Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Akce

Vyhledat dle kritérií:

Název akce:
  
Typ akce:
Místo konání:
Pořadatel:
Zobrazit:
<
2020
>
 
Zobrazit jakokalendář seznam

Volby do zastupitelstev krajů konané 2. a 3. října 2020

Volby prezidenta republiky 2018
2.10.2020 - 3.10.2020
•Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 08:00 do 14:00 hodin. •Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je: Obecní úřad, Holovousy č.p. 39, 508 01 Hořice, telefonní spojení do volební místnosti – tel.: 493 691 538. •Z důvodu Mimořádných opatření vydaných vládou s platností od 1. 9. 2020 je povinnost vstoupit do volební místnosti s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. •Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem povolení k pobytu. •Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. •Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena.
Místo konání: v knihovně OÚ
Typ akce: volby
Pořadatel: obec
 
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load