Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2015 ze dne 13. 4. 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2015 ze dne 13. 4. 2015:

 

1. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje navýšení počtu žáků v ZŠ Chodovice ze stávajících 30 na 40 žáků.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s nákupem jednotných kompostérů THERMO-  STAR 1000 litrů a zachování výše spoluúčasti občanů na částce 500,- Kč.

3. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Životní prostředí a zemědělství - Nakládání s odpady a ochrana ovzduší na nákup 70 kompostérů.

 

4. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2015.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování služeb s firmou Ekolservis, čisticí práce budou prováděny 1x ročně, ostatní dle objednání a potřeby.

 

6. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje přijetí dotace od Královehradeckého kraje na projekt Obnova infrastruktury obce Holovousy, číslo 15POV02.

7. Zastupitelstvo obce Holovousy bere na vědomí odeslání výzev k podání nabídek, případně průzkumu trhu, nejméně 3 dodavatelům na všechny tři výše uvedené oblasti.

8. Zastupitelstvo obce Holovousy ustanovuje hodnotící komisi pro výše uvedená výběrová řízení, která je složena ze starostky obce, předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru.

 

9. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2014 (na částku 171.699,- Kč včetně DPH) a proplacení vystavené faktury na tuto částku.

 

10. Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (na sporné položky – částku 69.750,- Kč včetně DPH ani na její sníženou výši – částku 34.875,- Kč a pověřuje starostku obce k písemné odpovědi pro firmu Hochman.

11. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s uzavřením Smlouvy o pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci a to pojištění zastupitelstva (všichni členové včetně starosty a místostarosty s limitem 5 mil. Kč a ročním pojistným ve výši 3.750,- Kč.

12. Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s poskytnutím daru pro jičínský babybox a to ve výši 10 000,- Kč.


Vytvořeno 24.4.2015 9:05:30 - aktualizováno 24.4.2015 9:05:53 | přečteno 1186x | alenakam

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load