Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

  • Hana Sehnoutková
  • 40

Nestátní nezisková a veřejně prospěšná organizace Domeček plný koleček, z. s. (DPK) poskytuje již mnoho let nepřetržitou terénní osobní asistenci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně všech svátků) v regionech Novopacka a Hořicka, tedy i v naší obci Holovousy. Starají se o nesoběstačné lidi (jakéhokoliv věku – od dětí až po seniory) v přirozeném prostředí jejich domova.

Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!
Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!
Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Profesionální osobní asistentky ze spolku DPK jezdí za svými klienty domů a pomohou doslova se vším, co nesoběstační lidé potřebují, aby mohli zůstat doma a být nadále aktivní. Pomáhají při osobní hygieně (koupání, toaleta, atd.), při zajištění stravy a chodu domácnosti (včetně nákupů), při vyřizování na úřadech a osobních záležitostí, při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zajišťují také doprovod a dopravu na kulturní, sportovní a společenské akce a mnoho dalších činností.


Nyní (i díky dlouhodobé podpoře obce Holovousy) spolek DPK opět navyšuje kapacitu této služby a nabízí dalším lidem, kteří se o sebe již nedokáží plně postarat, aby zůstali ve svých domovech a nebáli se toho, že tím neúměrně zatíží své blízké. Pečujícím rodinám pracovníci z DOMEČKU vzkazují, že nemusí své nesoběstačné děti nebo prarodiče a rodiče, kteří je třeba celý život podporovali, dávat do žádných ústavů a nových „domovů“, že se s pomocí této služby o ně zvládnou postarat doma, kde je samozřejmě ta kvalita života úplně jinde. Jsou připraveni udělat maximum pro to, aby každý člověk v regionu Novopacka a Hořicka mohl žít v domácím prostředí a aby mohl být co nejvíce aktivní. Jsou schopni pomáhat natolik, že pečující osoby mohou chodit dále do své práce, jezdit na dovolenou, atd. Stát, kraj a také obec Holovousy přispívá na to, abyste mohli zůstat doma – neváhejte a zkuste také využít těchto služeb, než se rozhodnete jinak!!!


Nesoběstačný člověk (nebo jeho zástupce) si může na úřadu práce požádat o příspěvek na péči až do výše 19 200,- Kč měsíčně. To sice stačí cca pouze na 4 hodiny asistence denně, ale složit na asistenci se může i širší rodina a přátelé – není asi lepší dárek než dopřát svým blízkým, aby mohli žít doma, ve vaší blízkosti. Veškeré informace o nepřetržité terénní osobní asistenci najdete na www.D-P-K.cz. Můžete je ale kontaktovat také přímo telefonicky na čísle:
773 183 268, nebo e-mailem na: asistence.dpk@email.cz. Rádi vám zodpoví veškeré vaše dotazy.


Spolek DPK vás chtěl také požádat o finanční podporu, aby se mohla tato služba dále rozvíjet. Momentálně potřebují pro své tři nové asistentky automobily, bez kterých by se nemohli za klienty dopravit. Potřebují také zvětšit sklady kompenzačních pomůcek a některé kompenzační pomůcky (toaletní vozíky, zvedáky, atd.) dokoupit. Pokud se rozhodnete jim pomoci, tak prosí raději o drobnější, ale dlouhodobější podporu, než jednorázovou pomoc – díky tomu mohou další rozvoj této služby lépe plánovat. Nejjednodušší forma podpory je zaslání dárcovské SMS na tel. číslo: 87 777 ve tvaru: DMS TRV DOMECEK 30 nebo DMS TRV DOMECEK 60 nebo DMS TRV DOMECEK 90 nebo DMS TRV DOMECEK 190 (měsíčně vám bude automaticky odečteno 30 nebo 60 nebo 90 Kč nebo 190 Kč do doby, než tento příkaz zrušíte odesláním SMS ve tvaru STOP DOMECEK). Libovolnou finanční částku můžete také zasílat pravidelně (trvalým příkazem) na účet jejich veřejné sbírky – číslo účtu: 218286566/0300. Rádi vám vystaví potvrzení pro snížení daňového základu. Můžete to vnímat i jako platbu za pojistku na dobu, až je budete potřebovat.

Obec

Novinky z obce

  • Hana Sehnoutková

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 7. října 2023 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
  • Hana Sehnoutková
  • 42
Pojízdná prodejna

Pojízdná prodejna

Pojízdná prodejna je zpět!

Milí spoluobčané, opět bude do našich obcí zajíždět pojízdná prodejna pana Poláka, která Vám nabízela zboží v době covidové. Jejich služeb můžete využít každý pátek, poprvé 10. března. Bude přijíždět nejprve do Holovous před obecní úřad v 9:00 hodin, další zastávka bude v Chodovicích u Svartesu v 9:20 hodin. Přesný čas však nelze zaručit, záleží mimo jiné i na silničním provozu. Buďme proto trpěliví, jiná možnost nákupu už zajistit nelze. Pan Polák nabízí pečivo, chléb, sladkosti, uzeninu, mléčné výrobky, drogerii. Věříme, že jsme Vám, kteří nemáte sami možnost jezdit na nákup do Hořic nebo potřebujete něco narychlo, udělali radost!

Obec