MALINÁČE na prodej

Urodila se Vám spousta jablíček – malináčů? Máte zájem je v rámci 11. ročníku Slavností holovouských malináčů prodat? Přihlaste se na obecním úřadě v Holovousích. 

Připravujeme stánek pro prodej pravých Holovouských malináčů. Zvážená jablka předejte na obecní úřad od 1. 10. do 3. 10. v době od 7:00 do 15:30. V týdnu od 7. 10. do 11. 10. 2013 budou neprodaná jablka vrácena zpět svým majitelům + za prodaná jablka budou vyplaceny odměny. Výkupní cena jablek je 10,- Kč/1kg.