Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

říjen 2009

V sobotu 3. ríjna jsme v rámci „Slavností holovouských malinácu“ zahájili projekt, na jehož realizaci (pokud dodržíme všechny podmínky) obdržíme dotaci cca 21,5 miliónu Kc. V rámci dodržení pravidel publicity bude po celou dobu realizace v Holovousích na návsi billboard, který informuje o probíhajícím projektu. Prostor pro jeho vyvešení poskytli Zemanovi na své stodole. Velmi jim za to dekujeme, protože pro umístení tak rozmerné (presný rozmer je predepsán poskytovatelem dotace) „informace“, jsme težko hledali vhodnou lokalitu. Na dodavatele stavby probehlo výberové rízení. Zvítezila firma SOVIS a.s. z Hradce Králové a pripravena k podpisu je smlouva na realizaci. Firma se ve své nabídce zavázala zrealizovat veškeré stavby do 12 mesícu. Zcela se nám tak mení harmonogram realizace projektu. Puvodne jsme predpokládali, že projekt budeme realizovat 2 roky. Ješte letos se tak rozbehnou práce v šesti lokalitách – na návsi na Chloumkách, v Chodovicích a v Holovousích, na hrbitove, na hrišti a u kostela. V listopadu bude provedeno výberové rízení na restaurování oltáre a kazatelny, na generální opravu varhan. Nakonec vybereme dodavatele na dodávku zarízení obecního úradu a kostela. Stavební dozor bude zajištovat ing. Martin Brácha z Horic. Projektovou manažerkou našeho projektu je Irena Janáková z Centra evropského projektování, která bude dohlížet na realizaci projektu, dodržování závazku ze smlouvy o poskytnutí dotace, pripravovat monitorovací zprávy, žádosti o platby apod. Tyto cinnosti nám budou poskytovány bezplatne, protože náš projekt byl vybrán jako pilotní a jeho rízení bude financne zajišteno z programu PAAK (Posílení absorpcní administrativní kapacity). Realizace projektu bude pomerne nárocná na organizaci, na šesti místech v obci budou soucasne probíhat stavební aktivity. Bude sestaven nový harmonogram realizace, který bude však orientacní a predpokládáme jeho prubežné úpravy. Pro realizaci projektu budou upraveny webové stránky obce www.holovousy.cz, na kterých budeme prubežne informovat o stavu realizace - kde, kdy a jaké aktivity probíhají, co se pripravuje apod., dále o prípadných uzavírkách a omezeních, které stavební cinnosti prinesou. K 30. ríjnu pripravujeme žádost o proplacení nákladu prípravy projektu. Další žádost by mela následovat za tri mesíce. Dotace nám bude proplácena prubežne, což je pro nás velkým ulehcením. Faktury nemusíme hradit ze svých prostredku, jak bylo puvodne stanoveno, ale budou propláceny prímo poskytovatelem dotace. Kancelár OÚ zustává v provizorních podmínkách ve stávající budove, jejíž rekonstrukce s nástavbou by mela být dokoncena v kvetnu príštího roku. mb

Vytvořeno 27.9.2011 11:47:32 | přečteno 731x | alenakam

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load