Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Průběh realizace

Září 2012

Celé září se neslo v duchu 10. ročníku Slavností holovouských malináčů které byli v letošním roce spojeny s 3. ročníkem sjezdu rodáků a přátel obce Holovousy.

3.12.2012 13:26:14 | přečteno 1158x | alenakam | Celý článek
 

Srpen 2012

Srpen byl ve znamení pouti. Dne 18. 8. se na nově opraveném hřišti u vagónu konal tradiční pouťový fotbalový turnaj a 26. 8. v prostranství kostela Slavnosti sv. Bartoloměje.

3.12.2012 13:20:32 | přečteno 1216x | alenakam | Celý článek
 

Květen 2012

V květnu nebyl v kostele žádný klid. Jaro začalo 13. 5. koncertem Hořického komorního orchestru, 15. 5. následoval den matek spojený s vyhlášením vítězů soutěže "Moje maminka" a 27. 5. se konalo vítání nových občánků obce Holovousy.

3.12.2012 13:11:40 | přečteno 1121x | alenakam | Celý článek
 

Prosinec 2011

Díky projektu podpořeného z Regionálního operačního programu byli v opraveném kostele uspořádány 4. adventní koncerty a na štědrý den tradiční bohoslužba spojená s vánočním zpíváním.


3.12.2012 12:58:24 | přečteno 1005x | alenakam | Celý článek
 

listopad 2011

Projekt podpořený z Regionálního operačního programu byl úspěšně ukončen. Dne 25. listopadu 2011 byla proplacena poslední žádost o plabu a projekt je tak finančně uzavřen.

19.11.2012 14:07:22 | přečteno 1018x | alenakam | Celý článek
 

duben 2011

Projekt podporený z Regionálního operacního programu se úspešne blíží k záveru. Upravena máme verejná prostranství, vybudován sportovní areál, novou podobu získala budova obecního úradu. Kostel je vybaven technikou pro porádání kulturních akcí. Restaurátori dokoncují obnovu varhanní skríne a další práce probíhají na obnove kamenných krížu a soch. Slavnostní ukoncení projektu pripravujeme na konec srpna. Nové prostory budovy obecního úrady využívají sdružení na rozvoj našeho regionu. Své sídlo a kancelár má u nás místní akcní skupina Podchlumí, sdružení obcí Podzvicinsko, Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje. V rámci projektu byla podána již ctvrtá žádost o platbu. V rámci povinné publicity budou verejná prostranství a rekonstruované objekty oznaceny štítky s informací o podpore z EU – ROP. Pokud se podarí prekonat administrativní nárocnost cerpání dotace, bude projekt financne uzavren do konce letošního roku.

27.9.2011 12:03:41 | přečteno 1050x | alenakam | Celý článek
 

únor 2011

Projekt podporený z Regionálního operacního programu NUTS II Severovýchod postoupil do další fáze. Tretí žádost o platbu nebyla poskytovatelem dotace dosud zadministrována a její proplacení již v tomto roce neprobehne. Probíhá kolaudacní rízení na provedení nástavby budovy obecního úradu, odstranovány jsou nedodelky stavby. Na jaro je pripravováno podání žádosti o kolaudaci obnovy rybnícku na Chloumkách. Pripraveno je vnitrní vybavení kancelárí obecního úradu a kostela. Restaurátorské práce na obnove kamenných krížu a náhrobku na hrbitove budou pokracovat na jare. Na jare bude dokoncena obnova varhanní skríne. Na jaro se zmenil i termín prvního slavnostního varhanního koncertu. Z celkových nákladu projektu 23,24 mil. Kc bylo již proplaceno 5,8 mil. Kc, další platby by mely probehnout v roce 2011, kdy bude projekt ukoncen.

27.9.2011 12:02:37 | přečteno 1091x | alenakam | Celý článek
 

prosinec 2010

Projekt podporený z Regionálního operacního programu NUTS II Severovýchod postoupil do další fáze. Tretí žádost o platbu nebyla poskytovatelem dotace dosud zadministrována a její proplacení již v tomto roce neprobehne. Probíhá kolaudacní rízení na provedení nástavby budovy obecního úradu, odstranovány jsou nedodelky stavby. Na jaro je pripravováno podání žádosti o kolaudaci obnovy rybnícku na Chloumkách. Pripraveno je vnitrní vybavení kancelárí obecního úradu a kostela. Restaurátorské práce na obnove kamenných krížu a náhrobku na hrbitove budou pokracovat na jare. Na jare bude dokoncena obnova varhanní skríne. Na jaro se zmenil i termín prvního slavnostního varhanního koncertu. Z celkových nákladu projektu 23,24 mil. Kc bylo již proplaceno 5,8 mil. Kc, další platby by mely probehnout v roce 2011, kdy bude projekt ukoncen.

27.9.2011 11:56:45 | přečteno 993x | alenakam | Celý článek
 

říjen 2010

Projekt podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod úspěšně pokračuje. Proplacenou již máme druhou žádost o platbu dotace ve výši 5,321 mil. Kč a k 13.10. jsme podali třetí žádost o platbu ve výši 8,248 mil. Kč, která by měla být zadministrována do konce letošního roku. Administrace projektu je náročná a veškeré změny v realizaci musejí být poskytovateli dotace včas oznámeny a před jejich vlastním provedením schváleny. Oznámit musíme veškeré skutečnosti, které se odlišují od původního popisu projektu a podané žádosti o dotaci. Náš projekt je rozsáhlý, má mnoho různorodých aktivit a tak jsme již podali 11 hlášení o změnách v realizaci projektu. Práce na vlastní realizaci postupují rychleji, než jsme při zpracovávání žádosti předpokládali. Dokončena je již úprava veřejných prostranství - návsí na Chloumkách, v Holovousích, v Chodovicích, prostranství okolo kostela a prostranství hřbitova s přístupovou cestou. Dokončen je i sportovní areál. Do provozu je uváděno víceúčelové hřiště, využíván je nový skatepark i průlezky. Provoz oploceného sportovního areálu bude zajišťovat správce. Sportovní areál bude volně přístupný veřejnosti, nutné bude dodržovat provozní řád areálu i jednotlivých sportovišť. U kostela je dokončena obnova kamenné zdi. Ta byla srovnána, na některých místech přeložena a doplněna novým pískovcem. Konečná úprava povrchu zdi respektovala původní technologii doporučenou památkáři. Ve zdi byl upraven pilíř s elektřinou a osazen dřevěnými dvířky. Dokončována je rekonstrukce kovového oplocení a brány. Intenzivně pokračují práce na dokončení obnovy varhan. Práce prování Ing. Martin Poláček z Prahy. Zrestaurované varhany poprvé uslyšíme na slavnostním koncertě v sobotu 18. prosince od 17 hodin. Do konce roku bude také kostel nově dovybaven výstavními panely, promítací technikou, osvětlením, teplozářiči, doplněny budou židle. Na hřbitově je dokončena obnova márnice. Ta získala novou střechu, byla nově odvodněna, očištěny a vyspárovány byly kamenné zdi, doplněny vnitřní omítky. Osazeny byly dveře a okenice. Další práce na hřbitově budou ještě pokračovat – zrestaurován bude centrální kříž a dokončena obnova náhrobků na opuštěných hrobech. Před dokončením je nástavba budovy obecního úřadu. Interiéry budou vybaveny nábytkem a do konce roku plánujeme zprovoznění knihovny. V příštím roce bude dokončeno restaurování křížů a soch v obci. Ukončení celkové realizace projektu je plánováno na podzim roku 2011.

27.9.2011 11:55:24 - aktualizováno 27.9.2011 21:34:11 | přečteno 1211x | alenakam | Celý článek
 

srpen 2010

O prázdninách probíhaly hlavní práce projektu na nástavbe budovy obecního úradu. Stále doufáme, že se dodavatelské firme podarí dodržet termín dokoncení k 15.9.2010 a v rámci Slavností malinácu Vám budeme moci nove vybudované prostory predstavit. Do 6.9. by melo dojít k premístení kanceláre OÚ do jedné z prízemních místností budovy a zprovozneny by mohly být cástecne služby pro verejnost. V rámci projektu vytváríme nové pracovní místo. Nového pracovníka/pracovnici budeme prijímat k 1.10.2010. Více informací získají zájemci u starostky obce (tel.: 724164674). Na hrišti je již vybudován nový skatepark a bude slavnostne otevren v sobotu 28. srpna ve 14 hodin exhibicí profesionálních jezdcu. Skatepark je urcen pro in-line bruslení, skateboarding, BMX kola a je verejnosti zprístupnen bezplatne. Nutné je dodržování provozního rádu! V zárí bude ve sportovním areálu dokonceno víceúcelové hrište s umelým povrchem. Tím by práce v areálu sportovište mely být ukonceny. Mimo realizaci projektu ROP plánujeme oplocení celého areálu a vybudování skladu na sportovní náciní a zahradní techniku. Zahájeny byly práce na restaurování krížu a kovového oplocení u kostela. Hotovo je již schodište a prístupový chodník ke kostelu. Velkými zmenami prochází hrbitov, kde byla odstranena cást opuštených hrobu, nekteré z náhrobku nove osazeny. Práce jsou z duvodu prostorového omezení pomerne nárocné. Dekujeme za vaši shovívavost a omezení, které s sebou probíhající restaurátorské práce prinášejí. Restaurování v peti lokalitách obce by melo být dokonceno do podzimu príštího roku. Zahájeny byly práce na obnove kamenné zdi u kostela a rekonstrukce márnice na hrbitove, jejich ukoncení je plánováno na ríjen letošního roku. V kostele je dokoncována obnova oltáre s kazatelnou. Zrestaurovaná památka a dokumentace prubehu jejího restaurování budou predstaveny na Slavnostech Bartolomeje, v nedeli 29. srpna 2010.

27.9.2011 11:54:25 | přečteno 981x | alenakam | Celý článek
 
Vytvořeno 27.9.2011 11:26:38 - aktualizováno 27.9.2011 11:28:31 | přečteno 2832x | alenakam

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (45)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load