Kostel sv.Bartoloměje v Chodovicích

IMG 1919Historie kostel

 První písemná známka o kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích je v listině pražského arcibiskupa Jana z Lochenic r roku 1389. Přesný rok založení kostela není znám, ale lze usuzovat, že vznikl již  v 11. nebo 12. století. Archeologické nálezy v okolí kostela svědčí o bohatém osídlení už 9. století, kdy slovanské hradiště v blízké oboře bylo centrem celého kraje. Kolem hradiště byly rozloženy hospodářské osady, v Chodovicích severně a jihovýchodně od kostela.

 Významnou etapou dějin kostela bylo 16. století, kdy v něm byli pohřbíváni tehdejší majitelé panství, Karlíkové z Nežetic, kteří se jej vybrali za patronátní kostel. Jejich renezanční náhrobky jsou jedním z nejcennějších uměleckých artefaktů objektu. Dá se předpokládat, že v této době kostel ukončil svou přestavbu z gotické do renezanční podoby. K dispozici byly postupně tři zvony - z roku 1444, 1550, třetí z roku 1688. Malý zvon byl ještě navíc pořízen v roce 1792.

 Tou nejšťastnější etapou historie kostela byla 2. polovina 18. století za vlastnictví panství rodem La Mottů de Frintropp a pak rodem z Leveneurů. Z té doby máme přesnější informace o farní škole, která existovala při kostele už  od 14. století. U kostelního hřbitova byla přistavěna nová kostnice. Rozhodující ale byla pozdně barokní přestavba, kdy dostal kostel svou nynější podobu. Jde o dílo z okruhu žáků a následovníků K.l. Diezenhofera. Zachována byla původní gotická dispozice hranolové věže. Hlavní loď byla o třetinu rozšířena západním směrem, zasazena nová kasulová okna, přestavěno kněžiště a polygonální presbytář. Stavba připomíná typ jednoduché nenákladné stavby, které jsou typické pro josefínskou periodu doplňování a zahušťování církevní správy, kdy ekonomická nenáročnost a efektivnost byly nejvíce žádanými a určujícími elementy. Leveneurové se dále zasloužili o výstavbu nové fary jižně od kostela s velmi zajímavou mansardovou střechou, a také o výstavbu nové kamenné školy. František Josef Leveneur je dalším z majitelů holovouského panství, který je pohřben v kostele. Černá mramorová deska obsahuje stručné shrnutí jeho titulů a zásluh, včetně řádu Marie Terezie.

 Tím etapa vývoje a výstavby kostela končí, dále už následovaly jen dílčí úpravy. Za zmínku stojí zrušení hřbitova kolem kostela koncem 19. století, počátkem 20. století ještě příkladná aktivita tehdejšího chodovického faráře Antonína Vika, za něhož  byly instalovány věžní hodiny, zakoupena nová křížová cesta, kostel byl omítnut a pořízeno venkovní secesní oplocení včetně hodnotné brány.

 Kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích je výraznou jedinečnou a malebnou dominantou vesničky na úpatí hořického Chlumu. Spolu s konecchlumským kostelíkem vytváří v tomto zalesněném prostoru s roztroušenými vesničkami typické venkovské panorama. Jeho likvidací by byla krajina výrazně ochuzena.


Nabídka služeb v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích

- svatby - možnost pořádání církevních i civilních svateb

- pohřby

- koncerty, výstavy - prostory...