Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

SDH Holovousy

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLOVOUSY

HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů Holovousy – Chodovice byl založen 20. listopadu 1910. Po první valné hromadě se přihlásilo 40 členů. Historicky prvním hasičským starostou sboru byl zvolen František Paikr, (rolník z Holovous). První stříkačku si hasiči koupili za přispění obce Holovousy 31. března 1912 od firmy Čeněk Tylš v České Skalici. Od téže firmy koupili i hasičskou výzbroj.

9. června 1912 pořádal sbor první okrskové hasičské cvičení v Holovousích. Již od svého počátku, pořádali hasiči každoročně hasičský ples.

Od vzniku sboru se hasiči podíleli na likvidaci požárů nejen v Holovousích a Chodovicích, ale také na Chlumě, v Ostroměři, Libonicích, Domoslavicích a Bílsku. První hasičská zbrojnice sídlila v klenuté kůlně panské vinopalny.

15. února 1928, za přispění obce, byla do sboru koupena nová motorová stříkačka od firmy ing. Holeček na Smíchově, která měla až 3 proudy.

10. června 1928 se v Holovousích konal velmi zdařený sjezd hasičských sborů z celého hořického okresu, za který si sbor Holovousy vysloužil pochvalu předsedy spolků. Při nácviku požáru vystoupil sbor Holovousy – Chodovice s novou motorovou stříkačkou.


SOUČASNOST

V současné době má sbor 90 členů z toho 45 dětí. Starostou sboru je Miroslav Rosůlek z Chodovic a velitelem Roman Balihar z Holovous. V obci Holovousy je nyní nejvíce aktivním spolkem. Každoročně pořádá hasičský ples, soutěže, sběr železa, ve spolupráci s obcí také čarodějnice a se spolkem fotbalistů akci – Ukončení sportovní sezóny U Vagónu. Pomáhá při různých akcích vesnice. Pravidelně se každý rok účastní asi 40 soutěží převážně dětských, ale i dospělých. Vybraní členové sboru jsou začleněni v zásahové jednotce, která pomáhá při živelných pohromách ve vesnici i mimo ni. A jako jedna z mála, je naše jednotka zařazena do řešení krizových situací v celém Královéhradeckém kraji.

Družstvo dětí bylo založeno v roce 2008 Romanem a Petrou Baliharovými. Organizují výlety, letní a zimní tábory. Velkou pýchou dětí jsou postupy v soutěži hry Plamen do krajského kola a také postupy do republikového kola v soutěži Požární ochrana očima dětí a dorostu. V roce 2014 se dostala na republiku Eliška Andrejsová, 2015 – dorostenky Anna Vojtěchová, Kateřina Baudyšová a Kateřina Žďárská. V roce 2017 se dorostenka Petra Baliharová nejen dostala, ale i umístila v republikovém kole na krásném 3. místě.

Vedoucí dorostu a starších dětí je Roman Balihar, mladší děti vede Petra Baliharová a přípravku vede Petra Škvrnová.


TECHNIKA SBORU

Hasičská stříkačka Stratílek PPS16 rok výroby 1957.

V roce 2004 byl zakoupen z vlastních zdrojů sboru starší vůz Avia Furgon a předělán k hasičským účelům. Do tohoto vozu byla tentýž rok obcí zakoupena starší hasičská stříkačka PS12.

V roce 2011 dostali od Policie ČR a nechali na své náklady předělat starší vozidlo VW transportér.

V roce 2013 získala jednotka dotaci za povodně za kterou se nakoupilo motorové kalové čerpadlo, vysokotlaký čistič vapka, vysoušeč, elektrocentrála a přívěsný vozík.

V roce 2013 zakoupila obec starší hasičský automobil Avia A 30 K od Milety a.s. a sbor pod dohledem p. Škvrny vůz zrenovovali.

V roce 2013 byl zakoupen z vlastních zdrojů sboru starší hasičský vozík s přenosnou motorovou stříkačkou PPS – 12 od Milety a.s., tento vozík členové jednotky zrepasovali a upravili pro stávající silniční provoz.


JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

s místní působností kategorie JPO V

Jednotku zřizuje obec. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobily v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. K výjezdu jednotky k zásahu od vyhlášení poplachu by mělo dojít do 10 minut.

Členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou: Roman Balihar, Martin Škvrna, Martin Brabec, Lukáš Nims, Petr Andrejs, Karel Kalenský, Marek Hejduk, Lukáš Doležal a Tomáš Vrbata.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala, případně se podílela svojí přítomností na těchto akcích:

rok 2012  dozor u ohně na čarodějnicích, pomoc při hledání pohřešované osoby na Chloumkách

rok 2013 dohled u ohně na čarodějnicích, pomoc při povodních v Ostroměři ( několikadenní)

rok 2014  brigáda na Avii a vozíku, požár autobazaru v Holovousích, výjezd k požáru elektrického rozvaděče, dohled u ohně na čarodějnicích

rok 2015 brigáda na rekonstrukce Avie, oprava kladiny, stříkačky PS – 12, školení velitelů a strojníků ve školícím středisku Bílé Poličany, kontrola u ohně na čarodějnicích

rok 2016 výjezd k zahoření propanbutanové lahve –Holovousy, kontrola hydrantů, kontrola u ohně na čarodějnicích, odmašťování skateparku, oprava překážek, práce na rekonstrukci Avie

rok 2017 čištění stavidla v Mezihoří, námětové cvičení dálkové dopravy vody v Domoslavicích, školení techniků ochrany obyvatelstva v Náchodě, dozor u ohně na čarodějnice

za SDH Holovousy Miroslav Rosůlek, starosta

Žehnání hasičského praporu

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load