Aktuální oznámení

Výroční zpráva za rok 2019 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Den vyvěšení:28.2.2020
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:-----

Podrobnosti: