Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

leden 2010

Revitalizace verejných prostranství a budov obce Holovousy V lednu byly proplaceny, poskytovatelem dotace – Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, výdaje za prípravné práce na projektu ve výši 487tis. Kc (tj. 92,5 % nákladu). Nyní jsou vyhlášena nová výberová rízení na úpravu verejných prostranství, nástavbu budovy obecního úradu, restaurování varhan, oltáre a kazatelny. Do konce brezna predpokládáme uzavrení smluv s dodavateli a v dubnu zahájení výstavby. Realizace všech akcí by mela být dokoncena do konce letošního roku. Pokud se podarí vybrat dodavatele, nastane v letošním roce stavební ruch v šesti cástech obce. Na návsi na Chloumkách bude rekonstruován rybnícek vcetne prítoku a studánky, vybudovány pešiny, rekonstruován povrch komunikace. Upravena bude zelen, osazen nový mobiliár – lavicky, výveska, odpocinkové místo, lávka, houpacky. Ošetren bude krížek pred hájenkou. V Holovousích na návsi bude provedena nástavba budovy obecního úradu, vybudován bezbariérový vstup do prodejny, elektroprípojka na prostranství návsi, nasvícena socha sv. Jana Nepomuckého, pešiny budou doplneny obrubníky, zrekonstruována bude komunikace nad rybníkem a pred zámkem bude doplnena dlažba z žulových kostek, dojde k ošetrení stromu a vybudování detského koutku (prulezka, pískovište, houpadlo) pred Junkovými. Restaurována bude socha Panny Marie. Prostranství návsi bude doplneno lavickami, odpadkovými koši, stojany na kola. Na návsi v Chodovicích (na Farské) bude osazena nová autobusová cekárna, vybudována pešina, doplneny vývesky a lavicky, upravena a dosázena zelen, rekonstruováno bude verejné osvetlení (výmena stožáru a lamp, ve stejné podobe jako na návsi v Holovousích), zrestaurován bude krížek u Pojkaru. Ke hrbitovu bude zrekonstruována komunikace z križovatky u Vítku, v prostranství hrbitova budou vybudovány pešiny, upraveny a cástecne premísteny náhrobky z opuštených hrobu, ošetrena a vysázena zelen, vytvorena zpevnená plocha pro parkování a kontejnery na hrbitovní odpad, osazeny lavicky, vývesky, stojany na kola, rekonstruována bude márnice. V kostele bude zrestaurován oltár s kazatelnou a generální rekonstrukcí projdou varhany. Kostel bude dovybaven židlemi, osvetlovací a promítací technikou a teplozárici. V prostranství okolo kostela bude vybudována pešina, doplnena zelen, lavicky, vývesky, obnovena kamenná zed a kovové oplocení s bránou, zrestaurovány budou kríže a prístupové schodište. Ve sportovním areálu (hrište za pomníkem) bude vybudováno nové víceúcelové hrište s umelým povrchem, skatepark, sestava detských prulezek a skluzavek, vysázena zelen, vytvorena bude zpevnená plocha pred garáží a zpevnená komunikace k hrišti pro požární sporty. Areál bude vybaven lavickami, odpadkovými koši. Stavební ruch a s ním spojené komplikace a omezení zasáhnou témer každého. Proto predem dekuji za Vaši shovívavost a porozumení. O prubehu realizace jednotlivých aktivit projektu budete prubežne informováni ve Zpravodaji a na webových stránkách obce (www.holovousy.cz).

Vytvořeno 27.9.2011 11:50:19 | přečteno 699x | alenakam

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load