny v sobotu 25. srpna pouťovou zábavou na hřišti U Vagónu od 20:00 hodin hraje skupina POKROK. V neděli 26. srpna Slavnosti pokračují jarmarkem s kulturním programem u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Od pátku do neděle budou na farské zahradě v provozu pouťové atrakce pro všechny generace.

 • 221
publikováno

Výkup malináčů

Urodila se Vám spousta jablíček – malináčů? Máte zájem je v rámci 15. ročníku Slavností holovouských malináčů prodat? Přihlaste se na obecním úřadě v Holovousích. Malináče od Vás převezmeme zvážené a v označených bednách.

 • 328
publikováno

Slavnosti holovouských malináčů

Obec Holovousy ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s. r. o. Vás co nejsrdečněji zvou na 15. ročník sousedského setkání Slavnosti holovouských malináčů, které se koná v sobotu 7. října 2017. Program začíná ve 13:00 hodin na návsi v holovousích doprovázený jarmarkem s výrobky řemeslníků. Těšíme se na Vaši účast :) ikona souboruProgram najdete zde.

 • 241
publikováno

Pozvání na 4. setkání rodáků, občanů a přátel obce Holovousy

Poslední srpnový víkend bude v letošním roce patřit pouťovému jarmarku Slavnosti sv. Bartoloměje, který jsme spojili se 4. setkáním rodáků, občanů a přátel obce Holovousy. Všichni jste srdečně vítáni, samozřejmě i Ti, ke kterým se písemná pozvánka nedostala. Přijměte tedy naše pozvání, ať bylo učiněno jakoukoliv formou. Všichni jste srdečně zváni.ikona souboruPozvánka. ikona souboruPlakát.

 • 208
publikováno

Vyhlášené soutěže

Vyhlašujeme soutěže v rámci 14. ročníku Slavností holovouských malináčů a to "O nejlahodnější jablko - MALINÁČ" a "O nejchutnější jablečný moučník".

 • 209
publikováno

Slavnosti sv. Bartoloměje

Dovolujeme si Vás pozvat na Slavnosti sv. Bartoloměje, které budou zahájeny v sobotu 27. srpna pouťovou zábavou na hřišti U Vagónu od 20:00 hodin a v neděli 28. srpna Slavnosti pokračují jarmarkem s kulturním programem u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích.

 • 238
publikováno

Masopustní slavnosti

V sobotu 30. 1. 2016 se konají masopustní slavnosti v Holovousích. Průvod maškar bude zahájen ve 14:30 hodin od kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích a povede přes parcely, náves, záhumenní do hostince U Krejčů.

 • 276
publikováno

Slavnosti holovouských malináčů

Srdečně vás zveme na 13. ročník Slavností holovouských malináčů. V sobotu 3. října bude od 13:00 hodin program na hlavním podiu na návsi v Holovousích, připraveny stánky prodejců ovoce, zeleniny, řemeslníků a také regionální potraviny. Bohatý doprovodný program, den otevřených dveří v Ovocnářském výzkumném institutu. Těšíme se na vás!!

 • 231
publikováno

Pěstitelé - zahrádkáři a hospodyňky pozor!

Vyhlašujeme soutěže probíhající v rámci 13. ročníku Slavností holovouských malináčů. Soutěžit může každý, kdo splní podmínky vypsaných soutěží: „O nejlahodnější jablko-MALINÁČ“ a „O nejchutnější jablečný moučník“. ikona souboruPodrobné informace zde.