Přihlášení

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
19.10.2021 - 27.10.2021 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
18.10.2021 - 2.11.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/28430 a III/28432 v obci Holovousy ----- -----
18.10.2021 - 2.11.2021 ROZHODNUTÍ - o změnu rozhodnutí o umístění stavby označené jako "D35 Úlibice - Hořice" ----- -----
15.10.2021 - 15.11.2021 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ----- -----
8.10.2021 - 23.10.2021 Veřejná vyhláška ----- -----
23.9.2021 - 9.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ----- -----
14.9.2021 - 29.9.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ----- -----
6.9.2021 - 16.9.2021 První zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ----- -----
31.8.2021 - 7.9.2021 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
25.8.2021 - 9.9.2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Novostavba rodinného domu, Chodovice, Holovousy ----- -----
24.8.2021 - 10.10.2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ----- -----
24.8.2021 - 10.10.2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ----- -----
10.8.2021 - 25.8.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/28430, III/28431 a III/28432 v obci Holovousy ----- -----
10.8.2021 - 25.8.2021 Rozhodnutí o povolení uzavírky - úplnou uzavírku na silnici č. III/28430 a III/28432 v obci Holovousy z důvodu realizace stavby,,Oprava silnice III/28432 Holovousy - I. etapa" ----- -----
6.8.2021 - 10.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ----- -----
3.8.2021 - 18.8.2021 Usnesení - Dražební vyhláška ----- -----
30.7.2021 - 14.8.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v obci Holovousy ----- -----
22.7.2021 - 4.8.2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny CHLOUMKY ----- -----
22.7.2021 - 6.8.2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny CHODOVICE ----- -----
12.7.2021 - 27.7.2021 POZVÁNKA - na valnou hromadu Honebního společenstva Bašnice - Dobrá Voda ----- -----
7.7.2021 - 22.7.2021 Veřejná vyhláška - seznámení s odvoláním ----- -----
21.6.2021 - 28.6.2021 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
11.6.2021 - 29.6.2021 Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2020 s přílohami ----- -----
11.6.2021 - 29.6.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2022 - 2024 ----- -----
10.6.2021 - 25.6.2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení "D35Úlibice - Hořice, Oboustranná odpočívka" ----- -----
10.6.2021 - 25.6.2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení - Rekonstrukce silnic III. třídy "III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy" ----- -----
9.6.2021 - 24.6.2021 Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor ----- -----
7.6.2021 - 22.6.2021 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - zahájení společného řízení - Novostavba rodinného domu, Chodovice, Holovousy ----- -----
1.6.2021 - 8.6.2021 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
28.5.2021 - 18.6.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek ----- -----
26.5.2021 - 10.6.2021 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby "D35 Úlibice - Hořice, změna DÚR" ----- -----
20.5.2021 - 10.6.2021 Návrh Závěrečného účtu obce Holovousy za rok 2020 ----- -----
11.5.2021 - 26.5.2021 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021) ----- -----
7.5.2021 - 22.5.2021 Veřejná vyhláška - Sdělení - Rekonstrukce silnic III. třídy "III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy" ----- -----
27.4.2021 - 12.5.2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření - k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) ----- -----
30 21.4.2021 - 21.5.2021 Veřejná vyhláška ----- -----
12.4.2021 - 27.4.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení "D35 Úlibice - Hořice" ----- -----
12.4.2021 - 12.5.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce ----- -----
6.4.2021 - 13.4.2021 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
1.4.2021 - 16.4.2021 Veřejná Vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK a Úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 ----- -----
27.3.2021 - 11.4.2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) ----- -----
24.3.2021 - 8.4.2021 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1-2021 ----- -----
23.3.2021 - 7.4.2021 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ - "D 35 Úlibice - Hořice, Oboustranná odpočívka" ----- -----
18.3.2021 - 25.3.2021 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
12.3.2021 - 15.4.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení "D35 Úlibice - Hořice" ----- -----
10.2.2021 - 25.2.2021 Veřejná vyhláška - Oprava zřejmých nesprávností "Odpočívka Holovousy" - "D35 Úlibice - Hořice, oboustranná odpočívka" ----- -----
5.2.2021 - 20.2.2021 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - zahájení společného řízení - Odpočívka Holovousy ----- -----
2.2.2021 - 9.2.2021 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
1.2.2021 - 16.2.2021 Usnesení - Dražební vyhláška - se nekoná ----- -----
27.1.2021 - 11.2.2021 OBEC HOLOVOUSY - kotlíkové dotace č. 21OPK01 ----- -----
10.12.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 15/2020 ----- -----
9.12.2020 - 28.12.2020 Obecně závazná vyhláška 2/2020 ----- -----
1.12.2020 - 8.12.2020 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
30.11.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 14/2020 ----- -----
27.11.2020 - 27.12.2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - povolení výjimky ----- -----
25.11.2020 - 13.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU MIKROREGIONU PODCHLUMÍ - Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2021 ----- -----
25.11.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 13/2020 ----- -----
24.11.2020 - 9.12.2020 Usnesení - Dražební vyhláška ----- -----
23.11.2020 - 8.12.2020 Návrh rozpočtu obce Holovousy na rok 2021 ----- -----
19.11.2020 - 4.12.2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - Holovousy knn pro p.č. 157/68 ----- -----
12.11.2020 - 27.11.2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - Rekonstrukce silnic III. třídy "III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy" ----- -----
6.11.2020 - 21.11.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu ----- -----
3.11.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 12/2020 ----- -----
22.10.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 11/2020 ----- -----
20.10.2020 - 4.11.2020 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území ----- -----
16.10.2020 - 31.10.2020 Omezení provozu veřejné dopravy v KHK ----- -----
12.10.2020 - 27.10.2020 OBEC HOLOVOUSY - Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - Provozovna služeb pro občany ----- -----
12.10.2020 - 27.10.2020 OBEC HOLOVOUSY - Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - Provozovna maloobchodu potravin a doplňkového sortimentu ----- -----
12.10.2020 - 28.10.2020 OBEC HOLOVOUSY - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 ----- -----
12.10.2020 - 25.10.2020 OBEC HOLOVOUSY - Omezený provoz obecního úřadu a knihovny ----- -----
11.10.2020 - 26.10.2020 NAŘÍZENÍ - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 2/2020 ----- -----
8.10.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 10/2020 ----- -----
1.10.2020 - 12.10.2020 NAŘÍZENÍ - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020 ----- -----
29.9.2020 - 6.10.2020 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
23.9.2020 - 8.10.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Holovousy knn pro p.č. 157/68 ----- -----
17.9.2020 - 2.10.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ----- -----
17.9.2020 - 2.10.2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ----- -----
16.9.2020 - 3.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ----- -----
4.9.2020 - 19.9.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení řízení o povolení výjimky ----- -----
3.9.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 9/2020 ----- -----
1.9.2020 - 10.9.2020 První zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 ----- -----
28.8.2020 - 12.9.2020 Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání ----- -----
26.8.2020 - 10.9.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 při obci Holovousy ----- -----
26.8.2020 - 10.9.2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - oprava zřejmých nesprávností - Rekonstrukce silnic III. třídy "III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy" ----- -----
18.8.2020 - 3.10.2020 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 ----- -----
18.8.2020 - 3.10.2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 ----- -----
7.8.2020 - 22.8.2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - stavební povolení - Rekonstrukce silnic III. třídy "III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy" ----- -----
5.8.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 8/2020 ----- -----
4.8.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 7/2020 ----- -----
2.8.2020 - 3.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020 ----- -----
1.8.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 6/2020 ----- -----
30.7.2020 - 29.8.2020 Záměr Královéhradeckého kraje č.61/2020 ----- -----
30.7.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 5/2020 ----- -----
20.7.2020 - 29.7.2020 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy ----- -----
10.6.2020 - 26.6.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Vyvěšení záměru směny pozemků ----- -----
10.6.2020 - 26.6.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Vyvěšení záměru prodeje pozemků ----- -----
10.6.2020 - 26.6.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Vyvěšení záměru prodeje pozemků ----- -----
4.6.2020 - 31.12.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 4/2019 ----- -----
1.6.2020 - 1.7.2020 Informace ohledně kotlíkových dotací ----- -----
27.5.2020 - 12.6.2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU MIKROREGIONU PODCHLUMÍ - Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2019 ----- -----
Vytvořeno 27.6.2009 17:07:36 | přečteno 79644x | lidanosk
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load