Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku a předávání ocenění krajského kola
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku a předávání ocenění krajského kola
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku a předávání ocenění krajského kola

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku a předávání ocenění krajského kola

  • začíná v - končí v
  • náves Holovousy
Akce bude zahájena bohoslužbou v 8:00 v kostele v Chodovicích a od 9:00 do 17:00 bude probíhat program na návsi v Holovousích. V prostranství návsi budou umístěny stánky s regionálními výrobky a potravinami, stánky řemeslníků. Akce se účastní mj. hejtman Královéhradeckého kraje, jeho náměstci, zástupci ministerstev, poslanci, senátoři a zástupci obcí, které se účastnily soutěže. Program bude průběžně aktualizován.
{"M\u00edsto kon\u00e1n\u00ed:":" ","Typ akce:":"slavnost","Po\u0159adatel:":"obec"}
Obec

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková
  • 16
Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Z důvodu rekonstrukce silnice Chodovice - Bílsko bude v termínu od 9. 6. 2023 - 31. 8. 2023 bude silnice uzavřena.

Obec
  • Hana Sehnoutková
  • 18

Územní plán obce Holovousy

Dne 18. 4. 2023 předložil zpracovatel Územního plánu kompletní průzkumy a rozbory s textovou částí návrhu zadání Územního plánu obce Holovousy. Tím je ukončena první etapa. Jedná se o obecné zadání, které zahrnuje všechny žádosti fyzických i právnických osob, které jsme obdrželi. Město Hořice – Odbor územního plánování zaslal k vyvěšení návrh zadání na úřední desku.

Obec
  • Hana Sehnoutková

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 7. října 2023 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 49
Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Nestátní nezisková a veřejně prospěšná organizace Domeček plný koleček, z. s. (DPK) poskytuje již mnoho let nepřetržitou terénní osobní asistenci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně všech svátků) v regionech Novopacka a Hořicka, tedy i v naší obci Holovousy. Starají se o nesoběstačné lidi (jakéhokoliv věku – od dětí až po seniory) v přirozeném prostředí jejich domova.

Obec