Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Sdružení občanů při ZŠ Chodovice

Sdružení občanů při ZŠ Chodovice bylo založeno v roce 1995 s hlavním cílem vyplnit volný čas dětí a mládeže obcí Chodovice, Holovousy a Chlum. Preventivně působit proti nežádoucím společenským jevům vyplněním volného času neorganizované mládeže.

Oblast zaměření aktivity, cílová skupina

V minulých letech jsme působnost rozšířili na mikroregion v blízkém okolí (Ostroměř, Vojice, Milovice, Bílsko a další). I nadále chceme pokračovat prací ve všech aktivitách sdružení, tj. v zájmových kroužcích, ekologických aktivitách, víkendových a jednorázových akcích.
Dále plánujeme prohloubení spolupráce a výměnných akcích se školou v Itálii ve městě Sgurgola, konkrétně pobyt dětí z Itálie u nás koncem května 2006. Při této akci počítáme s účastí rodičů , institucí a veřejnosti.
Do projektu je zahrnuta aktivní spolupráce se sdružením pro záchranu kostela v Chodovicích.
Již v minulých letech se osvědčilo propojení a spolupráce několika generací, některé akce jsou určeny pro děti různých věkových kategorií, jejich rodiče, ale i širší veřejnost. Do projektu nejsou začleněny pouze místní děti, ale i obyvatelé okolních obcí, kde se tyto aktivity neuskutečňují.

Způsob realizace, časový harmonogram

a) Zájmové kroužky

Sportovní kroužek - lektor pan Miroslav Špicar, 1x týdně 2 hodiny pro žáky 1.-5. ročníku.
Náplň: Sportovní aktivity dle zájmu dětí a místních možností. Například míčové hry, hry v lese, turistika, cykloturistika, stolní tenis, plavecký výcvik, bruslení, sjezdové lyžování, běžky, fotbalový turnaj s okolními obcemi. Týdenní výcvikový zimní pobyt na horách. Jednodenní či víkendové zájezdy na hory, pětidenní letní táboření

Hudební kroužek - lektor Lenka Doležalová, 1 x týdně 1 hodina pro žáky 1.- 3.ročníku
Náplň: Hra na flétnu, poslech vážné hudby, zájezd na vhodné hudební představení pro děti a rodiče.

Výtvarný kroužek 1 - lektor Zuzana Slezáková, 1 x měsíčně 4 hodiny pro všechny zájemce z řad dětí a mládeže obcí Chodovice, Chlum, Holovousy .
Náplň: Výtvarné činnosti : vánoční a velikonoční vazba, šperky z přírodních materiálů, batikování, linorit, pletení z pedigu, keramika, malba na hedvábí, drátkování a podobně. Návštěva Muzea a Galerie v Hořicích, Muzea ve Dvoře Králové, vernisáž a výstava prací dětí.

Výtvarný kroužek 2 - zahájil činnost v září 2005 pod vedením Jany Kubíčkové, 1 x týdně pro starší děti z okolních obcí.
Náplň: výtvarné činnosti, zejména malba a kresba.

Zdravotnický kroužek - lektor paní Lenka Kořísková, 1 x týdně pro žáky 4.-5.ročníku
Náplň: Zdravověda, spolupráce s ČČK, účast v soutěži mladých zdravotníků

Kroužek informatiky - lektor ing. Petr Kloutvor, 1x týdně pro žáky 2.-5.ročníku
Náplň: základní znalosti a dovednosti s PC

Kroužek anglického jazyka - lektor Soňa Jarošová, 2x týdně pro žáky 1.-3. ročníku, základy Aj., konverzace , korespondence a E-maily s dětmi v Itálii

Keramický kroužek - lektor Zuzana Slezáková, Irena Peterová, 1 x měsíčně 4hodiny . Tento kroužek zahájil činnost v loňském školním roce pro velký zájem z řad mládeže i dospělých .
Náplň: Práce na hrnčířském kruhu, keramické výrobky, glazování, návštěva výrobny keramiky v Hořicích. Z fondu sdružení byl zakoupen hrnčířský kruh a elektrická pec.
V říjnu loňského roku se uskutečnil prodej výtvarných prací dětí na oslavách holovouského malináče. Výtěžek byl použit na služby - fotodokumentace a na nákup potravin pro vánoční besídku s pohoštěním. V příštím roce plánujeme prodejní jarní - velikonoční výstavu.

b) Jednorázové akce

- besídka k Svátku matek a vánoční besídka (děti, rodiče, veřejnost)
- oslava Dne dětí
- jednodenní výlety (ZOO, kulturní památky, pěší a cyklo výlety)
- oslava a vítání jara (širší veřejnost)
- lampiónový průvod k pomníku (širší veřejnost)
- návštěva Jičína-města pohádky
- kulturní zájezdy na divadelní či hudební představení do Prahy, Hořic
- koledování na Tři krále (výtěžek na kostel)
- návštěva loděnice v Ostroměři
- Holovouská neckyáda
- fotbalový a hokejový turnaj o pohár starosty Holovous
- lyžařské závody v Mezihoří
- exkurze v knihovně, muzeu
- vystoupení dětí na akcích obcí : odemykání Javorky, oslavy holovouského malináče, vánoční vystoupení pro důchodce
- vánoční besídka, besídka k svátku maminek

c) Ekologické aktivity

- úprava zeleně v okolí školy
- péče o pomníky v obcích Chodovice a Holovousy
- ekologické výrobky
- sběr druhotných surovin a léčivých bylin
- oslava Dne Země

d) Výměnné akce s dětmi z Itálie

Pokračování v započatých akcích - výměna zkušeností , výrobků, korespondence, další získávání informací o místě bydliště, o vlasti, krajině, dějinách, o tradicích a podobně.
V loňském roce se uskutečnila naše návštěva ve Sgurgole, děti z Itálie přivítáme poslední týden v květnu tohoto roku. Pro jejich pobyt připravujeme pestrý program.

Vytvořeno 10.6.2009 10:34:34 | přečteno 4874x | vaclavikova

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load