Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 5/2016 ze dne 27. 06. 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 5/2016 ze dne 27. 06. 2016:

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Holovousy za rok 2015 bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením obce.

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením PO ZŠ a MŠ Chodovice. Výsledek hospodaření bude použit ke krytí nákladů v roce 2016.

3.Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Holovousy za rok 2015 s konstatováním, že zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk minulých let v částce – 1.580.674,89 Kč.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chodovice za rok 2015 s konstatováním, že zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let v částce – 43.602,75 Kč.

5.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření číslo 7/2016.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy bylo seznámeno se Zprávou o uplatňování Územního plánování a jejím projednáváním. Zpráva o uplatňování ÚP Holovousy za období 2010-2015 byla doplněna a upravena na základě projednání.

Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Holovousy za období 2010-2015.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy pověřuje starostku obce zajištěním vypracování projektové dokumentace v rozsahu nutném pro stavební řízení od pana Michala Trnky a to dle navržených opatření vypracovaného Předběžného energetického hodnocení ZŠ a MŠ a případně dle vypsaných podmínek nových dotačních výzev.

8.  Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem od Mgr. Martiny Berdychové a tím možnosti řešení jak překonat závazné stanovisko orgánu ochrany lesa a bude pokračovat v přeparcelizaci a pořízení geometrického plánu, tak jak bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2016.

9.  Zastupitelstvo obce stanovilo nové prodejní ceny za pozemky pro nové RD v lokalitě pod  

kostelem

· Stavební 600,- Kč/1m2.

 

10. Zastupitelstvo obce stanovilo nové prodejní ceny za pozemky pro nové RD v lokalitě pod

kostelem

· Stavební bez přípojky vody a plynu (cena za přípojku – platí stavebník – bude do 50.000,- Kč) 500,- Kč/1m2.

 

 

11. Zastupitelstvo obce stanovilo nové prodejní ceny za pozemky pro nové RD v lokalitě pod kostelem

· Nestavební 200,- Kč/1m2.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků v lokalitě nových RD pod kostelem za novou cenu za 1m2. Jedná se o pozemky:

205/3  1380 m2

205/4  1085 m2

205/5  1425 m2


Vytvořeno 19.10.2016 10:53:33 | přečteno 673x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load