Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

červen 2010

Realizace projektu po dvou mesících výrazne pokrocila. Témer dokoncena je revitalizace verejných prostranství. Práce na nástavbe budovy OÚ, restaurování varhan a oltáre zatím beží podle harmonogramu. Znovu bylo vyhlášeno výberové rízení na dodavatele výstavby víceúcelového hrište a skateparku, restaurování krížu a oplocení pred kostelem. Nové výberové rízení je vyhlášeno na dodavatele obnovy kamenné zdi u kostela a budovy márnice na hrbitove v Chodovicích. K 30.6.2010 bude podána druhá žádost o platbu dotace ve výši 5.255.963,- Kc. V rámci administrace realizace projektu bylo podáno již 9 hlášení o zmenách v realizaci. S nárocnou administrací projektu a s prípravou výberových rízení nám výrazne pomáhají pracovníci Centra evropského projektování - Irena Janáková a Petr Vlášek. Dodržení harmonogramu a provedení všech prací dle predložené dokumentace je podmínkou poskytnutí dotace, Na návsi v Holovousích byl osazen detský koutek – prulezky, houpadlo a uzavíratelné pískovište. Doplneny jsou lavicky a odpadkové koše. Prosíme rodice, aby pri opouštení hrište nechávali pískovište zavrené. Upravena byla zelen - odstraneny byly nekteré javory, vetšina stávajících stromu byla prorezána. Upraven byl povrch pešin a cest, doplneny obrubníkové lišty. Ty nejsou pojezdné. Prosíme proto, aby obruby nebyly úmyslne prejíždeny automobily. Vše, co máme uvedeno v projektu, musí být presne provedeno a také 5 let udrženo. Pro obnovu povrchu cest není príliš ideální pocasí, pro nedostatek dešte se zatím na všech místech nepodarilo dostatecne zhutnit doplnený šterk. Nad rybníkem byla obnovena zpevnená plocha z žulových kostek. Novou podobu získává budova obecního úradu. Dokoncena je hrubá stavba, vybudováno schodište, pripraveny podlahy v patre. Práce vcetne venkovních úprav by mely být dokonceny k 15. zárí. Do té doby bude mimo provoz místní rozhlas. Zrestaurována bude socha Panny Marie, výberové rízení na dodavatele probíhá. Dokoncena je elektroprípojka do prostranství návsi a nasvícena socha sv. Jana Nepomuckého. Bude podána žádost o kolaudaci. Na návsi na Chloumkách byla dokoncena obnova rybníka, bude podána žádost o kolaudaci. Vybudovány byly pešiny, náves je poseta lavickami a odpadkovými koši. Osazena byla lávka a odpocinkové místo - hríbecek. Vybudován byl detský koutek s houpackami pod hájenkou. Po dokoncení výberového rízení bude zrestaurován krížek a studánka u hájenky. Ve studánce byl snížen prepad a vybudován nový odtok. Presto je prítok do rybníka zatím minimální. Ošetrena byla zelen a vysázeny nové stromy a kere. Na podzim budou dosazeny ovocné stromy. Na Farské – na návsi v Chodovicích byla osazena nová autobusová zastávka a obnovena zpevnená plocha. Osazen byl nový mobiliár - lavicky, vývesní tabule, odpadkové koše. Vybudována byla pešina a osazeny nové lampy verejného osvetlení. Ošetreny byly stávající stromy a vysazena nová zelen. Na podzim budou doplneny ovocné stromy a po ukoncení výberu dodavatele zrestaurován krížek pred Pojkarovými. V kostele probíhá restaurování varhan a oltáre s kazatelnou. Zrestaurovaný oltár s kazatelnou bude slavnostne predán o pouti, varhany o Vánocích. Kolem kostela byly vybudovány pešiny. Ve východní cásti budou dokonceny po ukoncení rekonstrukce kamenné zdi. Osazeny byly lavicky, koše a vývesky. Interiér kostela bude vybaven zarízením pro porádání kulturních akcí. Po dokoncení výberových rízení bude zrekonstruována kamenná zed, kovové oplocení s bránou, kríž pred a za kostelem, schodište a kamenný chodník. Na hrbitove byly vybudovány šterkové pešiny, osazeny lavicky, výveska, stojan na kola. Na podzim budou pred hrbitovem vysazeny malokorunné lípy. Po dokoncení výberového rízení bude provedena rekonstrukce márnice, restaurování a cástecné premístení náhrobku z opuštených hrobu, upravena opuštená hrobová místa. Ve sportovním areálu byly vybudovány pešiny, dokoncena asfaltová plocha pred garážemi a plocha pro skatepark. Osazeny byly lavicky, odpadkové koše, stojany na kola. Na detský den byla zprovoznena nová sestava prulezek. V cervenci zacne výstavba víceúcelového hrište a skateparku

Vytvořeno 27.9.2011 11:52:51 | přečteno 791x | alenakam

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (45)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load