Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Údaje o projektu

logolink_OK

Základním cílem předkládaného projektu je zavedení nových forem výuky vycházejících z principů reformní pedagogiky do výuky dvoutřídní venkovské školy, které reflektují místo a sounáležitost s obcí. Vytvořena bude metodika využitelná pro výuku na venkovských školách. Nové metody výuky budou aplikovány do ročního školního cyklu, který bude následně vyhodnocen a prezentován pedagogům venkovských škol. Součástí výuky budou i poznávací týdenní pobyty dětí (zimní a letní), exkurse. Cílem bude začlenit do výuky metody projektového vyučování, výuka bude vycházet z místní historie, geografie, tradic a bude postavena na prožitku dítěte,rozvíjena bude enviromentální výchova. Výuka bude provázáva s navazujícími volnočasovými aktivitami, které budou současně rozvíjet spolkové aktivity obce. Škola bude otevřena veřejnosti a stane se komunitním centrem obce - školou pro udržitelný rozvoj. Učebny budou pro nové metody výuky vybaveny nábytkem a počítači.

logolink_OKI. Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Název výzvy: Královéhradecký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Název projektu anglicky: Chodovice - school for life

Název projektu: Malotřídní škola Chodovice - škola pro život

Projekt

Předpokládané datum ukončení projektu:

30.09.2010

Předpokládané datumzahájení projektu:

01.09.2009

Typ projektu:

grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Název prioritního tématu: Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

V případě potřeby bude žádost OPVK k nahlédnutí u paní ředitelky ZŠ Chodovice. Zde je pouze pracovní verze.ikona souboruskola pro zivot

Navigace

Údaje o projektu

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (45)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load