Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Platby v roce 2023

PLATBY VROCE 2023

Odpady

systém nakládání s odpady se pro rok 2023 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. S platností od 1. 1. 2023 se nemění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Uzavřené Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2022 jsou platné i v roce 2023 pokud četnost svozu nádob zůstává stejná. Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši.

Pro rok 2023 musel být poplatek navýšen aby pokryl odhadované náklady z ukládání komunálního odpadu z nemovité věci v závislosti na kapacitě soustřeďovacího prostředku odpadů a počtu svozů pro rok 2023. Poplatek pro rok 2023 je stanoven cenou za 1 litr (0,70 Kč) x kapacita nádoby (120 litrů) x četnost svozu v kalendářním roce.

Termíny svozů pro rok 2023: - svozový den zůstává úterý.

Modrá známka – týdenní svoz, cena 4.368,- Kč – každé úterý od 3. 1. do 26. 12. 2023

Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 2.184,- Kč 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2023.

Žlutá známka – měsíční svoz, cena 1.092,-  Kč 17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12. 2023.

Černé pytle na směsný odpad, cena 85,- Kč/kus svoz každé úterý.

POZOR pro tříděný odpad – odvoz pytlů je svozový den ČTVRTEK.
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 15,- Kč/kus.
Každý 1. ČTVRTEK v měsíci: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2023.
Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).

Známky z roku 2022 budou platit celý leden 2023. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 2. ledna 2023 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet – 5 pytlů na osobu a rok zdarma, které při placení poplatku za komunální odpad obdrží každá osoba s trvalým pobytem. Od nového roku si může občan vyzvednout pytle dle vlastního výběru. Nárok platí po celý rok 2023.

Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2023. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.
Stočné: výše stočného na rok 2023 je stanovena zastupitelstvem ve výši 31,- Kč/m3
vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2023. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2023.

3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2023.

Zpravodaj: předplatné Zpravodaje pro rok 2023 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky, nebo elektronicky zaslané do emailu), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného.

Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obcePřed platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.

ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin. Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát, že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců. Proto prosíme o dodržování úředních hodin. Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení. Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz


Vytvořeno 13.1.2022 16:05:54 | přečteno 1625x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load