Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 10/2016 ze dne 28. 11. 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 10/2016 ze dne 28. 11. 2016:

 

1. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo o odstoupení od kupní smlouvy na prodej nemovité věci (pozemku parcelní číslo 1278/2 o výměře 163 m 2 ), jež byla dne 30. 11. 2015 uzavřena s panem Lukášem Nimsem a schvaluje uzavření Odstoupení od kupní smlouvy na prodej nemovité věci – pozemku, jež je Přílohou zápisu.  

2. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu 30,- Kč/m2 pro prodej nemovitosti – pozemku p.č. 1278/1 o výměře 168 m2 dle geometrického plánu č. 460-609/2016.

 

3. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje cenu 2.600,- Kč za vyhotovení geometrického plánu číslo 460-609/2016, která bude v kupní smlouvě přičtena k prodejní ceně pozemku p.č. 1278/1 o výměře 168 m2.

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1278/1 o výměře 168 m2 dle Geometrického plánu číslo 460-609/2016 za kupní cenu 12.391,- Kč, která je složena z ceny pozemku 5.040,- Kč a úhradu poměrné části 4.751,- Kč na pořízení geometrického plánu číslo 378-558/2011 a úhradu poměrné části 2.600,- Kč na pořízení geometrického plánu číslo 460-609/2016. 

5. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem koupit od manželů Gottvaldových pozemek parcelní číslo 733/10 o výměře 4 m2 dle geometrického plánu číslo 460-609/2016. Za stejnou cenu 30,- Kč/m2, za kterou byl manželům Gottvaldovým prodán pozemek parcelní číslo 1278/3 o výměře 12 m2 na základě Kupní smlouvy ze dne 12. 1. 2016. A pověřuje starostku obce projednáním a přípravou Kupní smlouvy.

6. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním a obsahem návrhu Kupní smlouvy – Tereza Šubrtová a Pavel Šubrt - na pozemek p.č. 205/19, s tím, že v Kupní smlouvě bude v Článku VIII. Předkupní právo opraveno na: předkupní právo sjednáno na dobu nejdéle deseti let.. 

7.  Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním a obsahem návrhu Smlouvy o advokátní úschově – Tereza Šubrtová a Pavel Šubrt bez připomínek. 

8.  Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním a obsahem návrhu Kupní smlouvy – Mgr. Jitka Slavíková a Michal Slavík - na pozemek p.č. 205/20, s tím, že v Kupní smlouvě bude v Článku VIII. Předkupní právo opraveno na: předkupní právo se zřizuje bezúplatně na dobu určitou, do doby vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby příslušným stavebním úřadem.

 9. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním a obsahem návrhu Smlouvy o advokátní úschově – Mgr. Jitka Slavíková a Michal Slavík bez připomínek. 

10. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Dodatku číslo 1 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JCA-V-36/2016 a tím i s prodloužením pracovního poměru pana Jaroslava Horníka do 31. 5. 2017 a pověřuje starostku obce uzavřením Dodatku číslo 1 a Dohody o změně pracovní smlouvy s panem Jaroslavem Horníkem.

 11. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Dodatku číslo 1 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JCA-V-28/2016 a tím i s prodloužením pracovního poměru paní Jany Kubíčkové  do 31. 5. 2017 a pověřuje starostku obce uzavřením Dodatku číslo 1 a Dohody o změně pracovní smlouvy s paní Janou Kubíčkovou.

 12. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s ukončením soudního sporu s tím, že firma Stavoka zaplatí ½ žalované částky ve výši 125.026,- Kč, žádná ze stran nebude mít právo na náhradu nákladů řízení – každá strana si ponese náklady právního zastoupení a soudní spor bude ukončen a žaloba vzata zpět.

13. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč  pro Jana Musila, IČ: 74820389 se sídlem Holovousy 127, 508 01 Hořice na projekt  „Charitativní ples na podporu opuštěných zvířat“  a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na dotaci s fyzickou osobou, která je Přílohou zápisu.  

 

14. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo 569/1 o výměře 676 m2 a 541/2 o výměře 480 m2. A pověřuje starostku obce zajištěním odhadu kupní ceny uvedených nemovitostí.

 15. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vyrovnání věcných břemen v obci Holovousy a pověřuje starostku obce k získání dalších informací.


Vytvořeno 3.3.2017 11:11:51 | přečteno 609x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load