Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2015 ze dne 29. 6. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2015 ze dne 26. 6. 2015:

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Holovousy za rok 2014 s výhradami

uvedenými v opatření k nápravě chyb a souhlasí s celoročním hospodařením obce.

 

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením PO ZŠ a MŠ Chodovice. Výsledek

hospodaření bude použit ke krytí nákladů v roce 2015.

  

3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s konstatováním, že zastupitelstvo

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4

vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let v částce – 1.774.980,19 Kč.

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s konstatováním, že zastupitelstvo

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4

vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let v částce – 130.718,98 Kč.

 

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčištěním 180.metrového úseku dešťové kanalizace za cenu

21.446,- Kč a pověřuje starostku obce objednáním této služby u firmy Ekolservis. 

 

6. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s přijetím dotace na pořízení kompostérů.

 

7. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje změnu určeného zastupitele pro pořízení Změny č.1

ÚP Holovousy. Novým určeným zastupitelem pro pořízení Změny č.1 ÚP Holovousy je

stanovena Zlatuše Brádlová.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 26.000,- Kč na nákup

a montáž klimatizační jednotky, která by byla součástí stavby do prodejny potravin Švamberk.


Vytvořeno 15.10.2015 10:59:13 | přečteno 1001x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load