Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2015 ze dne 03. 08. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2015 ze dne 03. 08. 2015:

 

1. Zastupitelstvo obce na základě doporučení hodnotící komise (zápis přiložen) vybírá

nejvhodnější nabídku na dodavatele Díla „Zhotovení dvou totožných autobusových

zastávek a dvou základových desek pro osazení autobusových zastávek v rámci akce –  

Obnova infrastruktury obce Holovousy“ a to firmu Petr Andrejs, Chodovice 99, 508 01

Holovousy.

2.Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Holovousy k uzavření Smlouvy o dílo

s firmou Petr Andrejs, Chodovice 99, 508 01 Holovousy na zhotovení Díla „Zhotovení

dvou totožných autobusových zastávek a dvou základových desek pro osazení

autobusových zastávek v rámci akce – Obnova infrastruktury obce Holovousy“

3. Zastupitelé souhlasí s koupí 5 kusů buněk, které budou umístěny ve sportovním areálu.

Přesné rozmístění bude ještě dořešeno.

 

4. Zastupitelé pověřují starostku obce k vyjednání a rozšíření pojistné smlouvy o tyto

pronajaté prostory.

 

5. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve výši 28.000,-

Kč na již dříve Nájemcem pořízené a v předmětu nájmu používané regály na vystavení a

skladování zboží. S tím, že účelová dotace bude převedena na účet Nájemce do šesti

měsíců od podpisu Dodatku ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

Zastupitele pověřují starostku obce k uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu prostoru

sloužícího k podnikání s firmou Švamberk Invest, s.r.o.


Vytvořeno 15.10.2015 11:01:38 | přečteno 1016x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load