Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2015 ze dne 2. 2. 2015:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2015 ze dne 2. 2. 2015:

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2014. 

2. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí se zněním a podmínkami, které jsou uvedeny v Provozním řádu občerstvení U vagónu. Souhlasí s jeho vydáním s účinností ode dne schválení – to je 2. 2. 2015.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s výší poplatků vybíraných za sportoviště v roce 2015.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s úhradou výdajů (hudba, vůz s koňmi) na uspořádání Masopustu.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vybudováním systému kontroly přístupu osob na obecní úřad Holovousy a to od firmy Elmont spol. s r.o. Hořice.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s pronájmem prostoru služeb ve výši nájemného 1,- Kč/rok + náklady na energie.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vyvěšením záměru s rozšířením pronájmu na kadeřnictví, pedikúru, manikúru, masáže a další služby.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

9. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vypovězením smlouvy dodavatele plynu – RWE a potvrzením nabídky individuálních cen od ČEZ.

10.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s převodem elektroměru prodejny potravin na firmu Švamberk.

11.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí se zasláním objednávky na vypracování Povodňového plánu pro obec Holovousy.

12.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vyvěšením (úřední deska + web) záměru prodat spoluvlastnický podíl o velikosti  1/3 (jedna třetina z celku) k pozemku č. 878/2, pozemkový katastr v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší.

13.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s tím, aby zbývající neprodané věci byly nabídnuty spoluobčanům zdarma k odebrání – zbytek bude v dubnu vyvezen v rámci velkoobjemového odpadu.

14.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s nákupem dvou kusů předních pneumatik na obecní traktůrek.

 


Vytvořeno 24.3.2015 10:41:13 | přečteno 1451x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load