Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2015 ze dne 3. 2. 2015:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 2/2015 ze dne 3. 2. 2015:

1. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro poskytování služeb kadeřnictví s paní Janou Tejchmanovou s nájmem 1,- Kč/rok + energie. 

2. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro poskytování služeb pedikúra s paní Chalupovou s nájmem 1,- Kč/rok + energie. 

3. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí se záměrem vybavení nebytových prostor nábytkem a souhlasí s nákupem vybavení v hodnotě do 15.000,- Kč. 

4. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s plánovaným záměrem vybudovat cyklostezku, a proto souhlasí s vystavením objednávky na pana Aleše Turka na vyhotovení geometrického plánu na upřesnění vlastnické hranice pozemku č. 1222. Cena za tuto službu je 27.830,- Kč včetně DPH.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí se zakoupením zrcadla a zadáním projektové dokumentace na jeho umístění.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s poskytnutím finanční podpory-daru pro vydavatele časopisu Pod Zvičinou ve výši 3.000,- Kč. 

7. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory – daru na záchranné práce v areálu historické cihelny v obci Šárovcova Lhota.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje vnitroorganizační směrnici č. 1/2015 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek obce Holovousy. 

9. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 (jedna třetina z celku) pozemku č. 878/2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší společnosti Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o., se sídlem Holovousy č.p. 1, PSČ 508 01 Hořice, IČ 25271121 za cenu stanovenou ve Znaleckém posudku č. 2470-14/15 – to je 7.640,- Kč.

10.  Zastupitelstvo obce Holovousy ukládá starostce obce Zlatuši Brádlové zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 (jedna třetina z celku) pozemku č. 878/2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší se společností Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o., se sídlem Holovousy č.p. 1, PSČ 508 01 Hořice, IČ 25271121 za cenu stanovenou ve Znaleckém posudku č. 2470-14/15 – to je 7.640,- Kč.

11.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vyčištěním – vybráním struhy v úseku od ukončení zatrubnění (za hostincem U Krejčů) až k silnici R35 a částečně i na druhé straně komunikace směrem na Ostroměř. Provedení těchto prací bude zadáno firmě Nims.

 


Vytvořeno 24.3.2015 10:42:15 - aktualizováno 24.3.2015 10:46:01 | přečteno 1287x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (45)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load