Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2016 ze dne 25. 01. 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 1/2016 ze dne 25. 01. 2016:

1. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s přijetím daru (4/36 z celku) bezúplatným převodem od Ing. Alexandra Linharta, který je podílovým spoluvlastníkem nemovitosti v obci Holovousy – zámku a staveb nacházejících se na stavebním pozemku stp.č.1/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 15.706 m2 se stavbou č.p.1, zapsaných na LV č. 523 katastru nemovitostí pro obec Holovousy a katastrální území Holovousy v Podkrkonoší.

2.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2015.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a provozování vodního díla „Vodovod, sídliště RD Holovousy-Chodovice“ (návrh je součástí zápisu) mezi obcí Holovousy (pronajímatel, vlastník), zastoupenou starostkou obce Zlatuší Brádlovou a Vodohospodářskou a obchodní společností, a.s. (nájemce, provozovatel), Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČ: 60109149.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce s panem Janem Musilem  za účelem částečného pokrytí nákladů na provoz útulku pro psy v zemědělském areálu ZD Podchlumí, na parcele č. 221/1, katastrální území Chlum u Hořic a tím poskytnutí půjčky ve výši  10.000,- Kč.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Darovací smlouvy s obdarovaným-Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice a tím poskytnutí finančního daru ve výši  3.000,- Kč pro rok 2016.

6.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016.


Vytvořeno 7.4.2016 9:58:44 | přečteno 953x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load