Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Platby v roce 2022

PLATBY V ROCE 2022

 

Odpady

systém nakládání s odpady se pro rok 2022 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy číslo 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy, která je platná od 1. 1. 2021.

 

S platností od 1. 1. 2022 na základě nové odpadové legislativy se mění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Ruší se platnost uzavřených Smluv o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu a v platnost vchází vydaná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2021, která zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Každý vlastník nemovitosti ohlásí kapacitu popelnice a vybere si četnost svozů na rok 2022. To vše vyplní do připraveného tiskopisu na obecním úřadu. Poplatek je stanoven cenou za 1 litr (0,50 Kč) x kapacita nádoby (120 litrů) x četnost svozu v kalendářním roce.

Svozový den zůstává úterý, stejně jako pro tříděný odpad – odvoz pytlů.

Termíny svozů pro rok 2022:

Modrá známka – týdenní svoz, cena 3.120,- Kč – každé úterý od 4. 1. do 27. 12. 2022

 

Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 1.560,- Kč

 

4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12. 2022.

 

Žlutá známka – měsíční svoz, cena 780,- 

 

18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12. 2022.

 

Černé pytle na směsný odpad, cena 65,- Kč/kus svoz každé úterý.

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 10,- Kč/kus.

Každé 1. úterý v měsíci: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2022.

Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).

 

Známky z roku 2021 budou platit celý leden 2022. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 3. ledna 2022 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet pytlů na osobu a rok zdarma – každá osoba s trvalým pobytem v obci dostane od nového roku 5 pytlů na tříděný odpad dle vlastního výběru zdarma. Nárok platí po celý rok 2022.

 

 Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2022. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.

Stočné: výše stočného na rok 2022 je stanovena zastupitelstvem ve výši 28,- Kč/m3,

vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

 

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

 

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2022. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2022.

 

3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2022.

 

Zpravodaj: předplatné Zpravodaje pro rok 2022 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky, nebo elektronicky zaslané do emailu), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného.

Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obcePřed platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem. ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodinProsíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát, že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců. Proto prosíme o dodržování úředních hodinPo předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz [pasteEnd]


Vytvořeno 13.1.2022 16:05:54 | přečteno 983x | skvrnova

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
87% (135)
 
13% (21)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load