Netradiční soutěž v požárním sportu - Holovousy 2013

V sobotu 22.června se konaly u nás v Holovousích u vagónu „Netradiční hasičské závody“. I když počasí ráno nebylo moc pěkné, během dne nám sluníčko začalo krásně hřát.

Dopoledne mezi s sebou závodily děti. Bylo pět družstev starších, tři mladší a jedna přípravka. Závod byl rozdělen na dvě části: na požární útok, kde děti vybíhaly z lavic ( přípravka z lehátek) a štafeta, při které se přelévala voda z pneumatiky do helmy a z helmy do džberovky a na závěr se muselo nastříkat 5l vody do terče.

Přípravka nám předvedla krásné dva útoky, mladší děti se umístily na 1. a 3. místě a starší děti na 2. a 3.místě.

Odpoledne předvedli svoje výkony muži a ženy. Byly čtyři družstva mužů a tři družstva žen. Závody v požárním útoku a štafetě byly stejné jako dopoledne u dětí.Naši muži obsadili 2.a3.místo a ženy 1.a2.místo. O přestávce mezi závody nám naši veteráni předvedli svůj požární výstřik, který se jim moc povedl. Děkujeme.

Od ranních hodin až do pozdě nočních hodin nám hrál „Kamión plný písniček“, nejen k poslechu, ale i večer k tanci.

Chtěla bych poděkovat všem hasičům,kteří vypomohli s přípravou a úklidem o závodech, všem sponzorům a našim spoluobčanům a přátelům hasičů, kteří nás přišli povzbudit a večer se přišli pobavit.

Foto zde. 

Petra Baliharová