Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 8/2016 ze dne 26. 09. 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 8/2016 ze dne 26. 09. 2016:

 

1.  Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků v lokalitě nových RD pod kostelem. Jedná se o pozemky:

Parcelní číslo:

205/19 o výměře 577 m2 – pozemek nestavební – nejnižší kupní cena 115.400,- Kč.

205/20 o výměře 925 m2  - pozemek s vyznačeným ochranným pásmem lesa a věcného břemene + bez přípojky vody a plynu – ty si na vlastní náklady vybuduje stavebník sám- nejnižší kupní cena 340.700,- Kč.

205/21 o výměře 911 m2 - pozemek s vyznačeným ochranným pásmem lesa a věcného břemene – nejnižší kupní cena 447.000,- Kč.

V případě zájmu více nabídek na jeden pozemek, bude postupováno obálkovou metodou. Pozemek bude prodán nabídce s nejvyšší kupní cenou.

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s přístavbou šaten základní a mateřské školy dle předložené perspektivy – varianty 2 a bere na vědomí, že pokud na tuto přístavbu nebude možné získat finanční prostředky z jiných dotačních titulů, souhlasí s tím, aby přístavba šaten v předložené orientační ceně 800.000,- Kč byla uhrazena z rozpočtu obce Holovousy. Na základě tohoto rozhodnutí bude pokračováno v projektové dokumentaci.  

3. Zastupitelstvo obce schvaluje obsah návrhu Příkazní smlouvy i její cenu a to 5.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje obsah návrhu Smlouvy o dílo i její cenu a to 37.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy na jednorázové pojištění akce ve výši 1.030,- Kč a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení limitu základní odpovědnosti obce z 5.000.000 Kč na 10.000.000,- Kč a tím zvýšení ročního pojistného o 894,- Kč/rok a pověřuje starostku obce uzavřením Dodatku číslo 4 k pojistné smlouvě č. 8602887221.

7. Zastupitelstvo obce souhlasí s částkou 7.475,- Kč za vícepráce a zároveň souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo, ve které je uvedena částka za vícepráce i prodloužena doba plnění do 21. 11. 2016.

8. Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením rozpočtu v oblasti požární ochrany na rok 2016 na základě výše uvedených důvodů a to o požadovanou částku 6.000,- Kč.

9. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření číslo 11/2016.

10. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s prodloužením pracovního poměru pana Zdeňka Bezvody do 31. 3. 2017 a pověřuje starostku obce uzavření Dohody o změně pracovní smlouvy s panem Zdeňkem Bezvodou.


Vytvořeno 21.11.2016 15:51:26 | přečteno 609x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load