Aktuální oznámení

Výroční zpráva za rok 2020 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Den vyvěšení:28.2.2021
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:-----

Podrobnosti: