Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Sbor dobrovolných hasičů Holovousy-Chodovice

Historie

Sbor dobrovolných hasičů Holovousy – Chodovice byl založen 20. listopadu 1910. Po první valné hromadě se přihlásilo 40 členů. Historicky prvním hasičským starostou Sboru byl zvolen František Paikr, (rolník z Holovous). První stříkačku si hasiči koupili za přispění obce Holovousy 31. března 1912 od firmy Čeněk Tylš v České Skalici. Od téže firmy koupili i hasičskou výzbroj.

9. června 1912 pořádal Sbor první okrskové hasičské cvičení v Holovousích. Již od svého počátku pořádali hasiči každoročně hasičský ples.

Od vzniku Sboru se hasiči podíleli na likvidaci požárů nejen v Holovousích a Chodovicích, ale také na Chlumě, v Ostroměři, Libonicích, Domoslavicích a Bílsku. První hasičská zbrojnice sídlila v klenuté kůlně panské vinopalny.

15. února 1928, za přispění obce, byla do Sboru koupena nová motorová stříkačka od firmy ing. Holeček na Smíchově, která měla až 3 proudy.

10. června 1928 se v Holovousích konal velmi zdařený sjezd hasičských sborů z celého hořického okresu, za který si Sbor Holovousy vysloužil pochvalu předsedy spolků. Při nácviku požáru vystoupil Sbor Holovousy – Chodovice s novou motorovou stříkačkou.


SOUČASNOST

V současné době má sbor 90 členů, z toho 45 dětí. Starostou Sboru je Miroslav Rosůlek z Chodovic a velitelem Roman Balihar z Holovous. V obci Holovousy je nyní nejvíce aktivním spolkem. Každoročně pořádá hasičský ples, soutěže, sběr železa, ve spolupráci s obcí také čarodějnice a se spolkem fotbalistů akci – Ukončení sportovní sezóny U Vagónu. Pomáhá při různých akcích vesnice. Pravidelně se každý rok účastní asi 40 soutěží převážně dětských, ale i dospělých. Vybraní členové Sboru jsou začleněni v zásahové jednotce, která pomáhá při živelných pohromách ve vesnici i mimo ni. A jako jedna z mála je naše jednotka zařazena do řešení krizových situací v celém Královéhradeckém kraji.

Družstvo dětí bylo založeno v roce 2008 Romanem a Petrou Baliharovými. Organizují výlety, letní a zimní tábory. Velkou pýchou dětí jsou postupy v soutěži hry Plamen do krajského kola a také postupy do republikového kola v soutěži Požární ochrana očima dětí a dorostu. V roce 2014 se dostala na republiku Eliška Andrejsová, 2015 – dorostenky Anna Vojtěchová, Kateřina Baudyšová a Kateřina Žďárská. V roce 2017 se dorostenka Petra Baliharová nejen dostala, ale i umístila v republikovém kole na krásném 3. místě.

Vedoucí dorostu a starších dětí je Roman Balihar, mladší děti vede Petra Baliharová a přípravku Petra Škvrnová.


TECHNIKA SBORU

Hasičská stříkačka Stratílek PPS16 rok výroby 1957.

V roce 2004 byl zakoupen z vlastních zdrojů sboru starší vůz Avia Furgon a předělán k hasičským účelům. Do tohoto vozu byla tentýž rok obcí zakoupena starší hasičská stříkačka PS12.

V roce 2011 dostali od Policie ČR a nechali na své náklady předělat starší vozidlo VW transportér.

V roce 2013 získala jednotka dot aci za povodně, za kterou se nakoupilo motorové kalové čerpadlo, vysokotlaký čistič vapka, vysoušeč, elektrocentrála a přívěsný vozík.

V roce 2013 zakoupila obec starší hasičský automobil Avia A 30 K od Milety a.s. a Sbor pod dohledem pana Pavla Škvrny st. vůz zrenovoval.

V roce 2013 byl zakoupen z vlastních zdrojů sboru starší hasičský vozík s přenosnou motorovou stříkačkou PPS – 12 od Milety a.s., tento vozík členové jednotky zrepasovali a upravili pro stávající silniční provoz.


publikováno: 9. 3. 2021 17:07, admin OI

Novinky z hasičů a obce

  • začíná v - končí v
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 90
Platby v roce 2024

Platby v roce 2024

Níže přinášíme přehled o platbách za odpad, stočné, psi, zpravodaj v roce 2024

Obec
Úřad
  • začíná v - končí v
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

 sobotu 6. ledna 2024 v časech od 9:00 do 11:30 hodin u Vašich dveří zazní známá koleda "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám..."

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 72
DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

DOLNÍ MEZIHOŘÍ – UPOZORNĚNÍ!

V noci z 24. 12. 2023 na 25. 12. 2023 došlo k vylití řeky Javorky mimo koryto řeky a zaplavení některých nemovitostí v blízkosti řeky. Jedná o rekreační objekty. Vlastníkům nemovitostí doporučujeme provést kontrolu stavu svých chat a chatek.

Obec
Úřad
  • Hana Sehnoutková
  • 71
Zrušení koncertu a zpívání koled

Zrušení koncertu a zpívání koled

Vážení spoluobčané, Česká vláda vyhlásila sobotu 23. prosince dnem státního smutku na památku obětí tragické střelby, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ze solidárních důvodů jsme se rozhodli dne 23. 12. 2023 zrušit plánovaný varhanní koncert, který se měl konat v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích od 17:00 hodin. Je to ten nejmenší projev úcty k obětem této velké tragédie. Betlémské světlo si budete moct vyzvednout v kostele svatého Bartoloměje v plánovaném čase od 18:00 hodin do 18:30 hodin. Zrušeno je také zpívání koled v kostele na Štědrý večer. Všechny nás v tomto předvánočním čase zasáhla tato tragická událost a soucítíme s rodinami všech studentů i pedagogů. V sobotu 23. prosince bude i u našeho obecního úřadu viset vlajka na půl žerdi a ve 12 hodin minutou ticha a zvoněním zvonu z našeho kostela uctíme památku obětí této velké tragédie, která nemá v naší historii obdoby. Děkujeme za pochopení.

Obec