Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Galerie

Hasiči
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
Dnes nás na obecním úřadě v Holovousích potěšila milá návštěva malých koledníčků z MŠ Chodovice ???
Za vyšupání paní starostky s krásnými koledami se jim dostalo sladké odměny ? i barevné stužky ? na pomlázky, za které děkujeme panu Brunclíkovi z Chodovic, který upletl pro všechny děti ze školky. Koledníkům přišel vhod i teplý čaj ?☕ na cestu jim krásně svítilo sluníčko ? a my moc děkujeme za krásné popřání Velikonoc ??? i Vám všem přejeme klidné a pohodové prožití Velikonočních svátků ??♥️
Volný čas
 • Hana Sehnoutková

Víkendové masopustní veselí pokračovalo v zámeckém sálu také v neděli odpoledne maškarním karnevalem pro děti. Roztomilé masky se svým doprovodem zaplnily sál. Letos se jich k naší velké radosti sešlo 34 a všem to náramně slušelo. Celé odpoledne se tančilo, skotačilo, zpívalo a soutěžilo.  Oblíbeným hitem byla písnička „Jede, jede mašinka“. 

I letos byla připravena naše tradiční tombola, při které každá maska vyhrává. Užili jsme si spoustu legrace a na konci karnevalu se mnohým ani nechtělo domů. To bylo pro nás pořadatele největší odměnou. Výběr písniček a hudební produkci zajistil Lukáš a Péťa Doležalovi a se soutěžemi pomohla Amálka Baliharová s Terkou Škvrnovou, děkujeme.  To byl ale náročný víkend – legrace si užili malí i velcí. A kdo naše veselí nestihl, tak třeba za rok na viděnou. Budeme se těšit. Velké poděkování patří společnosti ZÁMEK A PARK HOLOVOUSY s.r.o. za bezplatné zapůjčení sálu.

Obě akce jsme si poprvé díky vstřícnosti majitelů užili v příjemném prostředí na zámku. Děkujeme.

 Děkujeme také všem, kteří svým přičiněním přispěli ke zdárnému konání obou akcí.  

Volný čas
 • Hana Sehnoutková

Po dvouleté odmlce způsobené proticovidovými opatřeními jsme s radostí opět navázali na tradiční masopustní veselí v naší obci. Do příprav a organizace masopustního průvodu se ve spolupráci s obecním úřadem iniciativně zapojili pánové Jakub Kadečka a Vilém Svoboda. Sraz masopustního průvodu byl v sobotu 18. února v 14:30 hodin tradičně u kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích. Průvod vedl koňský povoz pana Noska z Rohoznice a do kroku hrála kapela souboru Hořeňák z Lázní Bělohrad. Za povozem už kráčely masky. Nechyběl medvěd ani smrtka, trhovci s voňavými koláčky a preclíky, ale také bio zeleninou i s panem hostinským, hroznové víno, brouk Pytlík, Ferda mravenec s Beruškou a kamarádkou plošticí a nesmíme zapomenout ani na pana řezníka s prasátky J a samozřejmě řadu nápaditých a vtipných masek. Po cestě bylo několik zastávek na občerstvení. První jsme se zastavili u Šubrtu pod pergolou, kam bylo přemístěno tradiční občerstvení u Svartesu. I když trochu pršelo, nálada v průvodu byla výborná, jedlo se, pilo, ale také tancovalo. Další zastávkou bylo milé občerstvení u Kvasničků. Tam se do průvodu přidala také rodinka vosáků a to byl problém pro sladké hroznové víno J. Posilněni dobrotami a teplým svařákem průvod pokračoval do sportovního areálu U Vagónu, kde bylo připraveno obecní občerstvení. Pergola se zaplnila, Hořeňák hrál a připravené dobroty přišly k chuti každému. Všichni hostitelé jako poděkování dostali od medvěda věneček se čtyřlístkem pro zdraví a štěstí na celý rok. Další cesta masek s povozem vedla na náves do Holovous, kolem rybníka. Průvod byl zakončen poprvé v historickém sále zámku, kde masopustní veselí pokračovalo tancovačkou do 24:00 hodin. Sál byl zaplněn k prasknutí, občerstvení bylo zajištěno. Členové souboru Hořeňák hráli do té doby, než je v 18:00 hodin vystřídala kapela JV Flowers. Velké poděkování patří firmě Svartes s.r.o. za finanční dar, který byl použit na úhradu faktury za kapelu.

Ve 20:00 hodin se konalo vyhlášení nejlepších masek. Na třetím místě se umístila rodinka nezbedných vosáků, druhé bylo hroznové víno, které si cenu přebíralo už bez bobulí a první místo obsadil Ferda mravenec s celou svoji družinou.

Poděkování však patří všem maskám, které se masopustního průvodu zúčastnily. I když předpověď počasí nás všechny strašila, nakonec spadlo jen pár kapek a výborná nálada provázela celý průvod. Na své si přišly všechny věkové kategorie, a kdo se letos přišel podívat, třeba se k nám, maškarám, za rok také přidá. Vymyšlení a nachystání převleků dá velkou práci a stojí i náš čas, ale ta legrace a zábava stojí za to!

Volný čas
 • Hana Sehnoutková

Prvenství v novém roce zastávají tradiční obchůzky Tří králů. Letos v sobotu 7. ledna jsme se sešli ráno s rodiči a dětmi ve škole. Během chvíle bylo vše připraveno a na obchůzky se vydalo pět skupinek tří králů s dospělým doprovodem, pokladničkou, křídou a mapkou trasy.

Po zazvonění u Vašich dveří a zazpívání koledy "My tři králové jdeme k vám..." byly děti pochváleny a odměněny dobrotami a finančním obnosem do kasiček. Celé dopoledne trvá obejití jednotlivých tras. Tentokrát nikomu nemrzly uši ani nos, protože počasí bylo téměř jarní.

Velké poděkování patří všem, kteří obdarovali! Děti nemohly své košíčky ani unést a už se těšily, jak si doma pochutnají. Milí spoluobčané, přispěli jste na konto Pro obnovu kostela neuvěřitelnou částkou 26.581,- Kč. Poděkování patří také našim školákům a rodičům, kteří věnovali svůj čas. Bez nich by totiž obchůzky vůbec nemohly být. Jsme pyšní na udržitelnost této akce, která má svůj význam a zároveň ukazuje dětem důležité hodnoty. DĚKUJEME!

Volný čas
 • Hana Sehnoutková

Poslední adventní koncert se konal na zlatou neděli 18. prosince. Sníh křupal pod nohama a do našeho zachumeleného kostelíčku přijel chrámový sbor CARMINA SACRA z Nového Bydžova a jeho sólisté. Na varhany zahrál pan Ondřej Vávra. Kostelem se nesly krásné vánoční písně. Zima byla sice veliká, ale vánoční koncert zahřál u srdce každého, kdo přišel.

Obec
 • Hana Sehnoutková

V sobotu 10. prosince jsme na adventním věnci v kostele svatého Bartoloměje rozsvítili třetí svíčku. Naše pozvání přijal ženský flétnový soubor Pifferaios společně s mužským sborem Toni dei Signori pod vedením Ivany Václavů. Koncert nesl název Přišlo jsi k nám, Jezulátko. Až se tajil dech z podání všech účinkujících. Odměnou byl velký potlesk, který zněl ze zaplněného kostela a jistě si každý z nás nesl v srdci spoustu prožité nádherné energie!

Volný čas
 • Hana Sehnoutková

Po dvouleté odmlce způsobené proticovidovými opatřeními jsme mohli opět uskutečnit posezení pro naše seniory. V letech předešlých se posezení konalo v prostorách školní jídelny, ale letos jsme rádi pozvali naše seniory do nového zázemí u občerstvení U Vagónu – do přístavby. Byli jsme mile překvapeni, v jak hojném počtu jsme se sešli. Po uvítání paní starostkou měly vystoupení děti ze základní školy. Zazpívaly koledy a sólisté zahráli na harmonium a všechny přítomné obdarovaly vánočním přáníčkem. Dětem se vystoupení moc povedlo, zaslouží si právem velkou pochvalu. Poté už si mohli naši spoluobčané důchodového věku povídat a vzpomínat na roky předešlé se svými známými. K příjemné atmosféře přispělo občerstvení a nápoje podle chuti. Na tvářích byla vidět radost a spokojenost.

publikováno: 21. 7. 2020 20:41,

Novinky z obce

 • Hana Sehnoutková
 • 16
Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Uzavírka silnice Bílsko - Chodovice

Z důvodu rekonstrukce silnice Chodovice - Bílsko bude v termínu od 9. 6. 2023 - 31. 8. 2023 bude silnice uzavřena.

Obec
 • Hana Sehnoutková
 • 18

Územní plán obce Holovousy

Dne 18. 4. 2023 předložil zpracovatel Územního plánu kompletní průzkumy a rozbory s textovou částí návrhu zadání Územního plánu obce Holovousy. Tím je ukončena první etapa. Jedná se o obecné zadání, které zahrnuje všechny žádosti fyzických i právnických osob, které jsme obdrželi. Město Hořice – Odbor územního plánování zaslal k vyvěšení návrh zadání na úřední desku.

Obec
 • Hana Sehnoutková

Slavnosti holovouských malináčů

Slavnosti holovouských malináčů letos připadají na sobotu 7. října 2023 od 13:00 hodin.

Níže v souboru naleznete přihlášku pro prodejce, kteří mají zájem se slavností účastnit. Prosíme o její důkladné přečtení a vyplnění, následně odeslání na email akce.holovousy@seznam.cz. 

Obec
Volný čas
 • Hana Sehnoutková
 • 49
Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Zůstaňte doma - terénní osobní asistence vám pomůže!!!

Nestátní nezisková a veřejně prospěšná organizace Domeček plný koleček, z. s. (DPK) poskytuje již mnoho let nepřetržitou terénní osobní asistenci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně všech svátků) v regionech Novopacka a Hořicka, tedy i v naší obci Holovousy. Starají se o nesoběstačné lidi (jakéhokoliv věku – od dětí až po seniory) v přirozeném prostředí jejich domova.

Obec