Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

listopad 2011

Projekt podpořený z Regionálního operačního programu byl úspěšně ukončen. Dne 25. listopadu 2011 byla proplacena poslední žádost o plabu a projekt je tak finančně uzavřen.

Projekt „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“ podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byl ukončen. Na základě fyzické kontroly projektu v listopadu, byla v prosinci proplacena dotace. Projekt byl připravován v roce 2008, v lednu 2009 byla podána žádost o dotaci, v červnu jsme obdrželi zprávu, že náš projekt získá finanční podporu a začal výběr dodavatelů stavby. Vlastní stavební činnost probíhala od jara 2010 do srpna 2011. V září letošního roku jsme podávali závěrečnou zprávu s žádostí o platbu. Celkové náklady projektu dosáhly 22.396.865,- Kč, na jejich úhradu jsme obdrželi dotaci ve výši 20.685.482,- Kč. Z vlastních zdrojů jsme uhradili 1.711.383,- Kč. Protože jsme náklady za stavební práce a dodávky museli uhradit nejdříve z vlastních prostředků a až po kontrole nám byla dotace proplácena, čerpali jsme úvěr u České spořitelny a.s. Na úrocích jsme za celé období uhradili 99.579,- Kč. Celkově nás projekt stál 1.810.962,- Kč. Za tyto prostředky jsme zajistili projektovou přípravu, výběrová řízení, publicitu projektu a vlastní stavební práce a dodávky v šesti lokalitách obce.

Na Chloumkách se podařilo celkově proměnit náves, opravit rybník, vytvořit pěšiny, osadit lavičky a další mobiliář, vybudovat herní koutek s houpačkami, vysadit a upravit zeleň, dát nový povrch komunikaci, restaurovat křížek a studánku. Na návsi v Holovousích získal nástavbou nové prostory obecní úřad, přibyly lavičky, průlezky, restaurována byla socha P. Marie, nasvícena socha, opraveny pěšiny, zeleň. Ve sportovním areálu bylo vybudováno víceúčelové hřiště, skatepark, areál byl oplocen, vysázeny stromy, umístěny lavičky, dětské průlezky. V Chodovicích na návsi je nová čekárna autobusové zastávky, pěšina, zeleň, obnoven byl křížek u Pojkarů, náves získala nové veřejné osvětlení. Ke hřbitovu byla opravena komunikace, na hřbitově restaurovány náhrobky, márnice, vysázeny lípy, vybudovány pěšiny, osazeny lavičky. Kolem kostela byla obnovena zeď a oplocení, vybudovány pěšiny, opravena cesta ke škole, umístěny lavičky, restaurovány kříže a schodiště, přístupový chodník. Kostel byl dovybaven židlemi, osvětlovací technikou, diaprojektorem, teplozářiči. Restaurovány byly varhany a oltář s kazatelnou. Projekt byl náročný, ale vynaložené úsilí nebylo nijak marné. Poděkování patří všem, kdo se do realizace projektu zapojili, také Centru evropského projektování zastoupeného Irenou Janákovou, která nám projekt pomáhala řídit po administrativní stránce.  

Vytvořeno 19.11.2012 14:07:22 | přečteno 1015x | alenakam

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load