Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2016 ze dne 25. 04. 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2016 ze dne 25. 04. 2016:

 

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2016.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje a vydává vnitroorganizační směrnici č. 1/2016 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek obce Holovousy a zároveň ruší Směrnici k zadávání veřejných zakázek obce Holovousy číslo 1/2015.

3.     Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje a vydává Statut fondu financování a obnovy kanalizace obce Holovousy. 

4. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje a vydává Pravidla pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu Holovousy.

 

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Darovací smlouvy s obdarovaným – Domácí hospic Duha, o.p.s. a tím poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro rok 2016 na úhradu provozních nákladů a platů zdravotních sester.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Darovací smlouvy s obdarovaným – Farní charita Dvůr Králové nad Labem a tím poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro rok 2016 na činnost Farní charity Dvůr Králové nad Labem.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s vypracováním nového geometrického plánu panem Alešem Turkem. Přeparcelizace výše uvedených pozemků bude provedena dle návrhu přílohy. 

8. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s koupí pozemků 1194/35 o výměře 1m2  a 1194/36 o výměře 10m2 za cenu v místě obvyklou.

9. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s úhradou faktury od ateliéru KAVA spol. s r.o. ve výši 56.265,- Kč včetně DPH, která byla odsouhlasena dle uzavřené Smlouvy o dílo číslo 2012-04.

10. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasís prodloužením stavebního povolení a pověřuje starostku obce jeho prodloužením.

11. Zastupitelstvo obce Holovousy zamítá realizaci projektu rekonstrukce školy jako celku dle již vypracované projektové dokumentace a dokumentace pro provedení stavby od firmy KAVA spol. s r.o., na které není možné jako na celek získat finanční prostředky z dotací. Na potřebné opravy a rekonstrukci školy bude hledat dotační tituly, dle jejichž podmínek bude PD upravena. 

12. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s nákupem 32 školních setů do ZŠ a 30 lehátek včetně matrace do MŠ. 


Vytvořeno 19.10.2016 10:52:14 | přečteno 711x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load