Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2017 ze dne 30. 01. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2017 ze dne 30. 01. 2017:

1.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování GP panem Alešem Turkem na věcná břemena kanalizace včetně SÚS a to za nabídnutou cenu do 74.000,- Kč + 21% DPH = 89.540,- Kč.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování GP se zaměřením skutečného stavu ČOV panem Alešem Turkem a to za nabídnutou cenu do 6.000,- Kč + 21% DPH = 7.260,- Kč.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nového GP na věcné břemeno plynárenského zařízení s příslušným ochranným pásmem od pana Aleše Turka za nabídnutou cenu do 6.600,- Kč + 21% DPH = 7.986,- Kč. Následně pak bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene a podniknuty všechny kroky vedoucí k zajištění doplacení splátky 170.000,- Kč.

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s obsahem návrhu Nájemní smlouvy s  Římskokatolickou farností – děkanství Hořice v Podkrkonoší na dobu určitou a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 za Přílohou číslo 1 k Nájemní smlouvě stanovené nájemné ve výši 2.356,- Kč a pověřuje starostku obce jejím uzavřením. S tím, že během roku 2017 bude probíhat jednání o možnosti odkoupení pozemků farské zahrady, jež je pro zastupitele prioritou.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší:

parcelní číslo 541/2 o výměře 480 m2 za cenu 2.790,- Kč

parcelní číslo 569/1 o výměře 676 m2 za cenu 1.350,- Kč.

Výše uvedené pozemky budou nabídnuty k prodeji za ceny, jež byly stanoveny Znaleckým  posudkem číslo 2671-3/2017.

7. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu – Infrastruktura základních škol (SVL) s názvem projektu „Přátelská škola pro praktický život“ – Infrastruktura ZŠ Chodovice s plánovanými celkovými výdaji projektu ve výši 13.269.520 Kč.

8. Zastupitelstvo obce po projednání si vyhrazuje v souladu s ust. § 84, odst. 4 zákona o obcích pravomoc pověřovat své členy zastupováním obce Holovousy při občanských sňatcích a pověřuje s okamžitou platností výkonem činností zástupce obce Holovousy při občanských sňatcích dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění člena zastupitelstva pana Radka Křovinu.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje činnost Sboru pro občanské záležitosti pro rok 2017 v tomto rozsahu:

 • Jubilea - gratulace místním spoluobčanům a to ve věku:

  75 let, 80 let a dále pak každý rok. Spoluobčany u této příležitosti osobně navštěvují členky Sboru pro občanské záležitosti a pokud to není možné nebo si to oslavenec nepřeje, je zasílána gratulace. Při osobní návštěvě je ženám předána květina a bonboniéra a mužům květina a lahev vína – oboje v hodnotě 250,- až 300,- Kč.

 • Vítání nových občánků obce Holovousy, na kterém maminky dostanou květinu a každý občánek obdrží hračku, knížku a finanční hotovost 1.000,- Kč oproti podpisu jednoho z rodičů.

 • Výlet nejen pro seniory. Ten se koná některou sobotu v měsíci září. Cíl výletu je vždy plánován s ohledem na věk a možnosti našich seniorů a bývá doplněn spoluobčany i lidmi z blízkého okolí, kteří důchodového věku ještě nedosáhli. Pro místní je doprava zdarma. Od cizích je vybíráno 100,- Kč/osobu.

  10. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně a tím poskytnutí finančního daru ve výši  10.500,- Kč pro rok 2017.

  11. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje personální obsazení zaměstnanců Obecního úřadu a jejich maximální počet:

  Administrativní práce + účetnictví 2

  Správa a údržba zeleně a majetku obce 2

  Sportovní areál U Vagónu + občerstvení 2

  VPP 6.

  12. Zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje starostku obce zajištěním projektové dokumentace:

  na vybudování chodníků podél silnice R35

  na vybudování chodníku z Holovous do Chodovic

na rekonstrukci místní komunikace v Holovousích vedoucí od Klapkových k silnici R35.


Vytvořeno 29.3.2017 9:36:17 | přečteno 610x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load